Saltar apartados

OFERTA FORMATIVA ICE 2020

Distribució temporal dels cursos:

TERCER QUADRIMESTRE

¡¡NOVA PROGRAMACIÓ!!

Curs Dates Com Prof Hor Plac Mod Ponent Univ
Com realitzar exercicis/exàmens tipus test segurs amb Google Forms i Moodle UA del 7 al 14 de setembre de 2020 TEC PFCD/FC 12 20 O Rico Juan, Juan Ramón UA
De la docència presencial a la docència en línia. Estratègies didàctiques per a l'adaptació del 7 al 14 de setembre de 2020 MET PFCD 5 20 O Rosabel Roig Vila UA
Taller per a ús de tauleta digitalitzadora en docència en línia 8 de setembre de 2020 TEC PFCD 2 25 P Miguel Ángel Alcaraz Belijar UA
Com dissenye i planifique una assignatura online? I una semipresencial?  del 15 al 22 de setembre  de 2020 TEC PFCD 5 20 O Rosabel Roig Vila UA
El Programa d'Acció Tutorial (PAT-UA): recursos per a la seua adaptació a la no presencialitat  de l'11 al 30 de setembre de 2020 CO PAT 10 134 O Rocío Diez, Domingo Martínez, María Carmen Tolosa, Helena Fernández, José Miguel Beltrán, María Tabuenca, Verónica Mateo, Rocío Juliá i Josué Nescolarde UA
Curs per a conèixer com es pot aplicar la nova aula virtual de la UA en classe del 14 al 25 de setembre de 2020 TEC PFCD 6 20 O Héctor Gonzàlvez Escolano i Mª José Blanes Payá (En col·laboració amb el Servei d'Informàtica UA
Aprendre cooperant en els entorns virtuals: eines i tècniques d'aprenentatge entre iguals  del 21 al 25 de setembre de 2020 MET PFCD 10 20 O Mayra Urrea Solano UA
Ús de Google Meet i Adobe Connect per a proves orals i presentacions  del 21 al 25 de setembre de 2020 TEC PFCD 3 20 O Daniel Puerto UA
Captura de vídeo per a la docència online amb OBS Studio 

