PROPOSTES DE COOPERACIÓ I APRENENTATGE EN ENTORNS XARXA

Aquest curs s’impartirà en modalitat en línia

CODI DEL CURS: 600174

Observacions: aquesta activitat formativa forma part del Pla de Formació del Professorat en Competències Digitals i del Pla de Millora de l'Activitat Docent (DOCENTIA-UA)

IMPARTIT PER

María Encarnación Urrea Solano. Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques.

DIRIGIT A

PDI de la Universitat d'Alacant.

DESCRIPCIÓ

En una societat global i hiperconnectada com l'actual, els models d'ensenyament i aprenentatge existents en les institucions d'educació superior han de transitar, necessàriament, cap a enfocaments més col·laboratius i dialògics. En aquest context, les tecnologies digitals i, en concret, les xarxes socials educatives es converteixen en eines potencials per a facilitar i estimular la interacció i la construcció col·lectiva de coneixement. Sobre aquesta base, el curs explora, des d'una perspectiva eminentment pràctica, l'ús d'aquesta mena de recursos per a incrementar la participació i la col·laboració en els processos d'aprenentatge en xarxa que tenen lloc a les aules universitàries.

CONTINGUTS

  • Nous paradigmes d'aprenentatge per a la societat en xarxa
  • Fonaments i principis de l'aprenentatge en xarxa
  • Les comunitats d'aprenentatge virtual
  • L'aprenentatge col·laboratiu en les comunitats d'aprenentatge virtual
  • Eines i recursos per a l'aprenentatge col·laboratiu en els entorns mediats per tecnologia
  • El rol del docent com a element facilitador de la interacció en els processos d'aprenentatge en xarxa
  • Reptes per a la consolidació de l'aprenentatge en xarxa

AVALUACIÓ

Seguiment del curs online i realització de les tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades pel professorat.

Per a poder superar el curs, l’alumnat participant haurà de realitzar les activitats pràctiques següents:

  • Resposta a les qüestions plantejades en els diferents fòrums de debat.
  • Superació del qüestionari final d’avaluació.
  • Disseny d’una proposta didàctica per a afavorir l’aprenentatge en xarxa.

INFORMACIÓ GENERAL

Duració: 12 hores de les quals 9 seran hores pràctiques.

Modalitat: en línia.

Nombre de places: 20, concedides per rigorós ordre d’entrada del formulari d’inscripció online habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d’Igualtat de la UA.

Llengua vehicular: castellà

Termini d’inscripció: de l'11 al 17 de desembre. Finalitzat

Dates i horari: del 25 de gener a l'1 de febrer de 2021, combinant la docència en modalitat síncrona i asíncrona. Les sessions síncrones tindran lloc el 25 de gener (presentació del curs) i l'1 de febrer (tancament del curs i resolució de dubtes) en horari de 18.00 a 19.30, en tots dos casos.

El curs, pel fet de ser en línia, es realitza en la plataforma Moodle UA dins del rang de dates indicat en la web, amb la supervisió i assessorament dels professors que l’imparteixen.

Pots accedir al curs a través del teu UACloud, busca la targeta Moodle UA, dins d’aquesta accedeix a la pestanya Assignatures-Alumnat i tria el nom del curs del llistat que es desplega.

També pots entrar directament a Moodle UA a través d’aquest enllaç: https://cvnet.cpd.ua.es/moodleua/alumno

Matrícula: els cursos del Programa de Formació de l’ICE són gratuïts per al personal docent i investigador de la Universitat d’Alacant.

ADMESOS/AS

Nombre de places oferides: 20

Nombre de places sol·licitades: 38

L'ICE ho comunicarà a totes les persones inscrites a partir del 14 de gener, a través de correu electrònic, l'admissió o no en el curs que hagen sol·licitat.


Aquelles persones que, en cas de no assistir al curs, no ho comuniquen a la Secretaria de l'ICE abans que comence, no podran participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rv