OFERTA FORMATIVA ICE 2021

Filtrar per competència
Tecnològica
Social i mediambiental
Metodològica en docència
Investigació
Lingüística
Planificació i gestió
Totes les competències
 
Filtrar per Docentia-UA
No
Tots

Filtrar per modalitat
En línia
Semipresencial
Presencial
Totes les modalitats
 
Filtrar per inscripció Finalitzada
Oberta
Pròximament
Totes les inscripcions

Podeu ordenar l'oferta formativa per qualsevol dels camps que es mostren en la graella fent click en l'encapçalat de la columna corresponent.

 

*La informació que consta és provisional. Es confirmarà i concretarà segons l'evolució de la situació sanitària.

Inscriu-te en els cursos amb inscripció oberta en la pàgina web del curs o en aquest enllaç: fes clic ací

D'acord amb el 1r PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES DE LA UA , aprovat en Consell de Govern de 26/01/2010, en concret, amb l'acció 9 de l'Eix 4, es dóna preferència per a participar en activitats de formació -durant un any- a les persones que es reincorporen al servei actiu procedents de permisos de paternitat i maternitat, o d'una excedència per raons de guarda legal i atenció a dependents dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament es puguen dirigir els cursos.

Si el nombre de persones inscrites en l'activitat és superior al que s'ha establit per al curs, es tindrà en compte, dins de cadascuna de les categorias a les quals van dirigits, l'ordre d'entrada de les sol·licituds amb el següent ordre de prelació, personal inclòs en les seccions 2a i 3a del capitule 2, Títol IV de l'Estatut de la Universitat d'Alacant seguit del personal inclòs en la secció 4a amb plens efectes administratius i finalment la resta de la comunitat universitària, sota les condicions de la seua pròpia normativa de formació, excepte en casos determinats.

En cas que no s'aconseguisca un nombre mínim d'assistents, l'activitat formativa podrà suspendre's.

Nota: les dates i horaris estan subjectes a possibles canvis.

Consulteu  l'OFERTA FORMATIVA ICE de anys anteriors

Pujar