Saltar apartados

OFERTA FORMATIVA ICE 2020

Davant la situació generada pel coronavirus COVID-19, i d'acord amb les instruccions emeses el dia 12 per part del Rectorat de la Universitat d'Alacant, tota l'activitat formativa en modalitat presencial del Programa de Formació Docent de l'ICE de la UA queda suspesa a partir del dia 16 de març i mentre siguen vigents les circumstàncies que han conduït a la suspensió.

Distribució temporal dels cursos:

Curs  Dates Com Prof Hor Plac Mod Ponent Univ
La planificació docent i la programació a l'aula per a obtenir els resultats d'aprenentatge.
 
del 7 de gener al 17 de juny. MET DOCENT 10 75 O Eugenio Astigarraga Echevarría  U. Mondragón
L'avaluació en la docència universitària.  del 7 de gener al 17 de juny. MET DOCENT 10 75 O Mª Luisa Belmonte Almagro U. Múrcia
Metodologies actives a l'aula universitària del 7 de gener al 17 de juny. MET DOCENT 10 70 O Xavier Carrera Farran U. Lleida
Treball col·laboratiu al Grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport Del 7 de gener al 4 de maig  MET PDI 10 20 S Lilyan M. Vega i José A. Carbonell Martínez
 
UA
Treball col·laboratiu al Grau en Educació Infantil   Del 7 de gener al 4 de maig  MET PDI 10 20 S Vicent Vidal i Víctor M. Sanchis UA
Treball col·laboratiu al Grau en Educació Primària   Del 7 de gener al 4 de maig  MET PDI 10 20 S Pere Ivars i Gonzalo Lorenzo Lledo
 
UA
English Medium Instruction (EMI): Reflections, Awareness and Practice (RAP) (ProF-tEAchIng-I3CE) 13, 14, 15, 20 i 21 gener LING DOCENT 30 20 S Teresa Morell Moll UA
Taller: LaTeX en el context docent  13 de gener, de 11:00 a 14:00 h.  TEC PDI 3 25 P Juan Matías Sepulcre Martínez i Julio Mulero González  UA
Taller: Formació bàsica en primers auxilis 16 de gener, de 10:00 a 13:00 h.  SA PDI 3 15 P Ángela Sanjuán Quiles i Juana Perpiñá Galvañ  UA
Taller: Elaboració d'exàmens tipus test amb el programa PyTest 17 de gener, de 10:00 a 12:00 h.  TEC PDI 2 20 P Guillem de Vera Almera  UA
Taller: Creant materials digitals accessibles i inclusius (dos edicions)

1a edició 29 de gener, d'11.30 a 14 h. 

2a edició 30 de gener, d'11.30 a 14 h.

 

AD PDI 2,5 12 P Fernández Gil, José María  UA
Taller de suport per al professorat sobre el model d'avaluació de l'activitat docent (Docentia-UA) 23 de gener, 9.30-11.30 DIR PDI 2 20 P Francisco José Torres Alfosea UA
Taller SEO acadèmic 31 de gener  MET PDI 3 30 P Lluís Codina U. Pompeu i Fabra
Curs bàsic sobre fulls de càlcul aplicats a docència (Excel) 3 i 5 de febrer TEC DOCENT 15 15 S Rico Juan, Juan Ramón UA
El portafolio i la seua importància en l'avaluació formativa: aplicacions, avantatges i desavantatges del seu ús 4 de febrer MET DOCENT 5 20 P Maria Dolores Martinez Lirola UA
Fonaments de fotografia digital per a la docència i la investigació 5, 7 i 12 de febrer MET DOCENT 10 15 P Pueo Ortega, Basilio UA
Procés d'investigació: Mètodes, dissenys i tècniques estadístiques d'anàlisis de dades 10,11,12 i 13 de febrer
 De 16 a 20 h.
INV PDI 16 15 P Castejón Costa, José Luis UA
Mooc i Nooc: tecnologia i metodologia 10 de febrer, de 9 a 13 hores TEC PDI 4   P Rosabel Roig, María Hernández, Sandra Ricart, Ricardo Sanmartín, María Vicent, José Vicente Berna i Francisco Fernández UA
Curs d'iniciació a l'espectrometria de masses 11, 13, 18 i 20 de febrer, d'11.30 a 13:30h INV PDI 8 15 P STI UA
Com publicar en revistes científiques d'impacte de l'àrea educativa (Curs pilot) 13-14 febrer INV PDI 12 15 S Ignacio Aguaded i Angel Hernando Gómez U. Huelva
La transparència com a objectiu de desenvolupament sostenible de l'ONU i la seua aplicació pràctica Del 17 de febrer al 5 de març DIR PDI 15 7 S Miguel Ángel Blanes Climent Ext.
Estudi de ceràmiques a través de la làmina prima 17 i 18 de febrer de 16 a 18h. 24 i  25 de febrer de 15 a 18h INV PDI 10 10 P

