INCLUSIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN LA DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA

CODI DEL CURS: 600016

Observacions: La superació d'aquest curs suposa un mèrit avaluable segons el model d'avaluació de l'activitat docent del professorat Docentia-UA  

IMPARTIT PER:

MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ JAUME. Dpt. Sociologia I

MARIA TERESA RUIZ CANTERO. Dpt. Enfemería Comunitària, Medicina Preventiva i Salut Pública i Història de la Ciència

MONICA MORENO SECO. Dpt. Humanitats Contemporànies

PALOMA MOREDA POZO. Dpt. Llenguatges i Sistemes Informàtics

CONCEPCIÓN TORRES DÍAZ. Dpt. Estudis Jurídics de l'Estat

ROCÍO DÍEZ ROS. Dpt. Didàctica General i Didàctiques Específiques. Facultat d'Educació

JUAN FRANCISCO ÁLVAREZ HERRERO. Dpt. de Didàctica General i Didàctiques Específiques. Facultat d'Educació

ROSABEL ROIG VILA. Dpt. de Didàctica General i Didàctiques Específiques. Facultat d'Educació

DIRIGIT A:

Personal Docent i Investigador  de la Universitat d'Alacant

DESCRIPCIÓ:

DOCENTIA ha inclòs com a criteri  d'avaluació del professorat de la UA l'ítem “Formació en perspectiva igualitària, de gènere i inclusiva en la docència” (“Model d'avaluació de l'activitat docent del professorat” (p. 34)).

Amb l'objectiu que el PDI de la UA puga justificar el compliment d'aquest criteri, s'ha dissenyant aquest curs en línia.

La finalitat del curs és presentar estratègies amb les quals introduir la perspectiva de gènere de forma transversal en la docència universitària.

La Xarxa UNIVERSITAT, DOCÈNCIA, GÈNERE I IGUALTAT (UA), així com d'altres Xarxes de la UA, desenvolupa aquesta línia de recerca docent des del curs 2012-2013, el que ha propiciat que avui disposem de guies que arrepleguen recomanacions per a la inclusió de la perspectiva de gènere en la docència universitària. Així mateix, recentment la Xarxa Vives ha publicat una col·lecció d'11 guies on es desenvolupa la inclusió de la perspectiva de gènere en graus específics: Història de l'Art, Física, Psicologia, Ciències de la computació, Història, Sociologia-Economia-Ciència Política, Filologia-Lingüística, Educació-Pedagogia, Medicina i Dret-Criminologia. Les guies de Ciències de la Computació, Història, Medicina i Dret-Criminologia, ha sigut elaborades per docents de la UA.

OBJECTIUS:

 • Presentar la metodologia i estratègies per a incloure la perspectiva de gènere en la docència universitària de forma transversal. Particularment, en la docència en: medicina, història, ciències de la computació, dret i criminologia, educació i física
 • Identificar biaixos de gènere en el currículum formal i ocult.
 • Desenvolupar estratègies en el procés d'ensenyament-aprenentatge que contribuïsquen a incloure el principi d'igualtat entre dones i homes en l'ensenyament universitari.

CONTINGUTS:

 1. El principi d'igualtat entre dones i homes: marc normatiu universitari.
 2. El sistema sexe-gènere.
 3. Estereotips de gènere en l'aula.
 4. Perspectiva o enfocament de gènere en la docència universitària.
 5. Transversalització de la perspectiva de gènere en la docència universitària: currículum formal i ocult.
 6. Estratègies per a incloure la perspectiva de gènere en la docència universitària de forma transversal. Particularment, en la docència en: medicina, història, ciències de la computació, dret i criminologia, educació i física.

DESENVOLUPAMENT DEL CURS:

Aquest curs té unes característiques especials quant al seu desenvolupament i avaluació. Respecte al desenvolupament cal tenir en compte que:

 1. Aquest curs s'obrirà el 17 d'abril i romandrà obert fins al dia 17 de juny de 2019.
 2. El curs té diversos terminis d'inscripció. La persona interessada podrà inscriure's en qualsevol d'ells (veure apartat informació general).
 3. Una vegada que la persona reba un correu electrònic de l'ICE indicant que està admesa, podrà entrar en el curs.
 4. Per a entrar en el curs haurà d'accedir al seu UACloud i entrar en MoodleUA.
 5. Independentment de la data en què s'haja inscrit la persona, aquest curs finalitzarà el 17 de juny de 2019. Fins llavors té de temps per a cursar-ho.
 6. El curs està dissenyat perquè la persona, de forma autònoma, puga seguir-ho. Per a açò, s'ha dissenyat una avaluació que així ho permeta (veure apartat avaluació). 
 7. Cada persona, doncs, podrà seguir el seu propi ritme d'aprenentatge i realitzar el curs quan ho desitge, en el temps que desitge, tenint en compte únicament que el dia 17 de juny de 2019 es tanca el curs i, per tant, sí que haurà de realitzar l'avaluació del mateix abans d'aquesta data.
 8. No hi haurà pròrroga per a l'avaluació. El 17 de juny de 2019 es tancarà el curs i es procedirà a l'avaluació, elaboració d'acta, tancament d'acta i gestions per a la posterior emissió dels certificats corresponents.

Vídeo tutorial: accés al curs amb UACloud

AVALUACIÓ:

Aquest curs té unes característiques especials quant al seu desenvolupament i avaluació. Respecte a l'avaluació, cal tenir en compte que:

 1. A causa que és un curs que no té uns terminis limitats d'inici i finalització respecte al desenvolupament per part de l'alumnat, s'ha dissenyat l'avaluació perquè la persona puga seguir el curs i realitzar una activitat d'avaluació de forma autònoma.
 2. Aquesta avaluació consistirà en l'emplenament d'un test respecte als continguts abordats en el curs.
 3. La nota mínima per a aprovar el test serà de 5/10, sobre dos intents en total.
 4. Un alumne, si té aprovat el test, estarà apte.

INFORMACIÓ GENERAL:

Durada del curs: 6 hores

Modalitat: en línia

PLATAFORMA: Moodle

Llengua vehicular: castellà  i valencià

Termini d'inscripció: aquest curs té diveros terminis d'inscripció.

A continuació s'indiquen les dates dels diversos terminis d'inscripció. La persona interessada podrà inscriure's en qualsevol d'ells:

 1. Del 11 al 17 de març
 2. Del 6 al 12 de maig
 3. Del 27 al 29 de maig

Dates d'inici i finalització del curs: del 17 d'abril al 17 de juny. 

ADMESOS/ES:

L'ICE comunicarà a través de correu electrònic a totes les persones inscrites en els respectius terminis, l'admissió o no en el curs sol·licitat.

CERTIFICACIÓ DEL CURS:

A causa que aquest curs finalitza el dia 17 de juny de 2019, fins llavors no es procedirà a l'emplenament i tancament de l'acta. Tampoc es podran expedir certificats d'aquest curs fins que es tanque aquesta acta i mai abans del mes de setembre.

Independentment, doncs, de la data en què una persona haja finalitzat el curs, fins al 17 de juny no s'iniciaran els tràmits respecte a la certificació del mateix.  A més, en aquest certificat constarà que la durada del curs és del 17 d'abril al 17 de juny de 2019.