Saltar apartados

Cursos reconeguts com a activitats de millora docent en el model DOCENTIA-UA

Cursos reconeguts com a activitats de millora en el model DOCENTIA-UA

L'indicador 3.2 del model DOCENTIA-UA es conforma de la puntuació obtinguda a:

 1. Les activitats incloses al Pla de Millora de l'activitat docent.
 2. D'altres cursos organitzats per l'ICE, inclosos en el Programa de Formació Docent de l'ICE de la UA dels anys acadèmics 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019, reconeguts com a activitats de millora docent en el model DOCENTIA-UA.

Si una professora o professor no obté la puntuació necessària a partir dels apartats anteriors, però considera que té formació equivalent, pot sol·licitar la convalidació d'altres cursos rebuts, o bé el reconeixement de la seua experiència com a docent en la matèria. Serà la Comissió de Seguiment del Pla de Millora de l'Activitat Docent la que resolga aquestes sol·licituds.

Pot realitzar la sol·licitud de reconeixement de mèrits de formació no inclosos en el Pla de Millora de DOCENTIA-UA a través de la plataforma UACloud > Docentia > PDI > Indicadors

Les sol·licituds seran valorades per la Comissió de Seguiment del Pla de Millora de l'Activitat Docent (Docentia-UA)

Comissió de seguiment del Pla de Millora de l'Activitat Docent (DOCENTIA-UA)

Es constitueix la Comissió de Seguiment del Pla de Millora de l'Activitat Docent (DOCENTIA-UA), integrada pel vicerector de Qualitat i Innovació Educativa, com a president de la comissió, la directora de l'ICE, la gestora en cap de l'ICE i el coordinador acadèmic de l'ICE responsable del Programa de Formació del Professorat.

La funció d'aquesta comissió és la d'aprovar, previ informe de l'ICE, els mèrits de formació aportats pel PDI perquè els siguen computats com a activitats de millora docent d'acord amb el model de DOCENTIA-UA. Per a fer-ho, s'usarà els criteris descrits tot seguit. 

Procediment i criteris de valoració d'altres possibles mèrits de formació aportats pel PDI

Tenint en compte la possibilitat prevista en el model DOCENTIA-UA que el PDI acredite davant de l'ICE mèrits de formació prèvia en les tres dimensions considerades, s'estableix el procediment següent:

 1. Des de l'1 de juny, a través de l'aplicació Docentia d'UACloud, el professorat podrà consultar l'estat dels seus indicadors d'activitat docent. L'indicador 3.2 és un dels que permet aportar evidències addicionals. Per a fer-ho, pot adjuntar un fitxer (o diversos en una carpeta comprimida) en què aportarà aqueixa formació que necessàriament haurà d'atendre els requisits establerts en l'apartat 3.
 2. La Comissió atendrà i estudiarà aquestes sol·licituds. Una vegada fet, s'actualitzarà com corresponga la puntuació de l'indicador.
 3. Solament es considerarà la convalidació si l'activitat en qüestió acompleix tots els requisits següents:
  1. És un curs de formació.
  2. Té un mínim de 5 hores de durada.
  3. Temàticament s'ajusta als continguts previstos en el Pla de Millora.
  4. S'ha realitzat en els darrers 3 cursos acadèmics.
  5. S'aporta la certificació oficial d'haver-se superat, amb indicació del títol, l'entitat organitzadora, la data, les hores lectives i els continguts.
  6. La certificació oficial haurà d'haver estat emesa per algun dels organismes amb competència en formació de professorat universitari.
  7. No es consideraran mèrits a efectes d'aquest reconeixement l'assistència a jornades, seminaris i congressos.
  8. No es poden presentar activitats organitzades per l'ICE, diferents de la relació de cursos que figura més avall. L'ICE ja ha tingut en compte, de la seua oferta formativa dels darrers tres anys acadèmics, quins cursos computen com a mèrit puntuable, de manera que no és necessari que el PDI seleccione aquests mèrits.

Aspectes a tenir en compte:

  1. Les diverses edicions d'un mateix curs realitzades computaran una sola vegada. De la mateixa manera, les persones que hagen tingut convalidat un curs per haver-ne realitzat un de similar prèviament, sols rebran la puntuació corresponent a un d'aquests cursos. Els cursos puntuaran amb independència de les dimensions previstes en el model.
  2. Quant a la puntuació, correspondran 2 punts: a) per cada curs de 10 hores o més; b) per cada dos cursos d'una durada d'entre 5 i 9 hores cadascun d'ells.

