GESTIÓ DE TALLERS COL·LABORATIUS EN MOODLE (AVALUACIÓ ENTRE PARELLS)

CODI DEL CURS: 600199

Observacionsaquesta activitat formativa forma part del Pla de Millora de l'Activitat Docent (DOCENTIA-UA) i del Pla de Formació del Professorat en Competències Digitals

 

IMPARTIT PER

Cristina Cachero Castro. Dept de Llenguatge i Sistemes Informàtics. Universitat d'Alacant.

DIRIGIT A

Personal docent i investigador de la Universitat d'Alacant.

DESCRIPCIÓ

El nombre d'alumnat matriculat en les nostres aules no sempre permet una avaluació contínua de qualitat per part del professorat, que es veu desbordat en la seua capacitat de proporcionar una retroalimentació individualitzada i àgil.

En aquest curs explorarem una alternativa que ens ofereix el Moodle UA: els tallers col·laboratius. Veurem com es poden utilitzar de manera efectiva i quines són les seues possibilitats com a eina complementària d'avaluació.

OBJECTIUS

  • Reflexionar sobre les implicacions de l'autoavaluació i l'avaluació entre iguals en els processos d'ensenyament-aprenentatge.
  • Conèixer quins factors cal controlar durant el disseny de les activitats per a maximitzar la precisió i els resultats d'aprenentatge d'una avaluació entre iguals.
  • Conèixer les principals opcions que ens ofereix Moodle UA a través de l’activitat Taller per a dissenyar activitats que incloguen una avaluació entre iguals.

CONTINGUTS

  • Mètodes d'implicació de l’alumnat en el procés d'avaluació
  • Precisió i resultats d'aprenentatge de l'avaluació entre iguals
  • Factors que impacten en la precisió i els resultats de l'aprenentatge durant un procés d'avaluació entre iguals
  • La importància de la retroalimentació en l'avaluació entre iguals
  • Planificació i disseny d'una activitat amb avaluació entre iguals mitjançant els tallers del Moodle UA

AVALUACIÓ

Seguiment del curs en línia i realització de les tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades pel professorat.

INFORMACIÓ GENERAL

Duració: 5 hores

Modalitat: en línia

Nombre de places: 20, atorgades per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció en línia habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Llengua vehicular: castellà.

Termini d'inscripció: finalitzat

Dates de realització: de l'1 al 8 de febrer de 2021.

 

El curs, com que és en línia, es realitza en la plataforma Moodle UA dins del rang de dates indicat en la pàgina web, sota la supervisió i l’assessorament del professorat que l’imparteix.

Pots accedir al curs a través del teu UACloud, busca la targeta Moodle UA, dins d'aquesta accedeix a la pestanya Assignatures-alumnat i tria el nom del curs del llistat que es desplega.

També pots entrar directament a Moodle UA a través d'aquest enllaç: https://cvnet.cpd.ua.es/moodleua/alumno

 

Matrícula: els cursos del Programa de Formació de l'ICE són gratuïts per al personal docent i investigador de la Universitat d'Alacant.

PERSONES ADMESES

L'ICE comunicarà a través de correu electrònic a totes les persones inscrites el 26 de gener l'admissió o no en el curs que hagen sol·licitat.

Les persones que, en cas de no assistir al curs, no ho comuniquen a la Secretaria de l'ICE abans que comence, no podran participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.

 

 

 

rv