GESTIÓ DE TALLERS COL·LABORATIUS EN MOODLE (AVALUACIÓ ENTRE PARELLS)

Aquest curs se celebrarà en modalitat online

CODI DEL CURS:

Observacions: aquesta activitat  formativa forma part del Pla de Formació del Professorat en Competències Digitals. 

IMPARTIT PER

Cristina Cachero Castro. Llenguatges i Sistemes Informàtics

DIRIGIT A

PDI de la Universitat d'Alacant.

DESCRIPCIÓ

El nombre d'alumnes matriculats a les nostres aules no sempre permet una avaluació contínua de qualitat per part del professorat, que es veu desbordat en la seua capacitat de proporcionar una retroalimentació individualitzada i àgil.

En aquest curs explorarem una alternativa que ens ofereix el Moodle UA: els tallers col·laboratius. Veurem com es poden utilitzar de manera efectiva i quines són les seues possibilitats com a eina complementària d'avaluació

OBJECTIUS

  • Reflexionar sobre les implicacions de l'autoavaluació i l'avaluació entre iguals en els processos d'ensenyament aprenentatge.
  • Conèixer quins factors cal controlar durant el disseny de les activitats per a maximitzar la precisió i els resultats d'aprenentatge d'una avaluació entre iguals
  • Conèixer les principals opcions que ens ofereix Moodle UA a través de la seua activitat ‘Taller' per a dissenyar activitats que incloguen una avaluació entre iguals.

 

CONTINGUTS

  • Mètodes d'implicació de l'estudiant en el procés d'avaluació
  • Precisió i resultats d'aprenentatge de l'avaluació entre iguals
  • Factors que impacten en la precisió i els resultats de l'aprenentatge durant un procés d'avaluació entre iguals
  • La importància de la retroalimentació en l'avaluació entre iguals
  • Planificació i disseny d'una activitat amb avaluació entre iguals mitjançant els tallers del Moodle UA

 

AVALUACIÓ

Seguiment del curs online i realització de les tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades pel professorat.

INFORMACIÓ GENERAL

Duració: 5 hores de les quals 4 seran hores pràctiques. 

Modalitat: online.

Nombre de places: 20, concedides per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció online habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Llengua vehicular: castellà

Termini d'inscripció: del 16 al 22 de setembre. La inscripció s'obrirà a partir de les 9 hores.

 

 

 

 

Dates i horari: del 6 al 13 d'octubre. Les sessions síncrones es realitzaran els dies 6 d'octubre de 10 a 12 hores i 13 d'octubre de 10 a 11 hores.

El curs, en ser online, no té horari definit, es realitza en la plataforma Moodle UA dins del rang de dates indicat en la web, sota la supervisió i assessorament dels professors que ho imparteixen.

Pots accedir al curs a través del teu UACloud, cerca la targeta Moodle UA, dins d'aquesta accedeix a la pestanya Assignatures-Alumnat i tria el nom del curs del llistat que es desplega.

També pots entrar directament a Moodle UA a través d'aquest enllaç: https://cvnet.cpd.ua.es/moodleua/alumno

Matrícula: els cursos del Programa de Formació de l'ICE són gratuïts per al personal docent i investigador de la Universitat d'Alacant.

ADMESOS/AS

L'ICE comunicarà el dia 23 de setembre a través de correu electrònic a totes les persones inscrites.


Aquelles persones que, en cas de no assistir al curs, no el comuniquen a la Secretaria de l'ICE abans que comence, no podran participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.