EDUCACIÓ PER Al DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I CONSCIENCIACIÓ SOCIOAMBIENTAL A l'AULA

CODI DEL CURS: 600206

Observaciones: esta actividad formativa forma parte del Plan de Formación del Personal al servicio de la Generalitat 2021

IMPARTIT PER

Mari Paz Such Climent. Dpto. Anàlisi Geogràfica regional i Geografia Física

Carlos Cortés Samper. Departament de Geografia Humana

Ana Espinosa Seguí. Departament de Geografia Humana

DIRIGIT A

Personal docent i investigador de la Universitat d'Alacant.

DESCRIPCIÓ

Des de fa massa temps, les activitats humanes sobre el planeta provoquen greus impactes ambientals i socials a causa de la insostenibilitat de l’aprofitament dels recursos en la producció industrial i en el consum de béns i recursos. En aquest context, totes les persones i les empreses han de repensar les seues pautes de consum i els seus actes amb l’objectiu de mitigar i revertir tot el possible el procés de degradació ambiental i social actual.

Les universitats, com a institucions, i nosaltres, com a professorat universitari, tenim un important paper en la conscienciació del nostre alumnat per a promoure el coneixement dels principals problemes ambientals, com també la reflexió per buscar alternatives sostenibles per al futur.

L’alumnat actual de les titulacions de la UA, en un futur pròxim exercirà un paper important com a individus que podran canviar les actuals pràctiques insostenibles, considerant el seu desenvolupament professional, o bé en la seua vida quotidiana, per la qual cosa és necessari plantejar la necessitat d’incorporar temàtiques relacionades amb la sostenibilitat i l’aplicació dels ODS en les assignatures de les titulacions oficials en l’àmbit universitari.

OBJECTIUS

  • Manifestar la importància de l’educació per al desenvolupament sostenible (EDS) en la formació universitària.
  • Fomentar la responsabilitat del professorat universitari en la conscienciació socioambiental de l’alumnat.
  • Analitzar la transversalitat de la sostenibilitat en la formació universitària.
  • Proporcionar recursos per a fomentar la sensibilització socioambiental de l’alumnat a les aules.
  • Conèixer i analitzar les estratègies desenvolupades en l’àmbit acadèmic en relació amb l’EDS.

CONTINGUTS

  • Importància de l’educació per al desenvolupament sostenible
  • La missió de l’educació per al desenvolupament sostenible en les universitats: el paper del professorat
  • Bones pràctiques i metodologies per al desenvolupament de la conscienciació socioambiental a les aules universitàries
  • Exemples i anàlisis d’experiències

AVALUACIÓ

Seguiment del curs en línia i realització de les tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades pel professorat.

INFORMACIÓ GENERAL

Duració: 10 hores

Modalitat: en línia

Nombre de places: 20, atribuïdes per rigorós ordre d’entrada del formulari d’inscripció en línia habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d’Igualtat de la UA.

Llengua vehicular: castellà.

Termini d’inscripció: finalitzat

 

 

 

Dates i horari: de l’1 al 14 de març de 2021.

Sessió síncrona: divendres 12 de març de 10 a 11.30 h i d’11.20 a 13 hores. L’alumnat només assistirà a una d’aquestes sessions. Es creen dos torns per a facilitar l’assistència.

 

El curs, pel fet de ser en línia, es realitza en la plataforma Moodle UA dins del rang de dates indicat en la web, amb la supervisió i assessorament dels professors que l’imparteixen.

Pots accedir al curs a través del teu UACloud, busca la targeta Moodle UA, dins d’aquesta accedeix a la pestanya Assignatures-Alumnat i tria el nom del curs del llistat que es desplega.

També pots entrar directament a Moodle UA a través d’aquest enllaç: https://cvnet.cpd.ua.es/moodleua/alumno

 

PERSONES ADMESES

L'ICE comunicarà a través de correu electrònic a totes les persones inscrites el 23 de febrer l'admissió o no en el curs que hagen sol·licitat.

Les persones que, en cas de no assistir al curs, no el comuniquen a la Secretaria de l'ICE abans que comence, no podran participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.