EL PROGRAMA D'ACCIÓ TUTORIAL (PAT-UA): RECURSOS PER A LA SEUA ADAPTACIÓ A lA NO PRESENCIALITAT

Aquest curs se celebrarà en modalitat online

CODI DEL CURS: 600150

Segons la CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ DE TUTORES I TUTORS DEL PROGRAMA D'ACCIÓ TUTORIAL (PATI3CE) PER Al CURS 2020/2021 (BOUA 15/5/2020), en el seu apartat 5, les tutores i els tutors PAT han d'assistir i participar en almenys una de les accions formatives PAT planificades des de l'ICE per al curs 2020/2021. El no compliment de les funcions i tasques assumides en formar part del programa, pot comportar l'avaluació negativa i la no certificació a l'o el tutor. Est curse ICE "El Programa d'Acció Tutorial (PAT-UA): recursos per a la seua adaptació a la no presencialitat", és una de les accions formatives per al present curs.

 

IMPARTIT PER

Rocío Diez Ros, Institut de Ciències de l'Educació (Directora del curs)

Domingo Martínez Macia, Centre de Suport a l'Estudiant, Secretariat d'Ocupació i Suport a l'Estudiant

María del Carmen Tolosa Bailèn, Departament Economia Aplicada i Política Econòmica

María Felicidad Tabuenca Cuevas, Departament Innovació i Formació Didàctica

José Miguel Beltrán Castellanos, Departament Estudis Jurídics de l'Estat

Rocío Juliá Sanchís, Departament Infermeria

María Helena Fernández Varó, Departament Òptica, Farmacologia i Anatomia

Josué Antonio Nescolarde Selva, Departament Matemàtica Aplicada

Verónica Mateo Ripoll, Departament Història Medieval, Història Moderna i Ciències i Tècniques Historiogràfiques.

 

DIRIGIT A

PDI tutors/es PAT de la Universitat d'Alacant.

 

DESCRIPCIÓ

El curs s'entén com a espai de formació i intercanvi d'experiències en l'acció tutorial per a les tutores i els tutors PAT, les i els coordinadors/es PAT i l'alumnat mentor de la UA. Se centrarà en l'adaptació a la no presencialitat, els recursos oferits per a l'acció tutorial des del CSE de la UA, i el paper de les tutores i els tutors PAT en les Adaptacions Curriculars. De la mateixa manera, aquest curs pot servir de formació inicial en l'acció tutorial per al professorat UA que comence a ser tutor/a PAT.

 

OBJECTIUS

  • Formar-se en acció tutorial
  • Conèixer recursos per a adaptar l'acció tutorial a la no presencialitat
  • Conèixer els recursos disponibles en el CSE de la UA per a l'acció tutorial
  • Conèixer el paper de les tutores i els tutors PAT en les Adaptacions Curriculars
  • Intercanviar experiències amb la resta de tutores i tutors PAT

 

CONTINGUTS

  • Recursos per a l'acció tutorial no presencial
  • Recursos oferits pel CSE UA (Centre de Suport a l'Estudiant) per a l'acció tutorial
  • L'equip tutor PAT- UA i les adaptacions curriculars
  • Sessions simultànies de treball de l'equip PAT de Centre

 

AVALUACIÓ

Seguiment del curs online i realització de les tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades pel professorat.

 

INFORMACIÓ GENERAL

Duració: 10 hores. El curs es realitza en la plataforma Moodle UA dins del rang de dates indicat en la web, sota la supervisió i assessorament del professorat que l'imparteix. En ser en línia, no té horari definit, excepte 4 sessions síncrones que tindran lloc el divendres 11 de setembre a les 12 h., el dilluns 14 de setembre a les 12 h., el dilluns 21 de setembre a les 12 h., i la reunió PAT de treball del teu centre.

Modalitat: online.

Nombre de places: 134, concedides per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció online habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Llengua vehicular: castellà.

Termini d'inscripció: fins el 6 de setembre

 

  

Dates i horari: del 11 al 30 de setembre

 

El curs és en línia, per tant, no té un horari concret, es realitza en la plataforma Moodle UA dins del rang de dates indicat en aquesta pàgina web, amb la supervisió i assessorament dels professors que ho imparteixen.

Pots accedir al curs a través del teu UACloud, cerca la targeta Moodle UA, dins d'aquesta accedeix a la pestanya Assignatures-Alumnat i tria el nom del curs del llistat que es desplega.

També pots entrar directament a Moodle UA a través d'aquest enllaç: https://cvnet.cpd.ua.es/moodleua/alumno

Matrícula: els cursos del Programa de Formació de l'ICE són gratuïts per al Personal Docent i Investigador de la Universitat d'Alacant.

 

ADMESOS/ES

 

L'ICE comunicarà el 7 de setembre a través de correu electrònic a totes les persones inscrites.


Aquelles persones que, en cas de no assistir al curs, no el comuniquen a la Secretaria de l'ICE abans que comence, no podran participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.