INTRODUCCIÓ A LA DOCÈNCIA ONLINE AMB MOODLE UA PER AL GRAU EN CRIMINOLOGIA

Davant la situació generada pel coronavirus COVID-19, i d'acord amb les instruccions emeses el dia 12 per part del Rectorat de la Universitat d'Alacant, tota l'activitat formativa en modalitat presencial del Programa de Formació Docent de l'ICE de la UA queda suspesa a partir del dia 16 de març. i mentre siguen vigents les circumstàncies que han conduït a la suspensió.

Aquest curs se celebrarà en modalitat online.

CODI DEL CURS: 600142

IMPARTIT PER

Francisco Fernández Carrasco. Dpto. Psicologia Evolutiva i Didàctica.

Mireia Sempere Tortosa. Dpto. de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial.

David Carrillo Martínez. Secretariat de Promoció Cultural i Lingüística UA.

Juan Francisco Álvarez Herrero. Dpto. Didàctica General i Didàctiques Específiques:

DIRIGIT A

PDI de la Universitat d'Alacant que imparteix o vol impartir docència en el grup en línia del Grau en Criminologia

OBJECTIUS

 • Reflexionar sobre les especificitats de la docència en línia
 • Conèixer les estratègies per a dissenyar, implementar i avaluar els processos d'ensenyament-aprenentatge en modalitat en línia
 • Conèixer les possibilitats de Moodle UA.
 • Conèixer les eines que ofereix Moodle per a la gestió del procés d'ensenyament-aprenentatge.

 

CONTINGUTS

 • La docència en línia. Disseny, implementació i avaluació de l'aprenentatge: debat i experiències
 • Com treballar amb Moodle UA.
 • Entorn de treball.
 • Configuració d'un curs: format, aparença, blocs.
 • Recursos per a publicar informació.
 • Recursos per a proposar activitats: tasques, fòrums, qüestionaris...
 • El llibre de qualificacions.
 • Activitats condicionals i rastreig de finalització l'estudiant

 

AVALUACIÓ

 

Seguiment del curs en línia i configuració d'eines d'avaluació (cada usuari/ària en el seu entorn de Moodle_UA).

En finalitzar l'activitat formativa, cada usuari/ària haurà d'indicar el treball realitzat en el seu entorn de Moode_UA (curs o assignatura).

INFORMACIÓ GENERAL

Duració: 17 hores

Modalitat: en línia.

Nombre de places: 75, concedides per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció en línia habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Llengua vehicular: castellà.

Termini d'inscripció: del 12 al 18 de juny.

Dates i horari: de l'1 al 17 de juliol.

ADMESOS/ES

L'ICE comunicarà a través de correu electrònic a totes les persones inscrites a partir del 19 de juny l'admissió o no en el curs que hagen sol·licitat.


Aquelles persones que, en cas de no assistir al curs, no el comuniquen a la Secretaria de l'ICE abans que comence, no podran participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.