ENLLAÇOS INTERESSANTS

Organismes i Associacions de suport a la investigació:

ICE Universitats Espanyoles

Portals d'educació

Gestors de referències bibligràfiques

  •  Mendeley: és un gestor de bibliografies, un lector de PDF, un sistema per a emmagatzemar i organitzar documents, un cercador d'informació científica i una xarxa social acadèmica en la qual compartir cites bibliogràfiques i publicacions.
  • Refworks: és una aplicació multilingüe via web que l'ajuda a gestionar la seua investigació, ja que li permet importar referències des de múltiples fonts d'informació, incloure cites a l'hora de redactar un document, crear una bibliografia en una àmplia gamma de formats, compartir la informació amb col·legues, estudiants i qualsevol persona que vostè desitge – tinguen o no RefWorks.

Bases de dades

Institucions

Congressos i jornades

Enllaços d'interès sobre formació i innovació docent

Blogs d'interès