ACREDITACIONS. TÀCTIQUES, TÈCNIQUES I ESTRATÈGIES PER A SOL·LICITAR-LES

CODI DEL CURS: 600184

IMPARTIT PER

Vicent Martines Peres. (ISIC-IVITRA, Departament de Filologia Catalana, UA; IEC; RABLB).

DIRIGIT A

Personal docent i investigador de la Universitat d'Alacant.

OBJECTIUS

  • Conèixer la normativa i saber interpretar-la (normatives estatal i autonòmica). Estudiarem els Nous criteris d'acreditació nacional del Programa Acadèmia, per a l'accés als cossos docents universitaris.
  • Conèixer com poder traure el màxim partit del treball (ben fet).

CONTINGUTS

  • Anàlisi de la normativa i saber interpretar-la bé i fer que jugue a favor.
  • Identificació i anàlisi dels índexs, bases de dades, repertoris bibliogràfics i altres àmbits d'impacte i d'indicis de qualitat «computables».
  • Estudi i pràctica de tècniques per a emplenar bé els formularis

AVALUACIÓ

Seguiment del curs en línia i realització de les tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades pel professorat.

INFORMACIÓ GENERAL

Duració: 20 hores

Modalitat: en línia

Nombre de places: 20, atorgades per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció online habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Llengua vehicular: valencià.

Termini d'inscripció: finalitzat

 

Dates i horari: sessions síncrones: dies 18, 19, 20 i 21 de gener 2021, de 16-21 hores.

 

El curs, en ser online, es realitza en la plataforma Moodle UA dins del rang de dates indicat en la web, sota la supervisió i assessorament dels professors que ho imparteixen.

Pots accedir al curs a través del teu UACloud, cerca la targeta Moodle UA, dins d'aquesta accedeix a la pestanya Assignatures-Alumnat i tria el nom del curs del llistat que es desplega.

També pots entrar directament a Moodle UA a través d'aquest enllaç: https://cvnet.cpd.ua.es/moodleua/alumno

 

ADMESOS/ES

L'ICE comunicarà a través de correu electrònic a totes les persones inscrites el 15 de desembre l'admissió o no en el curs que hagen sol·licitat.

Les persones que, en cas de no assistir al curs, no el comuniquen a la Secretaria de l'ICE abans que comence, no podran participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.