 

Relació de cursos 

La relació de cursos organitzats per l'ICE dels anys acadèmics 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019 que seran considerats mèrit de formació puntuable per a la convocatòria DOCENTIA-UA, com a activitat de millora docent (indicador 3.2 del model) són els següents:

Curs acadèmic 2016-2017

Nom del curs

Codi del curs

Professorat

Hores

Punts Docentia

Iniciació a la llengua de signes espanyola per a l'atenció a l'alumnat sord

16-0175

 

Mar Galindo, Nizar Kasmi Ismail

 

12

2

Curs bàsic sobre fulls de càlcul orientats a la docència (Excel)

16-0178

 

Juan Ramón Rico

 

15

2

L’anglès com a mitjà d’aprenentatge (EMI) en la universitat (FC)

16-F06

 

Teresa Morell Moll 

 

20

2

Anglès acadèmic per a l’ensenyament i presentacions (FC)

 

16F07

 

Teresa Morell Moll

 

20

2

Curs bàsic sobre fulls de càlcul aplicats a la docència (Excel)

 

17-0021

 

Juan Ramón Rico

15

2

English for teaching content courses at university: speaking and listening

17-0022

Teresa Morell Moll

 

20

2

Descobreix Google i les seues eines col·laboratives

17-0023

Juan Ramón Rico

25

2

Moodle UA: gestió del procés d'ensenyament/aprenentatge. Nivell bàsic

17-0055

Francisco Fernández Carrasco

Mª José Blanes Payá

15

2

Moodle UA: gestió del procés d'ensenyament/aprenentatge. Nivell avançat

17-0056

Francisco Fernández Carrasco

Mª José Blanes Paya

15

2

Adaptació curricular de la Universitat d'Alacant: Casos i estratègies d'aplicació

17-0081

José Mª Fernández Gil Domingo Martínez

10

2

Propostes metodològiques de canvi: Flipped Classroom

17-0084

Antonia Cascales Martínez i Mª Isabel Laguna Segòvia

15

2

Aprenentatge cooperatiu en el marc de treball per projectes

17-0118

Paül Limorti Payà

5

1

Curs pràctic de fotografia i vídeo per a la millora de la docència

17-0120

 

Basilio Pueo Ortega

 

20

2

Tècniques avançades en l'aula (FC)

17-0144

José Miró Julià

8

1

Exposicions dinàmiques amb Prezi

17-F01

Ignacio Javier Navarro Soria

20

2

English as a medium of instruction (EMI) at University (FC)

17F03

Teresa Morell Moll

 

20

2

 

Curs acadèmic 2017-2018

Nom del curs

Codi del curs

Professorat

Hores

Punts Docentia

Iniciació al llenguatge de signes espanyol per a l'atenció a l'alumnat sord

17-0170

Mar Galindo i Nizar Kasmin Ismail

15

2

La realitat augmentada aplicada a la formació universitària

17-0171

Julio Barroso

Óscar Gallego

20

2

Academic english for teaching and presenting (FC)

17-F06

Teresa Morell Moll

 

20

2

Curs bàsic sobre fulls de càlcul aplicats a docència (Excel)

18-0007

 

Juan Ramón Rico Juan

15

2

English for teaching content at university

18-0022

Teresa Morell Moll

 

20

2

Descobreix Google i les seues eines colaboratives

18-0042

Rico Juan, Juan Ramón

25

2

Moodle UA.- Una visió general

18-0087

Fernández Carrasco, Francisco i Mireia Sempere Tortosa

12

2

Moodle UA.- Una visió general. 2a edició

18-0105

Fernández Carrasco, Francisco i Mireia Sempere Tortosa

12

2

Com evitar el plagi acadèmic: prevenció i detecció. Turnitin

18-0106

Biblioteca Universitària

5

1

Curs en digitalització de continguts docents

18-0109

Luis Moreno, Alexandre Peretó i Jesús Navarro

12

2

English as a Medium of Instruction (EMI) at university

18-0112

Teresa Morell Moll

 

20

2

Taller de fotografia i vídeo per a la millora de la docència i investigació

18-0125

 

Pueo Ortega, Basilio

 

20

2

Preparació d'una assignatura en línia: Moodle bàsic, producció de material educatiu multimèdia i interacció amb l'alumnat

18-0130

Héctor Gonzálvez i Mª José Blanes

25

2

 

Curs acadèmic 2018-2019

Nom del curs

Codi del curs

Professorat

Hores

Punts Docentia

Taller de fotografia i vídeo per a la millora de la docència i recerca (juny 2019)

 

Pueo Ortega, Basilio

 

20

2

La transició cap a la docència en línia

19-0020

Albert Sangrà

 

5

1

Disseny d'assignatures en línia

19-0031

Montse Guitert i Teresa Romeu

 

5

1

Digital and linguistic tools for EMI teacher (FC) (ProFtEAchIng)

18-0231

Marian Alesón (coord.)

45

2

Iniciació a la llengua de signes espanyola per a l'atenció a l'alumnat sord (FC)

18F01

Mar Galindo i Nizar Kasmi

 

10

2

English. Observation and practice

(ProFtEAchIng)

19-0003

 

María Tabuenca (Coord.)

20

2

English Medium-Instruction (EMI): Reflections, Awareness and Practice (RAP) (ProF-tEAchIng-I3CE)

 

19-0005

Teresa Morell Moll

30

2

Curs bàsic sobre fulls de càlcul aplicats a docència (Excel)

19-0019

Rico Juan, Juan Ramón

 

15

2

La col·laboració en xarxa (estudiants i docents)

 

19-0022

 

Montse Guitert Catasús

5

1

Estratègies d'implantació de la docència online i d'avaluació dels aprenentatges

 (1a ed)

19-0026

 

Teresa Romeu Fontanillas

 

5

1

Creació de recursos i ús d'eines tecnològiques (1a ed.)

19-0027

 

Albert Sangrà Morer

 

5

1

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464