MOODLE UA: AVALUACIÓ D'EMERGÈNCIA

CODI DEL CURS: 600137

IMPARTIT PER

Francisco Fernández Carrasco. Dept. Psicologia Evolutiva i Didàctica.

Mireia Sempere Tortosa. Dept. de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial.

David Carrillo Martínez. Secretariat de Promoció Cultural i Lingüística UA

María Loreto Macià Soler. Dpto. Infermeria.

Ester Martínez Martín. Dept. Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial.

Rosana Satorre Cuerda. Dept. Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial.

Patricia Compañ Rosique. Dept. Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial.

Jorge Francés Monllor. Dept. Física, Enginyeria de Sistemes i Teoria.

Lucía Blanco Bartolomé. Dept. Construccions Arquitectòniques.

Cristina Cachero Castro. Dept. Llenguatges i Sistemes Informàtics.

DIRIGIT A

Personal docent i investigador de la Universitat d'Alacant.

OBJECTIUS

 • Configurar eines d'avaluació de Moodle_UA.

CONTINGUTS

 • Com donar d'alta una assignatura en Moodle_UA
 • Entorn de treball de Moodle_UA
 • Alumnat: grups de treball
 • Configuració d'un curs: format, aparença i blocs
 • Recursos: arxiu, carpeta, etiqueta, llibre, pàgina i URL
 • Activitats: fòrums, tasques i tallers
 • Qüestionaris:
  • El banc de preguntes
   • Tipus de preguntes
   • Ús de categories
   • Exportació i importació
  • Creació del qüestionari
   • Comportament de les preguntes
   • Afegint preguntes
   • Afegint preguntes aleatòries
  • Visualització de resultats
   • Recalculant les qualificacions
 • Avaluació: llibre de qualificacions (bàsic)

AVALUACIÓ

Seguiment del curs en línia i configuració d'eines d'avaluació (cada usuari/ària en el seu entorn de Moodle_UA).

En finalitzar l'activitat formativa, cada usuari/ària haurà d'indicar el treball realitzat en el seu entorn de Moode_UA (curs o assignatura).

INFORMACIÓ GENERAL

Duració: 12 hores.

Modalitat: en línia.

Nombre de places: 75, concedides per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció en línia habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Llengua vehicular: castellà.

Termini d'inscripció: del 28 d'abril, a partir de les 9 hores, fins al 4 de maig.

 

Dates i horari: de l'11 al 22 de maig.

ADMESOS/ES

L'ICE comunicarà a través de correu electrònic a totes les persones inscrites a partir del 5 de maig l'admissió o no en el curs que hagen sol·licitat.


Aquelles persones que, en cas de no assistir al curs, no el comuniquen a la Secretaria de l'ICE abans que comence, no podran participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.