ENGLISH MEDIUM INSTRUCTION (EMI): REFLECTIONS, AWARENESS AND PRACTICE (RAP)

CODI DEL CURS: 600186

Observacionsaquesta activitat formativa forma part del Pla de Millora de l'Activitat Docent (DOCENTIA-UA).

INSTRUCTOR:

Teresa Morell, English Studies Department, University of Alacant

Natalia Norte Fernández-Pacheco, English Studies Department, University of Alicante

DESIGNED FOR:

This course is part of the Prof-teaching training program in English-I3CE of the University of Alicante

REQUIREMENTS:

Participants must have at least an upper intermediate level of proficiency (B2) in the English language, having priority those that have done the Prof-teaching course 1 Digital and linguistic tools for EMI teacher.

OBJECTIVES:

 1. To reflect on the principles of EMI in higher education, potential problems, and effective strategies.
 2. To become aware of intercultural, multimodal and interactive competence, diverse senar-interactive and interactive teaching styles, the discourse used by lecturers to present content, connect idees, promote interaction and to facilitate comprehension and learning in English.
 3. To practice planning, performing and evaluating lessons in EMI.

CONTENTS:

 1. Introduction to English-medium Instruction (EMI): Reflections, Awareness and Practice 
  • Reflections on personal situations in terms of EMI subjects, English competence, teaching experience, intercultural competence, teacher and students' attitudes, challenges and needs.
 2. Multimodal Classroom Communication 
  • Awareness of the modes of communication in the classroom.
  • Multimodal and interactive competence in conceptual, administrative/textual and interpersonal pedagogical classroom functions.
 3. Teaching methodology and lesson planning 
  • Reflections on lecturing styles and awareness of types (from traditional senar-interactive to the flipped classroom).
  • Planning and preparing mini-lessons. (10h virtual)
 4. Mini-lessons 
  • Reflections on criteria to evaluate %u2018the what' and %u2018the how' of the mini-lessons.
  • Individual participants will carry out mini-lectures and classmates will work in pairs to formulate and report constructive comments on peers' mini-lessons based on one of the evaluation criteria in Morell (2015). The mini-lessons will be recorded in class and participants will be given a copy for self evaluation.
  • Final reflections and evaluations of EMI interactive lecturing (Mindmaps)

METHODOLOGY:

This workshop, which will be held in English, will make use of varying class dynamics (i.i. pair work, group work, interactive lectures, and individual mini-lessons). Participants llaure expected to be actively involved and to put the learned communication strategies into practice.

EVALUATION:

Active participation during, at least, 80% of class estafe.

Preparation and performance of a mini-lesson.

GENERAL INFORMATION:

Duració: 30 hores 

Modalitat: En línia. 10 hores síncrones i 20 hores asíncrones.

Nombre de places: 20, atorgades per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció online habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Llengua vehicular: anglès.

Termini d'inscripció: del 7 al 14 de desembre, a partir de les 9 hores.


 

Dates, horari:

 • 11, 12, 13 i 19 de gener de 10 a 12 hores.
 • 18 de gener de 9 a 11 hores o d'11 a 13 hores (a triar).

Podeu accedir al curs a través d’UACloud. Busqueu la targeta Moodle UA, dins d’aquesta accediu a la pestanya Assignatures-Alumnat i trieu el nom del curs del llistat que es desplega.

També podeu entrar directament a Moodle UA a través d’aquest enllaç: https://cvnet.cpd.ua.es/moodleua/alumno

ADMITTED STUDENTS:

L'ICE comunicarà a través de correu electrònic a totes les persones inscrites, l'admissió o no en el curs que hagen sol·licitat.

Aquelles persones que, en cas de no assistir al curs, no el comuniquen a la Secretaria de l'ICE abans que comence, no podran participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.