PLA DE MILLORA DE L'ACTIVITAT DOCENT (DOCENTIA-UA) ICE DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT 2020/2021

Aprovat en Consell de Govern de 27 de novembre de 2020

 

En aquest apartat s'exposa la relació d'activitats de formació que ofereix l'ICE i que configuren el Pla de Millora de l'Activitat Docent de DOCENTIA-UA .

S'ha configurat una àmplia oferta de formació amb la finalitat que el professorat puga triar aquelles activitats que més li interessen.

En cada dimensió de l'avaluació hi ha un curs online, obert a tota la comunitat universitària, que es pot realitzar al llarg de diversos mesos i suposa un treball individual estimat de 10 hores. Si es prefereix un altre tema diferent, es pot assistir a una formació presencial o semipresencial, d'entre els altres cursos de l'oferta formativa d'aqueixa mateixa dimensió, sempre que el total d'hores siga d'almenys 10. La superació dels cursos en les tres dimensions comportarà el compliment de l'indicador corresponent en el programa d'avaluació DOCENTIA-UA.

La inscripció i superació d'aquests cursos no és obligatòria, però sí que és un mèrit puntuable per a la convocatòria DOCENTIA-UA de l'any 2020-21. A més, serà obligatòria per a aquelles persones que hagen obtingut una avaluació desfavorable en general o en alguna dimensió en cursos anteriors. Així doncs, tot el professorat, amb independència del resultat de la seua avaluació, pot accedir a aquesta oferta formativa que constitueix el Pla de Millora, per a poder complir l'indicador "Participació en activitats de millora docent".

 

Pots trobar la informació dels cursos segons anem publicant-los fent clic ací

Dimensió I. Planificació de la docència

 

Dimensió II. Desenvolupament de l'ensenyament

 

Dimensió III. Resultats

 

Altres Anys