1ª edició: del 21 al 25 de setembre de 2020

2ª edició; del 28 de setembre al 2 d'octubre de 2020

TEC PFCD 5 20 O Damián Monllor Satoca UA
Webinar "El marc jurídic de la docència online" 22 de setembre de 2020 DIR PFCD 2 75 O Mª Teresa Cantó i Salvador Palazón UA
Programa per a millorar el desenvolupament professional dels alumnes des de l'aula  del 22 de setembre a l'1 d'octubre de 2020 CO PDI 16 40 O Israel Pastor UA
Tècniques d'oratòria i aprenentatge per a la docència en línia del 29 de setembre al 27 d'octubre de 2020 SA PDI 18 20 O Marisa Picó Sempere i Ana María Tomás Perán Ext.
Curs d'acolliment al professorat novell de la Universitat d'Alacant  pendent DIR NOVEL 9 20 O Francisco José Torres Alfosea, Juan Francisco Perez Ortiz, Domingo Martinez Macia UA
Propostes d'innovació educativa al voltant de les metodologies actives en la docència  del 5 al 19 d'octubre de 2020 MET PFCD 10 20 O Juan Francisco Álvarez UA
Gestió de tallers col·laboratius en Moodle (avaluació entre parells)  del 6 al 13 d'octubre de 2020 TEC PFCD 5 20 O Cristina Cachero  UA
Curs bàsic sobre fulls de càlcul aplicats a docència (Excel)  del 8 al 20 d'octubre de 2020 TEC PFCD 15 20 O Juan Ramón Rico  UA
Curs 1. Digital and Linguistic Tools for EMI (English as a Medium of Instruction) Teachers (ProFtEAchIng)  del 13 d'octubre al 19 de novembre de 2020 LING FC 45 20 O Marian Alesón UA
Ciència 2.1: La caixa d'eines del professor investigador, aplicacions web i recursos del 15 al 30 d'octubre de 2020 INV FC 15 25 O Santiago Mengual Andrés UV
El llenguatge Python per a la docència en l'àmbit científic  (FC) del 5 a 16 de octubre de 2020 TEC PDI 20 20 O Calera Rubio, Jorge UA
Creació d'activitats online gamificades amb Google Spreadsheets del 15 al 23 d'octubre de 2020 TEC PFCD 10 20 O Francisco José Gallego Durán UA
Moodle UA: de la A a la Z del 15 d'octubre al 6 de novembre de 2020 TEC PFCD 20 75 O Francisco Fernández, Mireia Sempere, David Carrillo  UA
L'avaluació formativa dels aprenentatges universitaris mitjançant rúbriques digitals  del 16 al 30 d'octubre de 2020 MET PFCD 10 20 O Daniel Cebrián UMALAGA
Introducció al procés d'investigació quantitativa en les ciències socials  del 6 al 20 de novembre de 2020 INV FC 15 20 O Esther Chiner Sanz UA
Fonaments de fotografia digital per a la docència i la investigació  del 2 al 8 de novembre de 2020 TEC PFCD 10 15 O Basilio Pueo UA
Visibilitat de la investigació: l'impacte acadèmic i social de les nostres publicacions, on publicar i què tenir en compte a l'hora de fer-ho del 3 al 20 de novembre de 2020 INV FC 20 45 O Mengual Andrés, Santiago UV
Acreditacions tàctiques, tècniques i estratègies per a sol·licitar-les  del 4 al 12 de novembre de 2020 INV FC 20 20 O Vicent Martines Peres UA
Creant materials digitals accessibles i inclusius  del 5 al 9 de novembre de 2020 AD PFCD 3 12 O José María Fernández Gil UA
Introducció a l'anàlisi de dades: enfocament descriptiu i predictiu  del 4 al 16 de novembre de 2020 INV PDI 15 20 O Rico Juan, Juan Ramón UA
Cooperar i aprendre en xarxa de l'11 al 24 de novembre de 2020 MET FC 12 20 O Cristóbal Suárez-Guerrero UV
Descobreix Google i les seues eines col·laboratives: consells i trucs imprescindibles per a la docència online  del 16 al 23 de novembre de 2020 TEC PFCD 20 15 O Juan Ramón Rico UA
Anàlisi de dades qualitatives amb ATLAS.ti del 16 al 27 de novembre de 2020 INV FC 12 20 O Antoni Vicent Casasempere-Satorres Ext.
L'avaluació online en la docència universitària  del 16 al 30 de novembre de 2020 MET PFCD 10 20 O Marcos Gómez Puerta UA
Com podem gestionar la nostra bibliografia?: el nou Refworks  del 16 novembre al 4 de desembre de 2020 INV PDI 24 40 O Ana Rosa Candela Hidalgo i Mario Florido Pérez UA
Practice presenting for international conferences del 16 al 30 de novembre de 2020 LING PDI 30 20 O Teresa Morell Moll UA
Trams o sexennis d'investigació. Tècniques, tàctiques i estratègies per a sol·licitar-los. del 20 al 25 de novembre de 2020 INV FC 20 20 O Vicent Martines Peres UA
Propostes de cooperació i aprenentatge en entorns xarxa  del 30 de novembre al 7 de desembre de 2020 MET PFCD 10 20 O Mayra Urrea UA
De la guia docent a la pràctica a l'aula universitària del 30 de novembre al 14 de desembre de 2020 MET PFCD 10 20 0 Inés Lozano Cabezas i Marcos Iglesias UA
Flipped classroom: experiències, tècniques i eines  de l'1 al 13 de desembre de 2020 MET PFCD 10 30 O Antonio Carrasco Rodriguez UA
LaTeX en el context docent de l'1 al 15 de desembre de 2020 TEC PFCD 10 20 O Juan Matías Sepulcre Martínez i Julio Mulero González UA
MOOC i NOOC: tecnologia i metodologia  desembre de 2020 TEC PFCD 5 20 O Profesorado: docentes UA participantes del programa PENSEM-ONLINE UA
Trams de transferència. Tècniques, tàctiques i estratègies per a sol·licitar-los  desembre de 2020 INV PDI 20 20 O Vicent Martines UA
Realització de vídeos per a la docència del 14 al 18 de desembre de 2020 TEC PFCD 10 20 O Patrick Vázquez, Rafael Pastor, Natividad Calleja i Roberto Ruiz de Zafra (Taller de Imatge, UA) UA

