CREACIÓ D'ACTIVITATS EN LÍNIA GAMIFICADES AMB GOOGLE SPREADSHEETS

CODI DEL CURS: 600215

Observacions: aquesta activitat formativa forma part del Pla de Formació del Professorat en Competències Digitals y del Pla de Formació del Personal al servei de la Generalitat 2021

IMPARTIT PER

Francisco José Gallego Durán, Dept. Ciència de la Computació i IA. Universitat d’Alacant.

DIRIGIT A

PDI de la Universitat d'Alacant.

DESCRIPCIÓ:

Si sabeu usar un full de càlcul, podeu crear activitats multijugador en línia gamificades. En aquest curs, aprendreu com utilitzar els fulls de càlcul de Google Spreadsheets per a dissenyar tot tipus activitats gamificades. Per la naturalesa de Google Spreadsheets, sense fer cap esforç addicional les vostres activitats seran accessibles en línia i, a més, en mode multijugador. En aquest curs aprendreu les bases per a crear-les i algunes tècniques i trucs.

OBJECTIUS

 • Crear activitats usant Google Spreadsheets
 • Aprendre tècniques i trucs útils
 • Entendre el disseny d’activitats gamificades multijugador

CONTINGUTS

 • Creació d’activitats usant Google SpreadSheets
 • Principis de Gamificació, jocs i activitats en línia
 • Qüestions bàsiques de disseny de jocs aplicades a activitats
 • Tècniques d’interacció en fulls de càlcul
 • Disseny d’activitats pròpies
 • Avaluació d’activitats gamificades

AVALUACIÓ

Seguiment del curs en línia i realització de les tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades pel professorat.

INFORMACIÓ GENERAL

Duració: 10 hores.

Modalitat: en línia.

Nombre de places: 20, concedides per rigorós ordre d’entrada del formulari d’inscripció en línia habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament van dirigits els cursos i el Pla d’Igualtat de la UA.

Llengua vehicular: castellà.

Termini d'inscripció: del 23 de març, a partir de les 9 hores, al 12 d'abril.

 

 

Dates, horari i lloc de realització:

 • El curs estarà disponible en la plataforma Moodle (UACloud) entre els dies 22 i 30 d'abril.
 • Sessions síncrones:
  • 22 d'abril,  de 10 a 14 hores.
  • 23 d'abril, de 10 a 14 hores.
  • 30 d'abril, de 10 a 13 hores

ADMESOS/ES

L’ICE comunicarà, a partir del 13 d'abril, a totes les persones inscrites, a través de correu electrònic, l’admissió o no en el curs que hagen sol·licitat.

Aquelles persones que, si no assisteixen al curs, no ho comuniquen a la Secretaria de l’ICE abans que aquest comence, no podran participar en cap curs organitzat per aquest Institut durant l’any en curs.

 

 

 

rv