STI Romualdo Seva Román

STI M. Dolores Landete Ruíz

UA
Taller d'edició digital d'imatges fotogràfiques amb Gimp Dilluns 17 de febrer, d'11.00 a 14.00 h. i Dimecres 19 i divendres 21 de febrer, de 10.30 a 14.00h. TEC PDI 10 15 P Basilio Pueo Ortega UA
Flipped classroom: experiències, tècniques i eines. 21 de febrer MET DOCENT 10 30 S Antonio Carrasco Rodriguez UA
Detecció i prevenció de noves amenaces de malware 24 de febrer TEC PDI 2 15 P Miguel Ángel Alcaráz Belijar. Col·laboració amb el Servei d'Informàtica. UA
Fonaments d'enregistrament i edició de vídeos per a la docència i la investigació 26 febrer, 4 i 6 març MET DOCENT 10 20 P Pueo Ortega, Basilio UA
Manipulació de productes fitosanitaris 27 de Febrer de 16 a 20 h. INV PDI 4 15 P STI Sara Alcañíz Lucas UA
L'avaluació formativa dels aprenentatges universitaris mitjançant rúbriques digitals.  27 i 28 de febrer de 9.00 a 14:00h MET DOCENT 10 20 P Daniel Cebrián Robles U. Màlaga
The USE of ELAN to analyse engagement in EMI lectures 27 de febrer, d'11.00 a 13:00h i el 6 de març de 9.45 a 11:45h  LING  PDI  14  20  P  Mercedes Querol Julián  U. la Rioja
Aprenentatge entre iguals: Mètodes i tècniques d'aprenentatge cooperatiu.  2 de març de 9:00 a 14:00h COM DOCENT 5 20 P David Durán Gisbert UAB
Espectroscòpia Raman: Fonaments i aspectes experimentals 2,3 i 4 de març, en sessions de 2h de 16 a 18h. INV PDI 6 15 P STI Jerónimo Juan Juan UA

Observation and Practice (Curs 3 ProFtEAchIng)

3 i 5 de març. Sessions 3, 4 i 5 ajornades LING DOCENT 20 20  S María Tabuenca y Javier Fernández UA
Seminari sobre l'emplenament de les guies docents de la UA 5 de març, de 9 a 12 hores MET PDI 20 3 P  Ángel Grediaga UA
Els corpus orals. Constitució i aprofitament per a la recerca lingúística 5 de març de 16 a 20 hores i 6 de març de 9 a 13 hores. INV PDI 8 20 P Vicent Martines, Nicolau Dols y Lluis de Yzaguirre UA y Ext.
Taller de recursos informàtics per a la docència a les aules de la UA 9 de març, de 9:30 a 11:30h TEC PDI 20 2 P Oscar Asensi.En col·laboració amb el Servei d'Informàtica  UA
Descobreix Google i les seues eines col·laboratives: consells i trucs imprescindibles per a la docència actual 9, 11 i 13 de marçde 9.00 a 14:00h TEC DOCENT 25 15 S Rico Juan, Juan Ramón UA
Inclusió de la perspectiva de gènere en la docència universitària. del 22 d'abril al 17 de juny SA DOCENT 6   O Mª José Rodríguez, Jordi Antolí Martínez, Rosabel Roig, María Teresa Ruiz, Mónica Moreno, Paloma Moreda, Concepción Torres y Rocío Díez. UA
Flipped classroom:experiències, tècniques i eines (Segona edició) Del 4 al 15 de maig MET DOCENT 10 30 Antonio Carrasco Rodríguez UA
Moodle UA. Una visió general CURS AJORNAT TEC DOCENT 15 20 S Fernández Carrasco, Francisco UA
Jornada PAT 2019/20 AJORNADA CO PAT 150 5 P Coord. Rocío Díez Ros  UA
EA Coach-coaching educatiu per a l'ensenyament d'adults  CURS AJORNAT MET PDI-PDI UPUA 5 20 P

