COM REALITZAR EXERCICIS/EXÀMENS TIPUS TEST SEGURS AMB GOOGLE FORMS I MOODLE UA

CODI DEL CURS: 600222

IMPARTIT PER

Juan Ramón Rico Juan. Dept. Llenguatges i Sistemes Informàtics, UA

DIRIGIT A

PDI de la Universitat d'Alacant.

OBJECTIUS

 • Realitzar test presencials en aules amb ordinadors de la UA, portàtils, tauletes o mòbils.
 • Que l'alumnat NO consulte materials addicionals mentre realitzen el test  (que no puguen consultar a altres companys amb correus electrònics o usar el cercador de Google, Wikipedia, etc.).
 • Analitzar els resultats de la prova.

CONTINGUTS

 1. Com protegir l'accés a un test mentre s'emplena.
   1. Google Forms no permet aquest tipus de protecció;
   2. Sorgeix la necessitat d'usar materials addicionals;
   3. Com a solució s'ofereix una pàgina web de seguretat que integre al formulari de Google (material del curs).
 2. Introducció a Google Forms
   1. Accés al compte de GMail o GCloud-UA;
   2. Creació de formularis amb Google Forms;
   3. Orientació dels formularis per a realitzar un examen o test:
    1. Ús de seccions en el formulari
    2. Configuració d'un camp per a verificar la identitat (Ex. DNI) i un altre com a paraula clau (es comunicarà a l'aula);
    3. Creació de les qüestions habituals d'un test;
    4. Recollida de respostes.
 3. Introducció als fulls de càlcul de Google
   1. Conceptes bàsics:
    1. Operacions i fórmules imprescindibles;
    2. Còpia de fórmules amb posicions relatives i absolutes
   2. Càlcul de qualificacions mitjançant nombre de respostes correctes i incorrectes (test normalitzat);
   3. Anàlisi de resultats del test per pregunta
    1. Nombre de respostes correctes, incorrectes o no contestades;
    2. ¿Quines preguntes han resultat més adequades?
    3. ¿Quines preguntes cal revisar per a reflexionar o detectar problemes en les explicacions o el propi temari?
 4. Integració de la solució completa en Moodle-UA per al seu ús amb l'alumnat.

AVALUACIÓ

Seguiment del curs en línia i realització de les tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades pel professorat.

INFORMACIÓ GENERAL

Duració: 14 hores (10 hores asíncrones de treball autònom + 4 hores síncrones amb el professor).

Modalitat: en línia.

Nombre de places: 20, concedides per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció en línia habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Llengua vehicular: castellà.

Termini d'inscripció: del 27 d'abril, a partir de les 9 hores, al 5 de maig.

 

Dates, horari i lloc de realització:

 • El curs estarà disponible en la plataforma Moodle (UACloud) del 10 al 21 de maig:
  • Dilluns, dia 10, obertura en Moodle i accés a materials-1
  • Dilluns, dia 17 sessió síncrona-1 (de les 10 a les 12 hores) i accés materials-2
  • Divendres, dia 21, sessió síncrona-2 (de les 10 a les 12 hores)
  • Fins al dilluns, dia 24, emplenament i lliurament del test.

ADMESOS/ES

L'ICE comunicarà, a partir del 6 de maig, a totes les persones inscrites, a través de correu electrònic, l'admissió o no en el curs que hagen sol·licitat.

Aquelles persones que, en cas de no assistir al curs, no el comuniquen a la Secretaria de l'ICE abans que comence, no podran participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.