PLA DE MILLORA DE L'ACTIVITAT DOCENT (DOCENTIA-UA) ICE DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT 2019/2020

PLA DE MILLORA DE L'ACTIVITAT DOCENT (DOCENTIA-UA) ICE 2019-2020

En aquest apartat s'exposa la relació d'activitats de formació que ofereix l'ICE i que configuren el Pla de Millora de l'Activitat Docent de DOCENTIA-UA.

S'ha configurat una àmplia oferta de formació amb la finalitat que el professorat puga triar aquelles activitats que més li interessen.

En cada dimensió de l’avaluació hi ha un curs online, obert a tota la comunitat universitària, que es pot realitzat al llarg de varios mesos i comporta un treball individual estimat de 10 hores. Si es prefereix un altra temàtica, es pot assistir a una formació presencial o semipresencial, triant d’entre els altres cursos que s’ofereixen a la mateixa dimensió, sempre que el total d’hores siga de almenys 10. La superació dels cursos a les tres dimensions comportarà el compliment de l’indicador corresponent al programa d’avaluació DOCENTIA-UA.

La inscripció i superació d'aquests cursos no és obligatòria, però sí és un mèrit puntuable per a la convocatòria DOCENTIA-UA de l'any 2019-20. A més, serà obligatòria per a aquelles persones que hagen obtingut una avaluació desfavorable en general o en alguna dimensió en cursos anteriors. Així doncs, tot el professorat, amb independència del resultat de la seua avaluació, pot accedir a aquesta oferta formativa que constitueix el Pla de Millora, per a poder complir l'indicador "Participació en activitats de millora docent".

 

Dimensió I. Planificació de la docència

Eugenio Astigarraga Echevarría (Mondragon Unibertsitatea)

10 hores En línia

Dates: 

David Duran (Universitat Autònoma de Barcelona)

5 hores Presencial

Dates: 2 de març

Marian Alesón (coord.) (Universitat d'Alacant)

45 hores Semipresencial

Dates: octubre-novembre2019

Antonio Carrasco Rodríguez (Universitat d'Alacant)

10 hores Semipresencial

Dates: 21 de febrer

Antonio Carrasco Rodríguez (Universitat d'Alacant)

10 hores En línia

Dates: del 4 al 15 de maig

Antonio Carrasco Rodríguez (Universitat d'Alacant)

10 hores En línia

Dates: del 8 al 19 de juny

Antonio Carrasco Rodríguez (Universitat d'Alacant)

10 hores En línia

Dates: del 15 al 26 de juny

Dimensió II. Desenvolupament de l'ensenyament

Xavier Carrera (Universitat de Lleida)

10 hores En línia

Dates: del 7 de gener al 17 de juny.

Juan Ramón Rico Juan (Universitat d'Alacant)

25 hores Semipresencial

Dates: 9, 11 i 13 de març

David Carrillo (Universitat d'Alacant)

10 hores Semipresencial

Dates: ajornat

Francisco Fernández Carrasco (Universitat d'Alacant)

15 hores Presencial

Dates: ajornat

Basilio Pueo Ortega (Universitat d'Alacant)

10 hores Presencial

Dates: 5, 7 i 12 de febrer

Basilio Pueo Ortega (Universitat d'Alacant)

10 hores Presencial

Dates: 26 de febrer i 4 i 6 de març

María Tabuenca (Coord.) (Universitat d'Alacant)

20 hores Semipresencial

Dates: 3, 5, 26, 31 de març i 2 d'abril

Juan Ramón Rico Juan (Universitat d'Alacant)

15 hores Mixta

Dates: 3 i 5 de febrer

Dimensió III. Resultats

Mª Luisa Belmonte Almagro (Universitat de Múrcia)

10 hores En línia

Dates: del 7 de gener al 17 de juny

María Dolores Martínez Lirola (Universitat d'Alacant)

5 hores Presencial

Dates: 4 de febrer

Daniel Cebrián Robles (Universitat de Malaga)

10 hores Presencial

Dates: 27 i 28 de febrer

Carles Monereo (Universitat Autònoma de Barcelona)

10 hores Semipresencial

Dates: ajornat

Teresa Morell Moll (Universitat d'Alacant)

30 hores Semipresencial

Dates: 13, 14, 15, 20 i 21 gener