DE LA GUIA DOCENT A LA PRÀCTICA A L'AULA UNIVERSITÀRIA

CODI DEL CURS: 600217

 

Observacions: aquesta activitat formativa forma part del Pla de Formació del Professorat en Competències Digitals y del Pla de Formació del Personal al servei de la Generalitat 2021

IMPARTIT PER

Marcos Jesús Iglesias Martínez

Inés Lozano Cabezas

 

DIRIGIT A

Personal Docent i Investigador de la Universitat d'Alacant.

 

OBJECTIUS

  • Conèixer els elements curriculars d'una Guia Docent.
  • Analitzar el desenvolupament d'una Guia Docent d'una de les assignatures que imparteixen familiaritzant-se amb cadascun dels apartats.
  • Dissenyar propostes didàctiques específiques coherents amb els components curriculars de la Guia Docent i el seu desenvolupament a l'aula universitària.
  • Reflexionar sobre la docència universitària destacant la importància del paper del docent en l'aprenentatge de l'alumnat universitari.

 

CONTINGUTS

  • La Guia Docent com a nivell macro en la planificació curricular.
  • Els components de la Guia Docent: competències, objectius, continguts, metodologia i avaluació.
  • La concreció curricular dels components de la Guia Docent en les Unitats de Treball o Unitats Didàctiques: la pràctica a l'aula.

 

AVALUACIÓ

Seguiment del curs online i realització de les tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades pel professorat.

 

INFORMACIÓ GENERAL

Duració: 10 hores asíncrones.

Modalitat: en línia

Nombre de places: 20, atorgades per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció online habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Llengua vehicular: castellà.

Termini d'inscripció: del 23 de març al 12 d'abril.

 

Inscripcions

Dates i horari: del 26 d'abril al 3 de maig.

El curs, en ser online, es realitza en la plataforma Moodle UA dins del rang de dates indicat en la web, sota la supervisió i assessorament dels professors que ho imparteixen.

Pots accedir al curs a través del teu UACloud, cerca la targeta Moodle UA, dins d'aquesta accedeix a la pestanya Assignatures-Alumnat i tria el nom del curs del llistat que es desplega.

També pots entrar directament a Moodle UA a través d'aquest enllaç: https://cvnet.cpd.ua.es/moodleua/alumno

Matrícula: els cursos del Programa de Formació de l'ICE són gratuïts per al personal docent i investigador de la Universitat d'Alacant.

 

RELACIÓ D'ADMESOS/AS

Es comunicarà a través de correu electrònic, a totes les persones inscrites el 19 d'abril , l'admissió o no en el curs que haja sol·licitat.

Aquelles persones que, en el cas de no assistir al curs, no el comuniquen a la Secretaria de l'ICE abans que comence, no podran participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.