María Amparo Aleson Carbonell

Irene Ramos Soler

Irena Sentana Gadea

Clive Alexander Bellis

UA
Anàlisi de dades qualitatives amb ATLAS.ti CURS AJORNAT INV PDI 12 20 P Antoni Vicent Casasempere-Satorres Ext.
Microscòpia electrònica de transmissió (TEM) CURS AJORNAT INV PDI 4 15 P STI-Teoria impartida per Cristina Almansa i pràctica impartida per Verónica López i Alba Pérez. UA
¿Com podem gestionar la nostra bibliografia? el gestor de referències bibliogràfiques Mendeley CURS AJORNAT INV PDI 8 20 P Ana Rosa Candela Hidalgo y Mario Florido Pérez UA
Com tractar la realització del Projecte Docent (1 edició) CURS AJORNAT MET PDI 20 20 S Martínez Segura, María José U. Múrcia
Tècniques de plasma acoblat inductivament (ICP-MS, ICP-OES). Noves aplicacions CURS AJORNAT INV PDI 6 10 P STI Teresa Ferrándiz i Clemente Santana UA
Microscòpia electrònica d'escombratge (SEM). CURS AJORNAT INV PDI 4 15 P STI Teoria impartida per Cristina Almansa i pràctica impartida per Verónica López i Alba Pérez. UA
El llenguatge Python per a la docència en l'àmbit científic CURS AJORNAT TEC PDI 20 20 P Calera Rubio, Jorge UA
L'avaluació autèntica com a eina d'aprenentatge CURS AJORNAT MET DOCENT 10 20 S Carles Monereo UAB
Anàlisi de superfícies per EDX CURS AJORNAT INV PDI 4 15 P STI Teoria impartida per Cristina Almansa i pràctica impartida per Verónica López i Alba Pérez. UA
Practice presenting for international conferences CURS AJORNAT LING PDI 30 20 S Teresa Morell Moll UA
Gestió avançada de Moodle per a personal docent CURSO AJORNAT  TEC DOCENT  10  20  S  David Carrillo  UA
Introducció al poderós i versàtil ajuste R CURS AJORNAT INV PDI 15 20 S Rico Juan, Juan Ramón UA
Com tractar la realització del projecte docent CURS AJORNAT MET PDI 20 20 S Martínez Segura, María José U. Murcia
Moodle UA: avaluació d'emergència de l'11 al 22 de maig TEC PDI 12 75 O Mireia L. Sempere Tortosa, David Carrillo Martínez i Francisco Fernández Carrasco UA
Flipped Classroom: experiències, tècniques i eines (Tercera edició) Del 8 al 19 de juny MET DOCENT 10 30 O Antonio Carrasco Rodríguez UA
Introducció a l'anàlisi dades: enfocament descriptiu i predictiu CURS AJORNAT INV PDI 15 20 S Rico Juan, Juan Ramón UA
Educació per al desenvolupament sostenible i conscienciació socioambiental a l'aula universitària 30 juny, de 9.00 a 14.00 h. SA PDI 5 25 P Ana Isabel Espinosa, Carlos Cortés Samper, María Paz Such Climent. UA
Programa per a millorar el desenvolupament professional dels alumnes des de l'aula Setembre CO PDI 16 20 P Israel Pastor UA
Cooperar i aprendre en xarxa 1a sessió presencial: 11 de setembre de 9.30 a 13.30
 2a sessió virtual: entre el 14 i 24 de setembre
 3a sessió presencial: 25 de setembre de 9.30 a 13.30
 
MET PDI 12 20 S Cristóbal Suárez-Guerrero  U. València
Com realitzar exercicis/exàmens tipus test segurs amb Google Forms i Moodle UA dimecres, 9 de setembre, de 9h a 14h i divendres, 11 de setembre, de 9h a 14h TEC PDI 12 20 P Rico Juan, Juan Ramón UA
Introducció al procés d'investigació quantitativa en les ciències socials 14-16 de setembre, de 9.30 a 13.30 hores i  17 de setembre, de 10.00 a 13.00 hores INV PDI 15 20 P Esther Chiner Sanz UA
Taller d'edició digital d'il·lustracions amb Inkscape Dilluns 21 de Setembre, d'11.00 a 14.00h. i Dimecres 23 i divendres 25 de Setembre, de 10.30 a 14.00 h. TEC PDI 10 15 P Basilio Pueo Ortega UA
Introducció al mesurament de test i qüestionaris en l'àmbit de la investigació Dilluns 28 de setembre de 16.00 a 20.00.
 Dimecres 30 de setembre de 16.00 a 20.00.
 Dilluns 5 d'octubre de 16.00 a 20.00
INV PDI 12 15 P Veges Iniesta, Alejandro UA
Oratòria per a Formadors: Cuida i usa la teua veu i el teu cos  29 de setembre, 6, 13, 20, 27 octubre  SA PDI 20 20 P Marisa Picó Sempere i Ana María Tomás Perán  Ext.
Visibilitat d'investigador i la seua investigació: l'impacte acadèmic i social de les nostres publicacions, on publicar i que tenir en compte a l'hora de fer-ho Per determinar INV PDI 20 45 O Mengual Andrés, Santiago U. València
Curs 1. Digital and Linguistic Tools for EMI (English as a Medium of Instruction) Teachers (ProFtEAchIng) Per determinar LING DOCENT 45 20 S Marian Alesón UA
Ciència 2.1: La caixa d'eines del professor investigador, aplicacions web i recursos Per determinar INV PDI 15 25 O Santiago Mengual Andrés U. València
Curs d'acolliment al professorat novell de la Universitat d'Alacant Octubre DIR PDI 9 20 P Francisco José Torres Alfosea, Juan Francisco Perez Ortiz, Domingo Martinez Macia UA
Microscòpia òptica i fluorescència. Dilluns 19 i dimecres 21 octubre, de 16 a 18 h  INV PDI 4 15 P STI Teoria impartida per Cristina Almansa i pràctica impartida per Cristina Almansa i Alba Pérez UA
Acreditacions tàctiques, tècniques i estratègies per a sol·licitar-les 4, 5, 6, 11 I 12 DE novembre de 16 a 20h. INV PDI 20 20 P Vicent Martines Peres UA
Com podem gestionar la nostra bibliografia? El nou Refworks del 16 de novembre al 4 de desembre  INV  PDI  24  40  O Ana Rosa Candela Hidalgo i Mario Florido Pérez  UA
Trams o sexennis d'investigació. Tècniques, tàctiques i estratègies per a sol·licitar-los.

