TALLER D'EDICIÓ DIGITAL D'IL·LUSTRACIONS AMB INKSCAPE

CODI DEL CURS: 19-0056

IMPARTIT PER

Basilio Pueo Ortega. Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques

DIRIGIT A

Personal Docent i Investigador de la Universitat d'Alacant.

OBJECTIUS

 • Inkscape és un editor d'il·lustracions per a Linux, Mac OS X i Windows. És lliure i de codi obert.
 • Aprendre a instal·lar, configurar i utilitzar el programari Inkscape
 • Conèixer-ne la interfície gràfica i àrees de treball
 • Comprendre’n el funcionament utilitzant les principals funcionalitats
 • Ser capaç de realitzar il·lustracions bàsiques que puguen ser usades en l'entorn docent i investigador.
 • Practicar amb Inkscape per a aconseguir dissenys i efectes plantejats com a exercicis dirigits amb l'assessorament i recomanacions de l'instructor.

CONTINGUTS

 • Fonaments d'imatge digital
 • Descripció de l'eina
 • Exercicis pràctics
  • Creació
  • Manipulació
  • Millora

AVALUACIÓ

Assistència (mínim el 80% de les hores totals del curs).

INFORMACIÓ GENERAL

Durada: 10 h

Modalitat: presencial

Nombre de places: 15, atorgades per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció en línia habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Llengua vehicular: castellà

Termini d'inscripció: del 13 al 25 de març. La inscripció s'obrirà a partir de les 9 h del matí.

 Dates, horaris i lloc de realització:

1 d'abril d'11:00 a 14:00 hores: aula d'informàtica 0-01I (Facultat de Dret).

3 d'abril de 10:30 a 14:00 hores: aula d'informàtica 0-LAB3 (edifici de Filologia).

5 d'abril de 10:30 a 14:00 hores: aula d'informàtica 0-LAB3 (edifici de Filologia).

 

RELACIÓ D'ADMESOS/ES

 Es comunicarà a través de correu electrònic, a totes les persones inscrites el 26 de març, l'admissió o no en el curs que hagen sol.licitat.

 Aquelles persones que, en el cas de no assistir al curs, no ho comuniquen a la Secretaria de l'ICE abans que comence, no podran participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.

 

 

 

 

 

 rv