WEBINAR "EL MARC JURÍDIC DE LA DOCÈNCIA EN LÍNIA"

Aquest curs s’impartirà en modalitat en línia

CODI DEL CURS: 600155

Observacions: aquesta activitat  formativa forma part del Pla de Formació del Professorat en Competències Digitals

IMPARTIT PER

Mª Teresa Cantó (Delegada del Protecció de Dades de la UA )

Salvador Palazón (Delegat per a la Inspecció General de Serveis de la UA)

DIRIGIT A

PDI de la Universitat d'Alacant.

DESCRIPCIÓ

El webinar és realitzarà per mitjà d’una videoconferència amb Google Meet. Solament s’admetrà en el seminari les persones que hi accedisquen amb un correu institucional de la Universitat d’Alacant (ua.es o gcloud.ua.es). Durant la sessió és compartirà un formulari amb els assistents perquè l’òmpliguen en cas de voler aconseguir la certificació corresponent a la formació rebuda.

OBJECTIUS

  • Entendre els principis generals de protecció de dades aplicables als tractaments de dades en l’activitat docent.
  • Identificar els requeriments bàsics per al tractament de dades personals en la docència no presencial (informació bàsica, ús d’imatges, publicació de notes, o ús adequat d’emmagatzematge en el núvol…).
  • Conèixer i identificar els requeriments bàsics per al tractament de les dades personals en l’avaluació no presencial.
  • Conèixer i aplicar les recomanacions de la Universitat d’Alacant en docència i avaluació no presencial.

 

CONTINGUTS

  • Els principis generals de protecció de dades aplicables als tractaments de dades en l’activitat docent.
  • Els requeriments bàsics per al tractament de dades personals en la docència i avaluació no presencial (informació bàsica, ús d’imatges, publicació de notes, o ús adequat d’emmagatzematge en el núvol…).
  • Les recomanacions de la Universitat d’Alacant en docència i avaluació no presencial.

 

AVALUACIÓ

Seguiment del curs en línia i realització de les tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades pel professorat.

MATERIALS

INFORMACIÓ GENERAL

Duració: 2 hores síncrones.

Modalitat: en línia.

Nombre de places: 75, concedides per rigorós ordre d’entrada del formulari d’inscripció en línia habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d’Igualtat de la UA.

Llengua vehicular: castellà.

Termini d’inscripció: finalitzat

 

Dates i horari: 22 de setembre, de 10 a 11,30 h.

 

Matrícula: els cursos del Programa de Formació de l’ICE són gratuïts per al personal docent i investigador de la Universitat d’Alacant.

ADMESOS/ADMESES

L’ICE ho comunicarà el dia 15 de setembre a través de correu electrònic a totes les persones inscrites.

 

Les persones que, en cas de no assistir al curs, no ho comuniquen a la Secretaria de l’ICE abans que comence, no podran participar en cap curs organitzat per aquest institut l’any en curs.

 

 

 

rv