20,21,22 i 27 de novembre de 15 a 20h.

INV PDI 20 20 P Vicent Martines Peres UA
Anàlisi de mediació i moderació de variables quantitatives

30 de novembre de 16 a 20 h.

2 de desembre 16 a 20 h

INV PDI 8 15 P Alejandro Veas Iniesta UA
Microscòpia d'agranat làser confocal Dilluns 9 i dimecres 11 novembre, de 16 a 18 h INV PDI 4 15 P STI Teoria impartida per Cristina Almansa i pràctica impartida per Cristina Almansa i Alba Pérez UA

 

D'acord amb el 1er PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES DE LA UA , aprovat en Consell de Govern de 26/01/2010, en concret, amb l'acció 9 de l'Eix 4, es dóna preferència per a participar en activitats de formació -durant un any- a les persones que es reincorporen al servei actiu procedents de permisos de paternitat i maternitat, o d'una excedència per raons de guarda legal i atenció a dependents dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament es puguen dirigir els cursos.

Si el nombre de persones inscrites en l'activitat és superior al que s'ha establit per al curs, es tindrà en compte, dins de cadascuna de les categorias a les quals van dirigits, l'ordre d'entrada de les sol·licituds amb el següent ordre de prelació, personal inclòs en les seccions 2ª i 3ª del capitule 2, Títol IV de l'Estatut de la Universitat d'Alacant seguit del personal inclòs en la secció 4ª amb plens efectes administratius i finalment la resta de la comunitat universitària, sota les condicions de la seua pròpia normativa de formació,  excepte en casos determinats.

Així mateix, s'atorgarà preferència a qui no haja realitzat un curs de similars característiques en els 3 últims anys.

En cas que no s'aconseguisca un nombre mínim d'assistents, l'activitat formativa podrà suspendre's.

Nota: les dates i horaris estan subjectes a possibles canvis.

 

LLEGENDES

DIRIGIT A:

PDI: Formació organitzada per l'ICE per al PDI de la UA

NOVELL: Formació organitzada per l'ICE per al PDI de la UA amb prioritat per al PDI novell

FC: Formació organitzada per l'ICE per al PDI de la UA  dins del Programa de Formació Contínua de la Generalitat Valenciana

 

COMPETÈNCIES:

MET: COMPETÈNCIA METODOLÒGICA

LING: COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA

TEC: COMPETÈNCIA TECNOLÒGICA

COM: COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERPERSONAL

INV: COMPETÈNCIA INVESTIGADORA

CO:  COMPETÈNCIA ORIENTADORA

PAT: COMPETÈNCIA PER A TREBALLAR EN EQUIP

DIR: COMPETÈNCIA EN PLANIFICACIÓ I GESTIÓ

AD:  COMPETÈNCIA PER A ATENDRE A LA DIVERSITAT

SA:  COMPETÈNCIA SOCIOCULTURAL I SALUT

 

MODALITAT:

P: PRESENCIAL

S: SEMI PRESENCIAL

O: EN LÍNIA

 

DISTRIBUCIÓ DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ DOCENT PER COMPETÈNCIES

 

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464