CREACIÓ D'ACTIVITATS EN LÍNIA GAMIFICADES AMB GOOGLE SPREADSHEETS

Aquest curs se celebrarà en modalitat en línia

CODI DEL CURS: 600165

Observacions: aquesta activitat formativa forma part del Pla de Formació del Professorat en Competències Digitals

IMPARTIT PER

Francisco José Gallego Durán, Departament Ciència de la Computació i IA. Universitat d’Alacant.

DIRIGIT A

PDI de la Universitat d'Alacant.

DESCRIPCIÓ:

Si sabeu usar un full de càlcul, podeu crear activitats multijugador en línia gamificades. En aquest curs, aprendreu com utilitzar els fulls de càlcul de Google Spreadsheets per a dissenyar tot tipus activitats gamificades. Per la naturalesa de Google Spreadsheets, sense fer cap esforç addicional les vostres activitats seran accessibles en línia i, a més, en mode multijugador. En aquest curs aprendreu les bases per a crear-les i algunes tècniques i trucs.

OBJECTIUS

  • Crear activitats usant Google Spreadsheets
  • Aprendre tècniques i trucs útils
  • Entendre el disseny d’activitats gamificades multijugador

CONTINGUTS

  • Creació d’activitats usant Google SpreadSheets
  • Principis de Gamificació, jocs i activitats online
  • Qüestions bàsiques de disseny de jocs aplicades a activitats
  • Tècniques d’interacció en fulls de càlcul
  • Disseny d’activitats pròpies
  • Avaluació d’activitats gamificades

AVALUACIÓ

Seguiment del curs en línia i realització de les tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades pel professorat.

INFORMACIÓ GENERAL

Duració: 10 hores.

Modalitat: en línia.

Nombre de places: 20, concedides per rigorós ordre d’entrada del formulari d’inscripció en línia habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament van dirigits els cursos i el Pla d’Igualtat de la UA.

Llengua vehicular: castellà.

Termini d'inscripció: finalitzat

 

 

Dates i horaris parteix síncrona:

- Dijous, 15 d’octubre de 2020, 10.00-12.00. Sessió síncrona 1.

- Divendres, 16 d’octubre de 2020, 10.00-12.00. Sessió síncrona 2.

- Divendres, 23 d’octubre de 2020, 10.00-12.00. Sessió síncrona 3.

 

Pots accedir al curs a través del teu UACloud. Busca la targeta Moodle UA, dins d'aquesta accedeix a la pestanya Assignatures-Alumnat i tria el nom del curs del llistat que es desplega.

També pots entrar directament a Moodle UA a través d'aquest enllaç: https://cvnet.cpd.ua.es/moodleua/alumno

Matrícula: els cursos del Programa de Formació de l'ICE són gratuïts per al personal docent i investigador de la Universitat d'Alacant.

PERSONES ADMESES

L’ICE comunicarà, a partir del 6 d’octubre, a totes les persones inscrites, a través de correu electrònic, l’admissió o no en el curs que hagen sol·licitat.

Aquelles persones que, si no assisteixen al curs, no ho comuniquen a la Secretaria de l’ICE abans que aquest comence, no podran participar en cap curs organitzat per aquest Institut durant l’any en curs.

 

 

 

rv