PROPOSTES D'INNOVACIÓ EDUCATIVA AL VOLTANT DE LES METODOLOGIES ACTIVES EN LA DOCÈNCIA

CODI DEL CURS: 600202

Observacions: aquesta activitat formativa forma part del Pla de Formació del Professorat en Competències Digitals, del Pla de Formació del Personal al servei de la Generalitat 2021 i del Pla de Millora de l'Activitat Docent (DOCENTIA-UA)

IMPARTIT PER

Juan Francisco Álvarez Herrero. Dept. Didáctiva General i Didàctiques Específiques.

DIRIGIT A

PDI de la Universitat d'Alacant.

DESCRIPCIÓ

Amb aquest curs es pretén donar a conèixer a la comunitat educativa universitària com iniciar-se en l'ús de les metodologies actives en la docència en línia. Es presentaran les diverses metodologies actives més adequades per al seu ús en la docència universitària i s'exemplificarà veient exemples de bones pràctiques. Com a colofó, cada participant acabarà dissenyant i proposant la implementació d'alguna d'aquestes metodologies en alguna de les àrees en les quals imparteix docència.

En tractar-se d'un curs de curta duració, només és una introducció al tema. Donada la seua modalitat en línia, el curs és desenvoluparà de manera asíncrona, excepte dues sessions síncrones voluntàries.

Descripció detallada de les activitats pràctiques:

 • Es reflexionarà sobre el paper a desenvolupar per l'alumnat davant la intervenció de diferents exemples de metodologies actives en línia, d'aquesta manera, els/les participants del curs experimentaran en primera persona els avantatges i possibles inconvenients que aquestes presenten.
 • Usant els recursos i estratègies treballats en el curs, els/les participants hauran de dissenyar i proposar intervencions amb metodologies actives de la docència en línia d'algun contingut de les seues àrees.

OBJECTIUS

 • Conèixer els principis metodològics de les metodologies actives i com traslladar aquests a una docència en línia.
 • Identificar i compartir experiències de bones pràctiques en l'ús de les metodologies actives a l'àmbit universitari.
 • Dissenyar propostes d'intervenció mitjançant metodologies actives en la docència en línia.

CONTINGUTS

 • Conceptes bàsics de les metodologies actives.
 • Com fer docència online amb metodologies actives.
 • Metodologies actives en la universitat: Flipped Classroom, Estudi de casos, Treball Col·laboratiu, Aprenentatge basat en el joc i gamificació, Visual Thinking, etc.
 • Exemples de bones pràctiques.
 • Disseny de propostes d'acció.

AVALUACIÓ

Seguiment del curs en línia i realització de les tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades pel professorat.

INFORMACIÓ GENERAL

Duració: 10 hores.

Modalitat: en línia.

Nombre de places: 20, concedides per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció en línia habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Llengua vehicular: castellà.

Termini d'inscripció: del 10, a partir de les 9 hores, al 23 de febrer.

 

Dates, horari i lloc de realització:

 • El curs estarà disponible en la plataforma Moodle (UACloud) entre els dies 1 i 15 de març.
 • Hi haurà dues sessions síncrones (voluntàries) els dies 3 i 10 de març, de 17 a 19 hores.

ADMESOS/ES

L'ICE comunicarà, a partir del 24 de febrer, a totes les persones inscrites, a través de correu electrònic, l'admissió o no en el curs que hagen sol·licitat.


Aquelles persones que, en cas de no assistir al curs, no el comuniquen a la Secretaria de l'ICE abans que comence, no podran participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.