L'AVALUACIÓ FORMATIVA DELS APRENENTATGES UNIVERSITARIS MITJANÇANT RÚBRIQUES DIGITALS

CODI DEL CURS: 600188

Observacionsaquesta activitat formativa forma part del Pla de Millora de l'Activitat Docent (DOCENTIA-UA) i del Pla de Formació del Professorat en Competències Digitals

IMPARTIT PER

Daniel Cebrián Robles. Professor substitut interí. Universitat de Màlaga.

DIRIGIT A

Personal Docent i Investigador de la Universitat d'Alacant.

OBJECTIUS

 • Conèixer la metodologia i les tècniques de l’ús de les rúbriques digitals en l’ensenyament Universitari.
 • Saber dissenyar una avaluació formativa amb grans i petits grups, basada en competències i suportada per rúbriques digitals.
 • Construir una rúbrica per a un aprenentatge centrat en les competències per a un context d’ensenyament universitari específic.

CONTINGUTS

 • L’avaluació dels aprenentatges.
  • Instruments d’avaluació dels aprenentatges.
  • Avaluació formativa vs. sumativa. Avaluació entre parells.
 • Les rúbriques i les rúbriques electròniques.
  • Què és una rúbrica electrònica?
  • L’avaluació de competències amb l’eina CoRubric.
  • Disseny d’e-rúbricas, d’indicadors i d’evidències.
  • L’avaluació del treball en equip mitjançant les rúbriques electròniques.
 • Experiències docents dels ponents i les idees d’investigacions educatives amb rúbriques.

AVALUACIÓ

Seguiment del curs en línia i realització de les tasques obligatòries fixades en el programa o requerides pel professorat.

INFORMACIÓ GENERAL

Durada: 10.

Modalitat: en línia.

Nombre de places: 20, atorgades per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció online habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Llengua vehicular: castellà.

Termini d’inscripció: FINALITZAT.

Dates i horari: del 19 de febrer al 5 de març.

Lloc de realització: 

El curs, en ser en línia, no té horari definit, es realitza en la plataforma Moodle UA dins del rang de dates indicat en la web, sota la supervisió i assessorament dels professors que ho imparteixen.

Pots accedir al curs a través del teu UACloud, cerca la carpeta Moodle UA, dins d'aquesta accedeix a la pestanya Assignatures-Alumnat i tria el nom del curs del llistat que es desplega.

També pots entrar directament a Moodle UA a través d'aquest enllaç: https://cvnet.cpd.ua.es/moodleua/alumno

Matrícula: els cursos del Programa de Formació de l'ICE són gratuïts per al personal docent i Investigador de la Universitat d'Alacant.

ADMESOS/ES

 Es comunicarà a través de correu electrònic a totes les persones inscrites el 9 de febrer l'admissió o no en el curs que hagen sol.licitat.

 Aquelles persones que, en el cas de no assistir al curs, no ho comuniquen a la Secretaria de l'ICE abans que comence, no podran participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.

 

 

 

rv