FONAMENTS D'ENREGISTRAMENT I EDICIÓ DE VÍDEOS PER A LA DOCÈNCIA I INVESTIGACIÓ

CODI DEL CURS: 600212

Observacions: aquesta activitat formativa forma part del Pla de Formació del Professorat en Competències Digitals, del Pla de Formació del Personal al servei de la Generalitat 2021 i del Pla de Millora de l'Activitat Docent (DOCENTIA-UA)

IMPARTIT PER:

Basilio Pueo Ortega. Dpto. Didàctica General i Didàctiques Específiques de la Universitat d'Alacant.

DIRIGIT A:

Personal Docent i Investigador de la Universitat d'Alacant.

DESCRIPCIÓ:

Els continguts audiovisuals s'han convertit en una part important de la informació que rep qualsevol persona en l'actualitat. En el context universitari, el procés d'ensenyament-aprenentatge i la pràctica d'investigació s'han beneficiat molt de la facilitat amb la qual és possible generar continguts audiovisuals. Encara que la tecnologia permet actualment la producció de peces audiovisuals de gran qualitat, els fonaments audiovisuals i la seua posada en la pràctica poden ser barreres d'entrada perquè el personal docent i investigador puga incorporar-lo en la seua producció. En aquest curs pràctic, es pretén explorar tals fonaments per a experimentar la producció audiovisual en aplicacions docents i d'investigació amb resultats desitjats.

OBJECTIUS:

 • Conèixer les característiques principals i prestacions de les càmeres de vídeo digitals, així com els seus accessoris per a poder així seleccionar l'equipament més idoni per a la pràctica docent i d'investigació
 • Saber manejar la càmera de vídeo de manera autònoma, tant en les maneres automàtiques com manuals per a obtenir els resultats tècnics i estètics desitjats
 • Utilitzar els dispositius portàtils com ara telèfons mòbils o tauletes com a càmeres de vídeo, incidint en els seus avantatges i inconvenients per al seu ús en entorns docents
 • Saber com dissenyar peces audiovisuals completes en projectes de suport a l'ensenyament i la investigació
 • Aprendre a emprar els sistemes d'edició de vídeo per ordinador per a obtenir un muntatge amb la qualitat necessària per a la seua publicació
 • Conèixer i aplicar efectes de vídeo i àudio, transicions, titulació i locució al muntatge realitzat
 • Estudiar les resolucions i formats de vídeo digital que s'empren en els diferents suports: dvd, internet, projeccions, etc

CONTINGUTS:

 • El procés de creació audiovisual
 • Planificació de l'enregistrament de vídeo
 • Configuració i maneig de la cambra
 • Tipologia d'enregistraments: conferències, pràctiques, reportatges
 • Fonaments de formats audiovisuals
 • Pràctica de muntatge de vídeo digital
 • Publicació en línia (Youtube, vèrtex, etc)

AVALUACIÓ:

Seguiment del curs en línia i realització de les tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades pel professorat.

INFORMACIÓ GENERAL:

Duració: 10 hores.

Modalitat: en línia.

Llengua vehicular: castellà.

Nombre de places: 15, atorgades per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció online habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Termini d'inscripció: Finalitzat. 

Dates i horaris: Del 22 al 28 de març.

 • El curs estarà disponible en la plataforma Moodle (UACloud) entre els dies 22 i 28 de març.
 • Sessions síncrones:
  • Dilluns 22 de març, de 10 a 11.30 hores: presentació i proposta de pràctiques.
  • Dimecres 24 de març, de 10 a 11.30 hores: seguiment de pràctiques.
  • Divendres 26 de març, de 10 a 11.30 hores: resultats i tancament del curs.

Pots accedir al curs a través del teu UACloud, cerca la targeta Moodle UA, dins d'aquesta accedeix a la pestanya Assignatures-Alumnat i tria el nom del curs del llistat que es desplega.

També pots entrar directament a Moodle UA a través d'aquest enllaç: https://cvnet.cpd.ua.es/moodleua/alumno

Matrícula: els cursos del Programa de Formació de l'ICE són gratuïts per al Personal Docent i Investigador de la Universitat d'Alacant.

ADMESOS/AS:

L'ICE comunicarà a través de correu electrònic a totes les persones inscrites el dia 9 de març l'admissió o no en el curs que hagen sol·licitat.


Aquelles persones que, en cas de no assistir al curs, no el comuniquen a la Secretaria de l'ICE abans que comence, no podran participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.