LATEX EN EL CONTEXT DOCENT

CODI DEL CURS: 600183

Observacionsaquesta activitat formativa forma part del Pla de Millora de l'Activitat Docent (DOCENTIA-UA).

Observacions: aquesta activitat formativa forma part del Pla de Formació del Professorat en Competències Digitals

IMPARTIT PER

Julio Mulero González. Dept. Matemàtiques. UA.

Juan Matías Sepulcre Martínez. Dept. Matemàtiques. UA.

DIRIGIT A

PDI de la Universitat d'Alacant.

OBJECTIUS

 • Familiaritzar-se amb l'entorn LaTeX.
 • Conèixer la potencialitat de LaTeX en l'àmbit docent.
 • A partir de plantilles concretes, aprendre a elaborar en LaTeX materials docents específics com ara exàmens, fulles de problemes, qüestionaris, pòsters i presentacions.
 • Aspecte relatius a com inserir en LaTeX notació pròpiament matemàtica.

CONTINGUTS

 • Introducció a l'entorn de treball LaTeX.
 • Aspectes bàsics sobre elaboració de textos docents i contingut matemàtic.
 • La manera matemàtica.
 • Elaboració de fulles d'exercicis, qüestionaris i exàmens.
 • Elaboració de presentacions.
 • Elaboració de pòsters.

OBSERVACIONS

L'alumnat inscrit ha de disposar d'un ordinador equipat amb el programari lliure MikTeX (https://miktex.org/download) acompanyat d'algun editor com TexMaker (https://www.xm1math.net/texmaker/) o TeXWorks (http://www.tug.org/texworks/). Nosaltres realitzarem els vídeos amb TexMaker.

AVALUACIÓ

Seguiment del curs en línia i realització de les tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades pel professorat.

INFORMACIÓ GENERAL

Duració: 10 hores (6 hores síncrones i 4 hores asíncrones).

Modalitat: en línia.

Nombre de places: 20, concedides per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció en línia habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Llengua vehicular: castellà.

Termini d'inscripció: del 15 de desembre, a partir de les 9 hores, al 8 de gener.


 

Dates i horari: del 18 al 29 de gener.

 • Sessions síncrones:
  • 19 de gener, de 16 a 18.30 hores.
  • 21 de gener, de 16 a 18.30 hores.
  • 28 de gener, de 16 a 17 hores.

Lloc de realització: Moodle UA (accés a través d'UACloud) i Google Meet.

ADMESOS/ES

L'ICE comunicarà, a partir de l'11 de gener, a totes les persones inscrites, a través de correu electrònic, l'admissió o no en el curs que hagen sol·licitat.

Aquelles persones que, en cas de no assistir al curs, no el comuniquen a la Secretaria de l'ICE abans que comence, no podran participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.