 

PRIMER I SEGON QUADRIMESTRE

Curs  Dates Com Prof Hor Plac Mod Ponent Univ
La planificació docent i la programació a l'aula per a obtenir els resultats d'aprenentatge.
 
del 7 de gener al 17 de juny. MET DOCENT 10 75 O Eugenio Astigarraga Echevarría  U. Mondragón
L'avaluació en la docència universitària.  del 7 de gener al 17 de juny. MET DOCENT 10 75 O Mª Luisa Belmonte Almagro U. Múrcia
Metodologies actives a l'aula universitària del 7 de gener al 17 de juny. MET DOCENT 10 70 O Xavier Carrera Farran U. Lleida
Treball col·laboratiu al Grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport Del 7 de gener al 30 de juny MET PDI 10 20 S Lilyan M. Vega i José A. Carbonell Martínez
 
UA
Treball col·laboratiu al Grau en Educació Infantil   Del 7 de gener al 30 de juny  MET PDI 10 20 S Vicent Vidal i Víctor M. Sanchis UA
Treball col·laboratiu al Grau en Educació Primària   Del 7 de gener al 30 de juny  MET PDI 10 20 S Pere Ivars i Gonzalo Lorenzo Lledo
 
UA
English Medium Instruction (EMI): Reflections, Awareness and Practice (RAP) (ProF-tEAchIng-I3CE) 13, 14, 15, 20 i 21 gener LING DOCENT 30 20 S Teresa Morell Moll UA
Taller: LaTeX en el context docent  13 de gener, de 11:00 a 14:00 h.  TEC PDI 3 25 P Juan Matías Sepulcre Martínez i Julio Mulero González  UA
Taller: Formació bàsica en primers auxilis 16 de gener, de 10:00 a 13:00 h.  SA PDI 3 15 P Ángela Sanjuán Quiles i Juana Perpiñá Galvañ  UA
Taller: Elaboració d'exàmens tipus test amb el programa PyTest 17 de gener, de 10:00 a 12:00 h.  TEC PDI 2 20 P Guillem de Vera Almera  UA
Taller: Creant materials digitals accessibles i inclusius (dos edicions)

1a edició 29 de gener, d'11.30 a 14 h. 

2a edició 30 de gener, d'11.30 a 14 h.

 

