TALLER DE SUPORT PER AL PROFESSORAT SOBRE EL NOU MODEL D'AVALUACIÓ DOCENT (Docentia-UA)

CODI DEL CURS: 19-0036

IMPARTIT PER:

Francisco José Torres Alfosea*. Vicerector de Qualitat i Innovació Educativa.

* El Vicerector no rebrà cap mena de remuneració per la impartició d'aquest curs.

DIRIGIT A:

Personal Docent i Investigador de la UA.

OBJECTIUS:

  • Presentar de manera resumida les línies principals del model d'avaluació de l'activitat docent del professorat en la Universitat d'Alacant.
  • Concretar el procediment i les fonts de l'avaluació de l'activitat docent.
  • Detallar el calendari d'accions relacionades amb el procés d'avaluació en un curs acadèmic.
  • Resoldre els dubtes derivats de la implantació de Docentia-UA.

CONTINGUTS:

Aquest taller pretén oferir una formació concreta i pràctica sobre el procés d'avaluació de l'activitat docent en la Universitat d'Alacant en el marc del nou model Docentia-UA. Específicament, s'abordaran els principals aspectes del nou model que haurà de tenir en compte el professorat que serà avaluat:

  • El model d'avaluació de l'activitat docent del professorat en la Universitat d'Alacant: Docentia-UA.
  • Criteris i fonts d'avaluació de Docentia-UA. Documentació que han d'aportar pel professorat i els departaments.
  • El calendari a seguir de Docentia-UA sobre accions relacionades amb el procés d'avaluació durant un curs acadèmic.

AVALUACIÓ:

Assistència a un 80%, com a mínim, de la durada total del curs, així com haver realitzat les tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades pel professorat.

INFORMACIÓ GENERAL:

Durada: 2,5 hores.

Modalitat: presencial

Nombre de Places: Limitat a l'aforament de la Sala.

Llengua vehicular: castellà.

Termini d'inscripció: del 5, a partir de les 9.30 hores, al 13 de febrer.

Codi d'inscripció del curs: 19-0036

Dates i horari: 20 de febrer, de 9.30 a 12 hores.

Lloc de realització: Sala d'actes, edifici Germà Bernàcer

ADMESOS/ES:

L'ICE comunicarà a través de correu electrònic a totes les persones inscrites el 14 de febrer la admissió o no en el curs que hagen sol·licitat .


Aquelles persones que, en cas de no assistir al curs, no ho comuniquen a la Secretaria de l'ICE abans que comence, no podran participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.

rv