Saltar apartados

LA PLANIFICACIÓ DOCENT I LA PROGRAMACIÓ EN L'AULA PER A OBTENIR ELS RESULTATS D'APRENENTATGES

CODI DEL CURS: 600082

Observacionsaquesta activitat formativa forma part del Pla de Millora de l'Activitat Docent (DOCENTIA-UA).

IMPARTIT PER:

Eugenio Astigarraga Echevarría. Mondragon Unibertsitatea.

DIRIGIT A:

Personal Docent i Investigador de la Universitat d'Alacant

OBJECTIUS:

 • Identificar les principals característiques del context global que cal tenir en consideració per a la definició i el desenvolupament dels processos educatius.
 • Identificar els marcs de qualificació (Espanya, Europa) en el context dels quals es defineixen i desenvolupen els processos educatius.
 • Diferenciar entre competències i resultats d'aprenentatge per a la definició i el desenvolupament dels processos educatius.
 • Descriure els resultats d'aprenentatge prenent com a referent, tant les competències tècniques de la titulació, com les competències transversals orientades al desenvolupament integral de la persona.
 • Valorar la importància de descriure el perfil d'eixida de l’alumnat a partir dels resultats d'aprenentatge relacionats, tant amb la dimensió tècnica de la titulació, com amb els aspectes transversals que possibiliten el desenvolupament integral de la persona.
 • Elaborar un esquema de proposta d'aula basat en resultats d'aprenentatge que tinga en consideració el model d'alineament constructiu de Biggs.

CONTINGUTS:

En aquest curs s'exposa, en primer lloc, una aproximació a les característiques principals que estan configurant la societat del segle XXI, context en el qual viurà i exercirà laboralment el nostre alumnat.

Prenent com a referència eixe marc global, es presenten –ja entrant en l'àmbit educatiu– els marcs de qualificació en els quals han de situar-se els processos formatius universitaris (EQF, MECES). Emmarcat en açò s'ofereix una breu visió de com han anat evolucionant, tant en els referents –del món laboral al context acadèmic– com en els principals descriptors –de les competències als resultats d'aprenentatge. En aquest context, al costat d’allò que s’ha tractat anteriorment, es vol subratllar la importància de les anomenades competències transversals com a complement necessari de les competències tècniques imprescindibles.

La definició dels resultats d'aprenentatge –relacionats tant amb competències tècniques com transversals– és el punt d'inici de la programació d'aula. En procedir d'aquesta manera, prenent en consideració les característiques que l'ANECA (2013) subratlla per als resultats d'aprenentatge, es fa necessari repensar també altres aspectes de la dinàmica d'aula (metodologia, avaluació, etc.), per a la qual cosa es proposa seguir el model d'alineament constructiu definit per John Biggs.

DESENVOLUPAMENT DEL CURS:

Aquest curs té unes característiques especials quant al desenvolupament i avaluació. Quant al desenvolupament, cal tenir en compte que:

 1. Aquest curs s'obrirà el dia 7 de gener i romandrà obert fins al dia 17 de juny de 2020.
 2. Té diversos terminis d'inscripció. La persona interessada podrà inscriure-s'hi en qualsevol dels terminis (vegeu l'apartat d'informació general).
 3. Quan la persona rebrà un correu electrònic de l'ICE en què s'indicarà que ha estat admesa, podrà accedir al curs.
 4. L'accés al curs es farà a través de l'UACloud, i es troba allotjat al MoodleUA.
 5. Independentment de la data d'inscripció, el curs finalitzarà el dia 17 de juny de 2020. Fins aleshores té de temps per a cursar-lo.
 6. El curs ha estat dissenyat de manera que la persona, de manera autònoma, el puga seguir. Per això, s'ha dissenyat una avaluació que ho permeta (vegeu l'apartat d'avaluació).
 7. Cada persona, doncs, podrà seguir el curs al seu ritme d'aprenentatge i realitzar-lo quan ho desitge, en el temps que desitge, tenint en compte tan sols que el dia 17 de juny de 2020 es tancarà i, doncs, que caldrà realitzar l'avaluació del curs abans d'aquesta data.
 8. No hi haurà pròrroga per a l'avaluació. El dia 17 de juny de 2020 es tancarà el curs i se'n farà l'avaluació, elaboració de l'acta, tancament de l'acta i gestions per a la posterior emissió dels certificats corresponents.

Vídeo tutorial: accés a cursos amb UACloud

AVALUACIÓ:

Aquest curs té unes característiques especials quant al seu desenvolupament i avaluació. Quant a l'avaluació, cal tenir en compte que:

 1. Com que és un curs que no té uns terminis limitats d'inici i finalització respecte al desenvolupament per part de l'alumnat, s'ha dissenyat l'avaluació perquè la persona puga seguir el curs i realitzar una activitat d'avaluació de forma autònoma.
 2. Aquesta avaluació consistirà en l'emplenament d'un test sobre els continguts tractats en el curs.
 3. La nota mínima per a aprovar el test serà de 5/10, sobre dos intents en total.
 4. Un docent, si té aprovat el test estarà apte.
 5. De forma voluntària, a més de l'avaluació a partir del test, s'ofereix la possibilitat de seguir el curs mitjançant un procés formatiu relacionat amb els continguts explicats en cada tema. Així, doncs, s'ha dissenyat una sèrie d'activitats al llarg dels temes que afavoreixen una autoreflexió sobre la tasca docent en l'aula i propostes de millora. Així, doncs, cada persona podrà realitzar una sèrie d'activitats de cadascun dels temes: a partir del visionat dels vídeos i de les referències bibliogràfiques respectives, anirà realitzant de forma individual i progressiva les activitats plantejades, amb les quals reflexionarà sobre la seua labor docent.   Com a activitat final, cada participant haurà de dissenyar en un document (Word o PDF) una proposta de programa basat en els Resultats d'Aprenentatge (tècnics i transversals). Es tractarà d'una proposta real, que cada participant veja factible de desenvolupar posteriorment en la seua docència, i que entenga que pot millorar els aprenentatges dels seus alumnes.

INFORMACIÓ GENERAL:

Durada del curs: 10 hores

Modalitat: en línia

Llengua vehicular: castellà i valencià

Termini d'inscripció: aquest curs té diveros terminis d'inscripció

A continuació s'indiquen les dates dels diversos terminis d'inscripció. La persona interessada podrà inscriure's en qualsevol d'ells:

 

 1. Del 2, a partir de les 9.30 hores, al 9 de desembre de 2019.
 2. Del 4, a partir de les 9.30 hores, a l'11 de febrer de 2020.
 3. Del 31 de març, a partir de les 9 hores, al 7 d'abril de 2020.
 4. Del 26 de maig, a partir de les 9 hores, al 2 de juny de 2020.

Dates d'inici i finalització del curs: del 7 de gener al 17 de juny de 2020.

ADMESOS/ES:

L'ICE comunicarà a través de correu electrònic a totes les persones inscrites en els respectius terminis l'admissió o no en el curs sol·licitat.

CERTIFICACIÓ DEL CURS:

A causa que aquest curs finalitza el dia 17 de juny de 2020 fins llavors no es procedirà a l'emplenament i tancament de l'acta. Tampoc es podran expedir certificats d'aquest curs fins al tancament de l'acta.

Independentment, doncs, de la data en què una persona haja finalitzat el curs, fins al 17 de juny no s'iniciaran els tràmits respecte a la certificació del mateix. A més, en aquest certificat constarà que la durada del curs és del 7 de gener al 17 de juny de 2020.

 

 

 

rv

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464