LA GAMIFICACIÓ EN L'ENSENYAMENT UNIVERSITARI

CODI DEL CURS: 600197

IMPARTIT PER

Julio Cabero Almenara. Universitat de Sevilla.

Óscar Gallego Pérez. Universitat de Sevilla.

Lorena Martín Párraga.

DIRIGIT A

PDI de la Universitat d'Alacant.

OBJECTIUS

 • Conèixer conceptes bàsics relacionats amb el joc, els videojocs, l'Aprenentatge Basat en Jocs (ABJ) i la gamificació.
 • Gamificació en Educació Superior.
 • Conèixer la importància de l'aplicació del terme en els escenaris formatius.
 • Conèixer el diferents elements del joc que resulten rellevants per a la seua aplicació en els àmbits que es demanden.
 • Veure diversos exemples d'aplicacions educatives gamificadores.
 • L'adquisició d'estratègies que possibiliten l'aplicació d'aquesta estratègia en la docència.
 • Desenvolupar competències per a la producció de recursos gamificadors mitjançant programari lliure o amb llicència educativa.
 • Produir recursos gamificadors per a una matèria.

CONTINGUTS

 1. Gamificació.
 2. Teories que fonamenten la gamificació: Teoria de Flux i Model de Fogg.
 3. Tècniques i dinàmiques de la gamificació.
 4. Gamificació en el procés de E-A.
 5. Gamificació en l'Ensenyament Superior.
 6. Aprenentatge Basat en Jocs (ABJ).
 7. El Joc en l'ensenyament universitari.
 8. Eines per a gamificar.

AVALUACIÓ

Seguiment del curs en línia i realització de les tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades pel professorat.

INFORMACIÓ GENERAL

Duració: 20 hores.

Modalitat: en línia.

Nombre de places: 20, concedides per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció en línia habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Llengua vehicular: castellà.

Termini d'inscripció: del 19, a partir de les 9 hores, al 25 de gener.

 

Dates i horari: de l'1 de febrer al 5 de març.

ADMESOS/ES

L'ICE comunicarà, a partir del 26 de gener, a totes les persones inscrites, a través de correu electrònic, l'admissió o no en el curs que hagen sol·licitat.

Total sol·licituds: 36

Total persones en llista d'espera: 16

Aquelles persones que, en cas de no assistir al curs, no el comuniquen a la Secretaria de l'ICE abans que comence, no podran participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.