Saltar apartados

METODOLOGIES ACTIVES EN L'AULA UNIVERSITÀRIA

CODI DEL CURS: 600012

Observacionsaquesta activitat formativa forma part del Pla de Millora de l'Activitat Docent (DOCENTIA-UA).

IMPARTIT PER:

Xavier Carrera. Universitat de Lleida

Juan Francisco Álvarez Herrero. Dept. Didàctica General i Didàctiques Específiques. Universitat d'Alacant

DIRIGIT A:

Personal Docent i Investigador de la Universitat d'Alacant.

OBJECTIUS:

 • Identificar i valorar la necessitat del canvi metodològic en la docència universitària en el context de l'EEES i de transformació social i laboral.
 • Conèixer les característiques i formes d'aplicació de metodologies actives i de tècniques per a l'aprenentatge cooperatiu i col·laboratiu.
 • Aprofundir en el coneixement d'algunes metodologies actives i tècniques per a l'aprenentatge cooperatiu i col·laboratiu.
 • Identificar oportunitats de canvi metodològic en alguna(s) de les assignatures impartides en titulacions de grau i/o màster.
 • Dissenyar una proposta d'innovació metodològica en alguna de les assignatures impartides en titulacions de grau i/o màster.

CONTINGUTS:

 • Canvi metodològic en la docència universitària: necessitat, oportunitat i repte. Principis i metodologies per a avançar en la millora i innovació de la docència universitària.
 • PBL: Problem Based Learning i Project Based Learning. Caracterització i aplicació en la universitat.
 • Flipped classroom. Modalitats i claus per a l'aplicació de l'estratègia en la universitat.
 • Tècniques i estratègies d'aprenentatge col·laboratiu i cooperatiu. Claus per a promoure aprenentatges en equip en l'aula universitària.
 • Altres estratègies i mètodes actius en la universitat: casos (estudi de), simulacions, inquiry based learning i design thinking.

DESENVOLUPAMENT DEL CURS:

Aquest curs té unes característiques especials quant al desenvolupament i avaluació. Quant al desenvolupament, cal tenir en compte que:

 1. Aquest curs s'obrirà el dia 11 de març i romandrà obert fins al dia 17 de juny de 2019.
 2. Té diversos terminis d'inscripció. La persona interessada podrà inscriure-s'hi en qualsevol dels terminis (vegeu l'apartat d'informació general).
 3. Quan la persona rebrà un correu electrònic de l'ICE en què s'indicarà que ha estat admesa, podrà accedir al curs.
 4. L'accés al curs es farà a través de l'UACloud, i es troba allotjat al MoodleUA.
 5. Independentment de la data d'inscripció, el curs finalitzarà el dia 17 de juny de 2019. Fins aleshores té de temps per a cursar-lo.
 6. El curs ha estat dissenyat de manera que la persona, de manera autònoma, el puga seguir. Per això, s'ha dissenyat una avaluació que ho permeta (vegeu l'apartat d'avaluació).
 7. Cada persona, doncs, podrà seguir el curs al seu ritme d'aprenentatge i realitzar-lo quan ho desitge, en el temps que desitge, tenint en compte tan sols que el dia 17 de juny de 2019 es tancarà i, doncs, que caldrà realitzar l'avaluació del curs abans d'aquesta data.
 8. No hi haurà pròrroga per a l'avaluació. El dia 17 de juny de 2019 es tancarà el curs i se'n farà l'avaluació, elaboració de l'acta, tancament de l'acta i gestions per a la posterior emissió dels certificats corresponents.

Vídeo tutorial: accés al curs amb UACloud

AVALUACIÓ:

Aquest curs té unes característiques especials quant al seu desenvolupament i avaluació. Quant a l'avaluació, cal tenir en compte que:

 1. Com que és un curs que no té uns terminis limitats d'inici i finalització respecte al desenvolupament per part de l'alumnat, s'ha dissenyat l'avaluació perquè la persona puga seguir el curs i realitzar una activitat d'avaluació de forma autònoma.
 2. Aquesta avaluació consistirà en l'emplenament d'un test sobre els continguts tractats en el curs.
 3. La nota mínima per a aprovar el test serà de 5/10, sobre dos intents en total.
 4. Un docent, si té aprovat el test estarà apte.
 5. De forma voluntària, a més de l'avaluació a partir del test, s'ofereix la possibilitat de seguir el curs mitjançant un procés formatiu relacionat amb els continguts explicats en cada tema. Així, doncs, s'ha dissenyat una sèrie d'activitats al llarg dels temes que afavoreixen una autoreflexió sobre la tasca docent en l'aula i propostes de millora. Així, doncs, cada persona podrà realitzar una sèrie d'activitats de cadascun dels temes: a partir del visionat dels vídeos i de les referències bibliogràfiques respectives, anirà realitzant de forma individual i progressiva les activitats plantejades, amb les quals reflexionarà sobre la seua labor docent. Com a activitat final, cada participant haurà de dissenyar en un document (Word o PDF) una proposta concreta d'aplicació, en una de les assignatures que imparteix o que té previst impartir el següent curs, d'una de les metodologies o estratègies vistes en el curs.

INFORMACIÓ GENERAL:

Durada del curs: 10 hores

Modalitat: en línia

Llengua vehicular: castellà i valencià

Termini d'inscripció: aquest curs té diveros terminis d'inscripció

A continuació s'indiquen les dates dels diversos terminis d'inscripció. La persona interessada podrà inscriure's en qualsevol d'ells:

 1. Del 25 de febrer al 3 de març
 2. De l'1 al 7 d'abril, a partir de les 9:30
 3. Del 6 al 12 de maig
 4. Del 27 al 29 de maig.

 

 

 

 

Dates d'inici i finalització del curs: del 11 de març al 16 de juny.

 

ADMESOS/ES:

L'ICE comunicarà a través de correu electrònic a totes les persones inscrites en els respectius terminis l'admissió o no en el curs sol·licitat.

CERTIFICACIÓ DEL CURS:

A causa que aquest curs finalitza el dia 17 de juny de 2019, fins llavors no es procedirà a l'emplenament i tancament de l'acta. Tampoc es podran expedir certificats d'aquest curs fins al tancament de l'acta.

Independentment, doncs, de la data en què una persona haja finalitzat el curs, fins al 17 de juny no s'iniciaran els tràmits respecte a la certificació del mateix. A més, en aquest certificat constarà que la durada del curs és del 4 de març al 11 de juny de 2019.

 

 

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464