AD PDI 2,5 12 P Fernández Gil, José María  UA
Taller de suport per al professorat sobre el model d'avaluació de l'activitat docent (Docentia-UA) 23 de gener, 9.30-11.30 DIR PDI 2 20 P Francisco José Torres Alfosea UA
Taller SEO acadèmic 31 de gener  MET PDI 3 30 P Lluís Codina U. Pompeu i Fabra
Curs bàsic sobre fulls de càlcul aplicats a docència (Excel) 3 i 5 de febrer TEC DOCENT 15 15 S Rico Juan, Juan Ramón UA
El portafolio i la seua importància en l'avaluació formativa: aplicacions, avantatges i desavantatges del seu ús 4 de febrer MET DOCENT 5 20 P Maria Dolores Martinez Lirola UA
Fonaments de fotografia digital per a la docència i la investigació 5, 7 i 12 de febrer MET DOCENT 10 15 P Pueo Ortega, Basilio UA
Procés d'investigació: Mètodes, dissenys i tècniques estadístiques d'anàlisis de dades 10,11,12 i 13 de febrer
 De 16 a 20 h.
INV PDI 16 15 P Castejón Costa, José Luis UA
Mooc i Nooc: tecnologia i metodologia 10 de febrer, de 9 a 13 hores TEC PDI 4   P Rosabel Roig, María Hernández, Sandra Ricart, Ricardo Sanmartín, María Vicent, José Vicente Berna i Francisco Fernández UA
Curs d'iniciació a l'espectrometria de masses 11, 13, 18 i 20 de febrer, d'11.30 a 13:30h INV PDI 8 15 P STI UA
Com publicar en revistes científiques d'impacte de l'àrea educativa (Curs pilot) 13-14 febrer INV PDI 12 15 S Ignacio Aguaded i Angel Hernando Gómez U. Huelva
La transparència com a objectiu de desenvolupament sostenible de l'ONU i la seua aplicació pràctica Del 17 de febrer al 5 de març DIR PDI 15 7 S Miguel Ángel Blanes Climent Ext.
Estudi de ceràmiques a través de la làmina prima 17 i 18 de febrer de 16 a 18h. 24 i  25 de febrer de 15 a 18h INV PDI 10 10 P

STI Romualdo Seva Román

STI M. Dolores Landete Ruíz

UA
Taller d'edició digital d'imatges fotogràfiques amb Gimp Dilluns 17 de febrer, d'11.00 a 14.00 h. i Dimecres 19 i divendres 21 de febrer, de 10.30 a 14.00h. TEC PDI 10 15 P Basilio Pueo Ortega UA
Flipped classroom: experiències, tècniques i eines. 21 de febrer MET DOCENT 10 30 S Antonio Carrasco Rodriguez UA
Detecció i prevenció de noves amenaces de malware 24 de febrer TEC PDI 2 15 P Miguel Ángel Alcaráz Belijar. Col·laboració amb el Servei d'Informàtica. UA
Fonaments d'enregistrament i edició de vídeos per a la docència i la investigació 26 febrer, 4 i 6 març MET DOCENT 10 20 P Pueo Ortega, Basilio UA
Manipulació de productes fitosanitaris 27 de Febrer de 16 a 20 h. INV PDI 4 15 P STI Sara Alcañíz Lucas UA
L'avaluació formativa dels aprenentatges universitaris mitjançant rúbriques digitals.  27 i 28 de febrer de 9.00 a 14:00h MET DOCENT 10 20 P Daniel Cebrián Robles U. Màlaga
The USE of ELAN to analyse engagement in EMI lectures 27 de febrer, d'11.00 a 13:00h i el 6 de març de 9.45 a 11:45h  LING  PDI  14  20  P  Mercedes Querol Julián  U. la Rioja
Aprenentatge entre iguals: Mètodes i tècniques d'aprenentatge cooperatiu.  2 de març de 9:00 a 14:00h COM DOCENT 5 20 P David Durán Gisbert UAB
Espectroscòpia Raman: Fonaments i aspectes experimentals 2,3 i 4 de març, en sessions de 2h de 16 a 18h. INV PDI 6 15 P STI Jerónimo Juan Juan UA

Observation and Practice (Curs 3 ProFtEAchIng)

