TRAM DE TRANSFERÈNCIA. TÈCNICA, TÀCTICA I ESTRATÈGIA PER A SOL·LICITAR-LO 2ªEd

CODI DEL CURS: 600189

IMPARTIT PER

Vicent Martines Peres(ISIC-IVITRA, Departament de Filologia Catalana, UA; IEC; RABLB).

DIRIGIT A

PDI de la Universitat d'Alacant.

OBJECTIUS:

  • Conèixer la normativa i saber interpretar-la.
  • Anàlisi del concepte de “transferència” i de les seues possible accepcions/facetes.
  • Conèixer i posar en pràctica les tècniques de redacció dels resums i valoracions personals de les aportacions “transferents”, és a dir, que puguen ser computades.
  • Conèixer els índexs, bases de dades, repertoris bibliogràfics i altres àmbits d'impacte i d'indicis de qualitat «computables».
  • Conèixer com poder traure el màxim partit del treball (ben fet).

CONTINGUTS:

  • Anàlisi de la normativa i per a saber interpretar-la bé i fer que jugue a favor.
  • Identificació de les aportacions del CV que puguen ser susceptibles de ser “transferents”, és a dir, computables.
  • Estudi i pràctica de tècniques de redacció de resums i valoracions personals de les aportacions “transferents”.
  • Què passa si concedeixen el tram / sexenni? Cal continuar treballant i millorant.
  • Què passa si no concedeixen el tram / sexenni? Què podem fer? Solucions i consells.

AVALUACIÓ:

Seguiment del curs en línia i realització de les tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades pel professorat.

INFORMACIÓ GENERAL:

Duració: 20 hores.

Modalitat: en línia.

Nombre de places: 25,atorgades per rigorós ordre d’entrada del formulari d’inscripció en línia habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius a què prioritàriament van dirigits els cursos i el Pla d’Igualtat de la UA.

Llengua vehicular: valencià. 

Termini d'inscripció: finalitzat

 

Dates i horaris:

- Sessions síncrones: 11, 12, 13 i 14 de gener de 2021. De 16 a 21 hores.

 

Pots accedir al curs a través del teu UACloud. Busca la targeta Moodle UA, dins d'aquesta accedeix a la pestanya Assignatures-Alumnat i tria el nom del curs del llistat que es desplega.

També pots entrar directament a Moodle UA a través d'aquest enllaç: https://cvnet.cpd.ua.es/moodleua/alumno

Matrícula: els cursos del Programa de Formació de l'ICE són gratuïts per al personal docent i investigador de la Universitat d'Alacant.

PERSONES ADMESES

L’ICE comunicarà a totes les persones inscrites, a través de correu electrònic, l’admissió o no en el curs que hagen sol·licitat.

Total sol·licituds: 41

Total persones en llista d'espera: 16

 

Aquelles persones que, si no assisteixen al curs, no ho comuniquen a la Secretaria de l’ICE abans que aquest comence, no podran participar en cap curs organitzat per aquest Institut durant l’any en curs.

 

 

 

 

rv