APRENDRE COOPERANT EN ELS ENTORNS VIRTUALS: EINES I TÈCNIQUES D'APRENENTATGE ENTRE IGUALS

Aquest curs s’impartirà en modalitat en línia

CODI DEL CURS: 600153

Observacions: aquesta activitat formativa forma part del Pla de Formació del Professorat en Competències Digitals

IMPARTIT PER

María Encarnación Urrea Solano. Departament de Didàctia General i Didàctiques Específiques.

DIRIGIT A

PDI de la Universitat d'Alacant.

DESCRIPCIÓ

En ple segle XXI, les tecnologies digitals s’han convertit en un recurs especialment valuós per als processos d’ensenyament i aprenentatge que tenen lloc en les institucions d’educació superior. A través d’aquestes tecnologies es poden dissenyar noves formes de presentació i d’organització dels elements didàctics, però també és possible incentivar la construcció col·laborativa de coneixement. Amb tot, en moltes de les propostes d’aprenentatge virtual solen ser comuns els sentiments d’aïllament i soledat per part de l’estudiant que, reduït a un mer receptor de continguts, tot just interacciona amb la resta de participants. Per això, amb aquest curs es pretenen donar a conèixer, des d’una perspectiva eminentment pràctica, les possibilitats que les eines digitals ofereixen per a maximitzar l’aprenentatge col·laboratiu i la interacció en els processos de formació universitaris.

OBJECTIUS

 • Abordar els principis de l’aprenentatge col·laboratiu en els entorns virtuals.
 • Conèixer eines i recursos digitals per a afavorir la interacció i la construcció col·laborativa de coneixements.
 • Dissenyar experiències d’aprenentatge col·laboratiu virtual.

 

CONTINGUTS

 • El procés d’ensenyament i aprenentatge en l’era digital.
 • Aprenentatge cooperatiu vs. aprenentatge col·laboratiu.
 • Aprenentatge col·laboratiu: principis i requisits per a implementar-lo.
 • Elements que afavoreixen i dificulten l’aprenentatge col·laboratiu virtual.
 • Estratègies per a l’aprenentatge col·laboratiu en la virtualitat.
 • Les comunitats virtuals d’aprenentatge.
 • Eines tecnològiques per a l’aprenentatge entre iguals.
 • El paper del docent en els processos d’aprenentatge col·laboratiu virtual.
 • Reptes i possibilitats de l’aprenentatge col·laboratiu en ambients virtuals.  

 

AVALUACIÓ

Seguiment del curs online i realització de les tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades pel professorat.

Per a poder superar el curs, l’alumnat participant haurà de realitzar les activitats pràctiques següents:

 • Resposta a les qüestions plantejades en els diferents fòrums de debat.
 • Superació del qüestionari final d’avaluació.
 • Disseny d’una proposta didàctica per a afavorir l’aprenentatge col·laboratiu virtual.

INFORMACIÓ GENERAL

Duració: 10 hores de les quals 7,5 seran hores pràctiques.

Modalitat: en línia.

Nombre de places: 20, concedides per rigorós ordre d’entrada del formulari d’inscripció online habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d’Igualtat de la UA.

Llengua vehicular: castellà

Termini d’inscripció: del 7 al 14 de setembreLa inscripció s’obrirà a partir de les 9 hores. Finalitzat.

Dates i horari: el curs es desenvoluparà entre el 21 i el 25 de setembre de 2020, i combinarà la docència en modalitat síncrona i asíncrona. Pel que fa a les sessions síncrones, tindran lloc el 21 (presentació del curs) i el 25 de setembre (tancament del curs i resolució de dubtes) en horari de 18.00 a 19.30, en tots dos casos.

El curs, pel fet de ser en línia, es realitza en la plataforma Moodle UA dins del rang de dates indicat en la web, amb la supervisió i assessorament dels professors que l’imparteixen.

Pots accedir al curs a través del teu UACloud, busca la targeta Moodle UA, dins d’aquesta accedeix a la pestanya Assignatures-Alumnat i tria el nom del curs del llistat que es desplega.

També pots entrar directament a Moodle UA a través d’aquest enllaç: https://cvnet.cpd.ua.es/moodleua/alumno

Matrícula: els cursos del Programa de Formació de l’ICE són gratuïts per al personal docent i investigador de la Universitat d’Alacant.

ADMESOS/AS

Nombre de places oferides: 20

Nombre de places sol·licitades: 77

L'ICE ho comunicarà el dia 15 de setembre a través de correu electrònic a totes les persones inscrites.


Aquelles persones que, en cas de no assistir al curs, no ho comuniquen a la Secretaria de l'ICE abans que comence, no podran participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.

 

 

 

 

 

 

rv