FLIPPED CLASSROOM: EXPERIÈNCIES, TÈCNIQUES I EINES

CODI DEL CURS: 600103

Observacionsaquesta activitat formativa forma part del Pla de Millora de l'Activitat Docent (DOCENTIA-UA).

IMPARTIT PER

Antonio Carrasco Rodríguez. Departament d'Història Medieval, Història Moderna i Ciències i Tècniques Historiogràfiques de la Universitat d'Alacant.

DIRIGIT A

Personal docent i investigador de la Universitat d'Alacant.

DESCRIPCIÓ

Taller sobre Flipped Classroom (classe invertida) de caràcter fonamentalment pràctic, en el qual s'explicarà en què consisteix aquest model docent; es compartiran experiències d'ús; es detallaran diverses tècniques per a posar-ho en pràctica a les aules; i es provaran diverses eines que el professorat pot utilitzar en les classes invertides.

OBJECTIUS

Donar a conèixer el mètode de la flipped classroom.

Compartir diverses tècniques per a executar-ho.

Desenvolupar la programació d'una assignatura segons aquest mètode.

Provar eines que poden ser utilitzades en les classes.

Introduir aspectes de la gamificació en el desenvolupament de les classes i en l'avaluació d'aquestes.

CONTINGUTS

Definició i característiques del flipped classroom.

Models d'aplicació i adaptacions segons els tipus d'assignatures, l'alumnat o la disponibilitat de temps a classe.

Eines i plataformes útilies per a la posada en pràctica del model.

AVALUACIÓ

Assistència a un 80%, com a mínim, de la durada total del curs, així com haver realitzat les tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades pel professorat.

OBSERVACIONS

Les persones participants haurien de portar a classe un dispositiu mòbil amb connexió a internet.

INFORMACIÓ GENERAL

Durada: 10 hores (5 presencials i 5 en línia).

Modalitat: Mixta.

Nombre de places: 30, atorgades per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció online habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Llengua vehicular: Castellà.

Termini d'inscripció: FINALITZAT.

Dates i horari: 21 de febrer de 9 a 14 hores.

Lloc de realització: Aula GB/INF2 (Edifici Germá Bernàcer).

ADMESOS/ES

L'ICE comunicarà a través de correu electrònic a totes les persones inscrites el dia 17 de febrer, la admissió o no en el curs que hagen sol·licitat.


Aquelles persones que, en cas de no assistir al curs, no ho comuniquen a la Secretaria de l'ICE abans que comence, no podran participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.

 

 

 

rv