CREANT MATERIALS DIGITALS ACCESSIBLES I INCLUSIUS

Aquest curs s’impartirà en modalitat en línia

CODI DEL CURS: 600210

Observacions: aquesta activitat formativa forma part del Pla de Formació del Professorat en Competències Digitals, del Pla de Formació del Personal al servei de la Generalitat 2021 i del Pla de Millora de l'Activitat Docent (DOCENTIA-UA)

IMPARTIT PER

 José María Fernández Gil. Unitat d'Accessibilitat Digital

DIRIGIT A

PDI de la Universitat d'Alacant.

OBJECTIUS

  • Coneix la importància de dissenyar continguts accessibles per a garantir les adaptacions curriculars
  • Aprèn a crear materials docents accessibles: anotacions i transparències
  • Aprèn a realitzar presentacions orals inclusives

CONTINGUTS

  • Principis del disseny universal de continguts digitals (textos, imatges, esquemes, gràfiques, taules, correcte ús del color, etc.).
  • Documents de text de Microsoft Word
  • Presentacions de PowerPoint
  • Documents PDF
  • Documents multimèdia

AVALUACIÓ

Seguiment del curs online i realització de les tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades pel professorat.

INFORMACIÓ GENERAL

Duració: 5 hores.

Modalitat: online.

Nombre de places: 12, concedides per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció online habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Llengua vehicular: castellà.

Termini d'inscripció: del 23 de febrer al 8 de marçLa inscripció s'obrirà a partir de les 9.00 hores. Finalitzat 

Dates: del 15 al 18 de març.

Pots accedir al curs a través del teu UACloud, cerca la targeta Moodle UA, dins d'aquesta accedeix a la pestanya Assignatures-Alumnat i tria el nom del curs del llistat que es desplega.

També pots entrar directament a Moodle UA a través d'aquest enllaç: https://cvnet.cpd.ua.es/moodleua/alumno

Matrícula: els cursos del Programa de Formació de l'ICE són gratuïts per al personal docent i investigador de la Universitat d'Alacant.

PERSONES ADMESES

L'ICE comunicarà, a partir del 9 de març, a totes les persones inscrites, a través de correu electrònic, l'admissió o no en el curs que hagen sol·licitat.

 

Aquelles persones que, en cas de no assistir al curs, no el comuniquen a la Secretaria de l'ICE abans que comence, no podran participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.