MICROSCÒPIA ÒPTICA I DE FLUORESCÈNCIA

CODI DEL CURS: 600079

IMPARTIT PER

Mª Cristina Almansa. Tècnic superior dels Serveis Tècnics d'Investigació de la Universitat d'Alacant.

Alba Pérez. Tècnic especialista dels Serveis Tècnics d'Investigació de la Universitat d'Alacant.

DIRIGIT A

Personal investigador, docent i de suport a la investigació de l'àmbit de la Facultat de Ciències, Escola Politècnica Superior, Instituts Universitaris de l'àrea de ciències i STI.

OBJECTIUS

Adquirir coneixements bàsics sobre el fonament, les aplicacions i el maneig del microscopi òptic i de fluorescència.

CONTINGUTS

  • Fonaments d’òptica
  • Instrumentació de microscòpia òptica
  • Tècniques de microscòpia amb llum visible
  • Preparació de mostres per a microscòpia òptica
  • Microscòpia de fluorescència
  • Maneig a nivell usuari del microscopi òptic i de fluorescència

AVALUACIÓ:

Assistència a un 80%, com a mínim, de la durada total del curs, així com haver realitzat les tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades pel professorat.

INFORMACIÓ GENERAL

Durada: 4 hores.

Modalitat: presencial.

Llengua vehicular: castellà.

Nombre de places: 15, atorgades per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció en línia habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Termini d'inscripció: del 12, a partir de les 9.30 hores, al 19 de novembre.

 

Dates i horari: 25 i 27 de novembre, de 16 a 18 hores.

Lloc de realització: edifici dels STI (seminari i laboratori de microscòpia).

Els Serveis Tècnics d'Investigació es troben en la part d'ampliació del campus, davant Bombers. Feu clic ací per a veure la situació.

Horaris Llançadora UniBus que té recorregut Universitat - Serveis Tècnics d'Investigació. Feu clic ací

RELACIÓ D'ADMESOS/ES

L'ICE comunicarà a través de correu electrònic a totes les persones inscrites el 20 de novembre l'admissió o no en el curs que hagen sol·licitat.


Aquelles persones que, en cas de no assistir al curs, no ho comuniquen a la Secretaria de l'ICE abans que comence, no podran participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.

 

 

 

rv