3 i 5 de març. Sessions 3, 4 i 5 ajornades LING DOCENT 20 20  S María Tabuenca y Javier Fernández UA
Seminari sobre l'emplenament de les guies docents de la UA 5 de març, de 9 a 12 hores MET PDI 20 3 P  Ángel Grediaga UA
Els corpus orals. Constitució i aprofitament per a la recerca lingúística 5 de març de 16 a 20 hores i 6 de març de 9 a 13 hores. INV PDI 8 20 P Vicent Martines, Nicolau Dols y Lluis de Yzaguirre UA y Ext.
Taller de recursos informàtics per a la docència a les aules de la UA 9 de març, de 9:30 a 11:30h TEC PDI 20 2 P Oscar Asensi.En col·laboració amb el Servei d'Informàtica  UA
Descobreix Google i les seues eines col·laboratives: consells i trucs imprescindibles per a la docència actual 9, 11 i 13 de marçde 9.00 a 14:00h TEC DOCENT 25 15 S Rico Juan, Juan Ramón UA
Inclusió de la perspectiva de gènere en la docència universitària. del 22 d'abril al 17 de juny SA DOCENT 6   O Mª José Rodríguez, Jordi Antolí Martínez, María Teresa Ruiz, Mónica Moreno, Paloma Moreda, Concepción Torres y Rocío Díez. UA
Flipped classroom:experiències, tècniques i eines (Segona edició) Del 4 al 15 de maig MET DOCENT 10 30 Antonio Carrasco Rodríguez UA
Moodle UA. Una visió general Suspès a causa de la suspensió de la docència presencial TEC DOCENT 15 20 S Fernández Carrasco, Francisco UA
Jornada PAT 2019/20 Suspès a causa de la suspensió de la docència presencial CO PAT 150 5 P Coord. Rocío Díez Ros  UA
EA Coach-coaching educatiu per a l'ensenyament d'adults  Suspès a causa de la suspensió de la docència presencial MET PDI-PDI UPUA 5 20 P

María Amparo Aleson Carbonell

Irene Ramos Soler

Irena Sentana Gadea

Clive Alexander Bellis

UA
Anàlisi de dades qualitatives amb ATLAS.ti Suspès a causa de la suspensió de la docència presencial INV PDI 12 20 P Antoni Vicent Casasempere-Satorres Ext.
Microscòpia electrònica de transmissió (TEM) Suspès a causa de la suspensió de la docència presencial INV PDI 4 15 P STI-Teoria impartida per Cristina Almansa i pràctica impartida per Verónica López i Alba Pérez. UA
¿Com podem gestionar la nostra bibliografia? el gestor de referències bibliogràfiques Mendeley Suspès a causa de la suspensió de la docència presencial INV PDI 8 20 P Ana Rosa Candela Hidalgo y Mario Florido Pérez UA
Com tractar la realització del Projecte Docent (1 edició) Suspès a causa de la suspensió de la docència presencial MET PDI 20 20 S Martínez Segura, María José U. Múrcia
Tècniques de plasma acoblat inductivament (ICP-MS, ICP-OES). Noves aplicacions Suspès a causa de la suspensió de la docència presencial INV PDI 6 10 P STI Teresa Ferrándiz i Clemente Santana UA
Microscòpia electrònica d'escombratge (SEM). Suspès a causa de la suspensió de la docència presencial INV PDI 4 15 P STI Teoria impartida per Cristina Almansa i pràctica impartida per Verónica López i Alba Pérez. UA
El llenguatge Python per a la docència en l'àmbit científic Suspès a causa de la suspensió de la docència presencial TEC PDI 20 20 P Calera Rubio, Jorge UA
L'avaluació autèntica com a eina d'aprenentatge Suspès a causa de la suspensió de la docència presencial MET DOCENT 10 20 S Carles Monereo UAB
Anàlisi de superfícies per EDX Suspès a causa de la suspensió de la docència presencial INV PDI 4 15 P STI Teoria impartida per Cristina Almansa i pràctica impartida per Verónica López i Alba Pérez. UA
Practice presenting for international conferences Suspès a causa de la suspensió de la docència presencial LING PDI 30 20 S Teresa Morell Moll UA
Gestió avançada de Moodle per a personal docent Suspès a causa de la suspensió de la docència presencial  TEC DOCENT  10  20  S  David Carrillo  UA
Com tractar la realització del projecte docent Suspès a causa de la suspensió de la docència presencial MET PDI 20 20 S Martínez Segura, María José U. Murcia
Moodle UA: avaluació d'emergència de l'11 al 22 de maig TEC PDI 12 75 O Mireia L. Sempere Tortosa, David Carrillo Martínez i Francisco Fernández Carrasco UA
Flipped Classroom: experiències, tècniques i eines (Tercera edició) Del 8 al 19 de juny MET DOCENT 10 30 O Antonio Carrasco Rodríguez UA
Flipped Classroom: experiències, tècniques i eines (Quarta edició) Del 15 al 26 de juny MET DOCENT 10 50 O Antonio Carrasco Rodríguez UA
Introducció a l'anàlisi dades: enfocament descriptiu i predictiu Suspès a causa de la suspensió de la docència presencial INV PDI 15 20 S Rico Juan, Juan Ramón UA

