TÈCNIQUES D'ORATÒRIA I APRENENTATGE PER A DOCÈNCIA EN LÍNIA

CODI DEL CURS: 600195

IMPARTIT PER

Marisa Picó. Conferenciant i formadora en Oratòria.

Ana Tomás Perán. Formadora en competències i habilitats complementàries per a Lideratge.

DIRIGIT A

PDI de la Universitat d'Alacant.

DESCRIPCIÓ

Curs en línia per a capacitar als docents per a impartir continguts adaptats a l'entorn en línia (en sessions en directe i en cursos gravats), mantenint l'atenció de l'alumne i afavorint el seu aprenentatge. Saber com realitzar dinàmiques de grup i classes interactives en un entorn en línia.

OBJECTIUS

 • Perdre la por de la càmera i de la tecnologia.
 • Recuperar la motivació per la docència en un entorn en línia.
 • Guanyar naturalitat en esdeveniments en directe o en peces gravades
 • Aprendre a parlar a la càmera de manera pròxima i professional.
 • Conèixer els aspectes tècnics mínims per a tenir una bona imatge com a docent i/o conferenciant en línia: enquadrament, llum, so, fons...
 • Aprendre a estructurar i planificar les classes en línia.
 • Adaptar la nostra comunicació amb l'alumnat als grups en línia.
 •  

CONTINGUTS

Abans de la classe:

 • Por de la càmera i de la tecnologia. Com gestionar-les.
 • Preparació intrapersonal del docent abans de la classe.
 • Tipus de classes en línia i com preparar-les.
 • Planificació de contingut, temps i estructura de la teua classe.
 • Aspectes tècnics bàsics per a les teues classes: llum, so, fons i enquadraments.

Durant la classe:

 • Aliances de grup.
 • Normes que cal seguir en línia.
 • Com parlar dret a la càmera i com parlar assegut.
 • Impartir una classe en línia mantenint la teua energia i la seua atenció.
 • Dinàmiques de grup en línia.
 • Agilitat mental, naturalitat i improvisació.

Després de la classe:

 • Avaluació fàcil i mesurable.
 • Donar feedback constructiu en línia.
 •  

DESCRIPCIÓ

Contingut asíncron: Total: 10 hores. El contingut asíncron es donarà mitjançant la plataforma Moodle (UACloud)

 • Mòdul 1- La valentia d'ensenyar
 • Mòdul 2- Construint les teues classes en línia.
 • Mòdul 3- La tecnologia al teu servei.
 • Mòdul 4- Enfront de la càmera. Llenguatge audiovisual
 • Mòdul 5- Plantilles, quaderns d'aprenentatge i material d'accés a tutorials.

Contingut síncron: 10 hores. El contingut síncron es donarà mitjançant la plataforma Zoom.

Sessions en directe amb les formadores de 2 hores de duració. Les sessions presencials en línia seran molt pràctiques i aniran dirigides al fet que els participants apliquen l'après en el contingut gravat en grups i amb dinàmiques que reforcen la seua seguretat i la seua adaptació al mitjà en línia.

El contingut síncron es donarà mitjançant la plataforma Zoom, facilitant als assistents un enllaç únic que servirà per a totes les sessions. Triem aquesta plataforma per la versatilitat que té per a realitzar dinàmiques de grup en sales privades i la seua compatibilitat amb recursos de suport visual com a pissarra, vídeos, escriptori, etc

AVALUACIÓ

Seguiment del curs en línia i realització de les tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades pel professorat.

Per a obtenir la qualificació d'Apte hauràs de:

 • Haver vist com a mínim el 80% del contingut asíncron.
 • Haver assistit com a mínim a 2 sessions síncrones.

¿I si no pots assistir a les sessions síncrones per problemes d'horari?

Hauràs d'enviar un vídeo breu on se't veja impartint classe amb algunes de les tècniques que s'han vist en el curs. Aquest vídeo pot ser d'una classe real o un vídeo gravat de contingut lectiu.

INFORMACIÓ GENERAL

Duració: 20 hores.

Modalitat: en línia.

Nombre de places: 20, concedides per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció en línia habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Llengua vehicular: castellà.

Termini d'inscripció: del 19, a partir de les 9 hores, al 25 de gener.

 

Dates i horari: del 3 de febrer al 3 de març.

Sessions síncrones:

 • 3 de febrer. Sessió 1: Presentació del curs. De 9.30 a 11.30 hores.
 • 10 febrer. Sessió 2: Guanyar confiança i naturalitat davant la càmera. De 9.30 a 11.30 hores
 • 17 febrer. Sessió 3: Marcar objectius docents en línia i donar feedback en classes en línia. De 9.30 a 11.30 hores.
 • 24 febrer. Sessió 4: Mantenir la motivació i l'atenció en sessions en línia. De 9.30 a 11.30 hores.
 • 3 març. Sessió 5: Pràctica final i tancament de curs. 9.30 a 11.30 hores.

ADMESOS/ES

L'ICE comunicarà, a partir del 26 de gener, a totes els persones inscrites, a través de correu electrònic, l'admissió o no en el curs que hagen sol·licitat.

Total sol·licituds: 34

Aquelles persones que, en cas de no assistir al curs, no el comuniquen a la Secretaria de l'ICE abans que comence, no podran participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.