ENLLAÇOS D'INTERÈS. Organismes i associacions. Àmbit Europeu

 • ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación)
 • AEOP (Associació Espanyola d'Orientació i Psicopedagogia)
 • EDUTEC (Associació per al desenvolupament de la Tecnologia Educativa i de les Noves Tecnologies aplicades a l'educació)
 • CENID (Centre d'Estudis i Investigació per al desenvolupament Docent)
 • CORDIS (Servei d'informació de la Comissió Europea sobre investigació i desenvolupament)
 • CSIC (Consell Superior d'Investigacions Científiques)
 • EARLI (European Association for Research on Learning and Instruction)
 • EERA (European Educational Research Association)  
 • ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education)
 • European Comission-Research (https://ec.europa.eu/info/index_en)
 • ICEs d'universitats espanyoles
 • Mercator Education (Mercataor European Research Centre on Multilingualism and Language Learning)
 • Xarxa estatal de suport a la docència
 • Red AGE Xarxa de Suport a la Gestió Educativa
 • SEP (Societat Espanyola de Pedagogia) (http://www.sepedagogia.es)