Curs Introducció a la docència en línia amb Moodle UA per al Grau en Criminologia

 

Del 1 al 17 de julio TEC PDI 17 75 O Francisco Fernández, Mireia Sempere,David Carrillo, Juan Francisco Álvarez. UA
Educació per al desenvolupament sostenible i conscienciació socioambiental a l'aula universitària del 13 al 16 de juliol SA PDI 5 25 O Ana Isabel Espinosa, Carlos Cortés Samper, María Paz Such Climent. UA

Introducció al poderós i versàtil entorn R: Programari lliure per a anàlisis estadístiques i generació de gràfics avançats

 

del 6 al 10 de juliol

 INV  PDI  14  20 O  Juan Ramón Rico Juan  UA
Moodle UA. Una visió general del 8 al 24 de juliol TEC PDI 15 75 O Mireia L. Sempere Tortosa, David Carrillo Martínez i Francisco Fernández Carrasco UA

 

D'acord amb el 1er PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES DE LA UA , aprovat en Consell de Govern de 26/01/2010, en concret, amb l'acció 9 de l'Eix 4, es dóna preferència per a participar en activitats de formació -durant un any- a les persones que es reincorporen al servei actiu procedents de permisos de paternitat i maternitat, o d'una excedència per raons de guarda legal i atenció a dependents dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament es puguen dirigir els cursos.

Si el nombre de persones inscrites en l'activitat és superior al que s'ha establit per al curs, es tindrà en compte, dins de cadascuna de les categorias a les quals van dirigits, l'ordre d'entrada de les sol·licituds amb el següent ordre de prelació, personal inclòs en les seccions 2ª i 3ª del capitule 2, Títol IV de l'Estatut de la Universitat d'Alacant seguit del personal inclòs en la secció 4ª amb plens efectes administratius i finalment la resta de la comunitat universitària, sota les condicions de la seua pròpia normativa de formació,  excepte en casos determinats.

Així mateix, s'atorgarà preferència a qui no haja realitzat un curs de similars característiques en els 3 últims anys.

En cas que no s'aconseguisca un nombre mínim d'assistents, l'activitat formativa podrà suspendre's.

Nota: les dates i horaris estan subjectes a possibles canvis.

 

LLEGENDES

DIRIGIT A:

PDI: Formació organitzada per l'ICE per al PDI de la UA

NOVELL: Formació organitzada per l'ICE per al PDI de la UA amb prioritat per al PDI novell

FC: Formació organitzada per l'ICE per al PDI de la UA  dins del Programa de Formació Contínua de la Generalitat Valenciana

PFCD: Pla de Formació del Professorat en Competències Digitals

 

COMPETÈNCIES:

MET: COMPETÈNCIA METODOLÒGICA

LING: COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA

TEC: COMPETÈNCIA TECNOLÒGICA

COM: COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERPERSONAL

INV: COMPETÈNCIA INVESTIGADORA

CO:  COMPETÈNCIA ORIENTADORA

PAT: COMPETÈNCIA PER A TREBALLAR EN EQUIP

DIR: COMPETÈNCIA EN PLANIFICACIÓ I GESTIÓ

AD:  COMPETÈNCIA PER A ATENDRE A LA DIVERSITAT

SA:  COMPETÈNCIA SOCIOCULTURAL I SALUT

 

MODALITAT:

P: PRESENCIAL

S: SEMI PRESENCIAL

O: EN LÍNIA

 

DISTRIBUCIÓ DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ DOCENT PER COMPETÈNCIES

 

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464