FONAMENTS DE FOTOGRAFIA DIGITAL PER A LA DOCÈNCIA I LA INVESTIGACIÓ

CODI DEL CURS: 600204

Observacions: aquesta activitat formativa forma part del Pla de Formació del Professorat en Competències Digitals, del Pla de Formació del Personal al servei de la Generalitat 2021 i del Pla de Millora de l'Activitat Docent (DOCENTIA-UA)

IMPARTIT PER:

Basilio Pueo Ortega. Dept. Didàctica General i Didàctiques Específiques de la Universitat d'Alacant.

DIRIGIT A:

Personal docent i investigador de la Universitat d'Alacant.

OBJECTIUS:

 • Conèixer les característiques principals i prestacions de les càmeres digitals de fotografia, així com els seus accessoris per a poder així seleccionar l'equipament més idoni per a la pràctica docent i d'investigació.
 • Saber manejar la càmera de fotografia de manera autònoma, tant en les maneres automàtiques com manuals per a obtenir els resultats tècnics i estètics desitjats.
 • Utilitzar els dispositius portàtils com telèfons mòbils o tablets com a càmeres de fotografia, incidint en els seus avantatges i inconvenients per al seu ús en entorns docents.
 • Ser capaç de muntar i il·luminar correctament diferents tipus d'escenes com pràctiques de laboratori, documentació, mostres, etc., així com preses en exteriors: arquitectònica, naturalesa, etc.
 • Editar i millorar a nivell bàsic les fotografies obtingudes: retallada, rotació, correcció de color, etc...
 • Seleccionar el format (jpeg, png, etc) i la resolució segons l'aplicació (powerpoint, email, document, article…)

CONTINGUTS:

 • Conceptes bàsics de fotografia. Control de l'exposició.
 • Estructura bàsica d'una càmera digital.
 • Fotografia d'objectes, retrat i paisatge.
 • Fonaments d'edició, retoc i millora.

AVALUACIÓ:

Seguiment del curs en línia i realització de les tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades pel professorat.

INFORMACIÓ GENERAL:

Durada: 10 hores.

Modalitat: en línia.

Llengua vehicular: castellà.

Nombre de places: 15, atorgades per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció en línia habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Termini d'inscripció: del 16 de febrer a partir de les 9 hores, a l'1 de març.


Inscripcions 

Dates, horari i lloc de realització:

 • El curs estarà disponible en la plataforma Moodle (UACloud) entre els dies 8 i 14 de març.
 • Sessions síncrones:
  • 8 de març, de 10 a 12 hores: presentació i proposta de pràctiques.
  • 10 de març, de 10 a 12 hores: seguiment de pràctiques.
  • 12 de març, de 10 a 12 hores: resultats i tancament del curs.

ADMESOS/ES:

L'ICE comunicarà, a partir del 2 de març, a totes les persones inscrites, a través de correu electrònic, l'admissió o no en el curs que hagen sol·licitat.


Aquelles persones que, en cas de no assistir al curs, no el comuniquen a la Secretaria de l'ICE abans que comence, no podran participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.