DE LA GUIA DOCENT A LA PRÀCTICA A L'AULA UNIVERSITÀRIA

Aquest curs se celebrarà en modalitat online

CODI DEL CURS: 600181

Observacions: aquesta activitat formativa forma part del Pla de Formació del Professorat en Competències Digitals.

IMPARTIT PER

Marcos Jesús Iglesias Martínez

Inés Lozano Cabezas

DIRIGIT A

Personal Docent i Investigador de la Universitat d'Alacant.

OBJECTIUS

  • Conèixer els elements curriculars d'una Guia Docent.
  • Analitzar el desenvolupament d'una Guia Docent d'una de les assignatures que imparteixen familiaritzant-se amb cadascun dels apartats.
  • Dissenyar propostes didàctiques específiques coherents amb els components curriculars de la Guia Docent i el seu desenvolupament a l'aula universitària.
  • Reflexionar sobre la docència universitària destacant la importància del paper del docent en l'aprenentatge de l'alumnat universitari.

CONTINGUTS

  • La Guia Docent com a nivell macro en la planificació curricular.
  • Els components de la Guia Docent: competències, objectius, continguts, metodologia i avaluació.
  • La concreció curricular dels components de la Guia Docent en les Unitats de Treball o Unitats Didàctiques: la pràctica a l'aula

AVALUACIÓ

Seguiment del curs online i realització de les tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades pel professorat

INFORMACIÓ GENERAL

Duració: 10 hores asíncrones.

Modalitat: en línia

Nombre de places: 20, atorgades per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció online habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Llengua vehicular: castellà.

Termini d'inscripció: del 3 al 9 de novembre. A partir de les 9.00 hores

 

Dates i horari: del 30 de novembre al 14 de desembre.

El curs, en ser en línia, es realitza en la plataforma Moodle UA dins del rang de dates indicat en la web, sota la supervisió i assessorament dels professors que ho imparteixen.

Pots accedir al curs a través del teu UACloud, cerca la targeta Moodle UA, dins d'aquesta accedeix a la pestanya Assignatures-Alumnat i tria el nom del curs del llistat que es desplega.

També pots entrar directament a Moodle UA a través d'aquest enllaç: https://cvnet.cpd.ua.es/moodleua/alumno

Matrícula: los cursos del Programa de Formación del ICE son gratuitos para el personal docente e investigador de la Universidad de Alicante

RELACIÓ D'ADMESOS/ES

Es comunicarà a través de correu electrònic, a totes les persones inscrites el 16 de novembre, l'admissió o no en el curs que haja sol·licitat.

Aquelles persones que, en el cas de no assistir al curs, no el comuniquen a la Secretaria de l'ICE abans que comence, no podran participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.