PLA DE MILLORA DE L'ACTIVITAT DOCENT (DOCENTIA-UA) ICE DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT 2020/2021

Aprovat en Consell de Govern de 27 de novembre de 2020

 

En aquest apartat s'exposa la relació d'activitats de formació que ofereix l'ICE i que configuren el Pla de Millora de l'Activitat Docent de DOCENTIA-UA .

S'ha configurat una àmplia oferta de formació amb la finalitat que el professorat puga triar aquelles activitats que més li interessen.

En cada dimensió de l'avaluació hi ha un curs online, obert a tota la comunitat universitària, que es pot realitzar al llarg de diversos mesos i suposa un treball individual estimat de 10 hores. Si es prefereix un altre tema diferent, es pot assistir a una formació presencial o semipresencial, d'entre els altres cursos de l'oferta formativa d'aqueixa mateixa dimensió, sempre que el total d'hores siga d'almenys 10. La superació dels cursos en les tres dimensions comportarà el compliment de l'indicador corresponent en el programa d'avaluació DOCENTIA-UA.

La inscripció i superació d'aquests cursos no és obligatòria, però sí que és un mèrit puntuable per a la convocatòria DOCENTIA-UA de l'any 2020-21. A més, serà obligatòria per a aquelles persones que hagen obtingut una avaluació desfavorable en general o en alguna dimensió en cursos anteriors. Així doncs, tot el professorat, amb independència del resultat de la seua avaluació, pot accedir a aquesta oferta formativa que constitueix el Pla de Millora, per a poder complir l'indicador "Participació en activitats de millora docent".

 

Pots trobar la informació dels cursos segons anem publicant-los fent clic ací

 Dimensió I. Planificació de la docència

Denominació del curs

Modalitat

Dates

Hores

Flipped classroom: experiències, tècniques i eines

Antonio Carrasco Rodríguez (UA)

En línia

del 3 al 14 de maig de 2021

10

Digital and Linguistic Tools for EMI (English as a Medium of Instruction)

Teachers (ProFtEAchIng) Marian Alesón (Coord.) (UA)

En línia

octubre-novembre de 2020

45

Creant materials digitals accessibles i inclusius

José María Fernández Gil (UA)

En línia

del 15 al 18 de març

de 2021

5

De la guia docent a la pràctica a l'aula universitària

Inés Lozano Cabezas i Marcos Iglesias (UA)

En línia

del 26 d'abril al 3 de maig

de 2021

10

Dimensió II. Desenvolupament de l'ensenyament

Denominació del curs

Modalitat

Dates

Hores

Moodle UA: de la A a la Z

Francisco Fernández, Mireia Sempere (UA)

En línia

del 25 de gener al 12 de febrer

de 2021

20

Captura de vídeo per a la docència  amb OBS Studio (Nivell Bàsic)

Damián Monllor Satoca (UA)

En línia

del 22 al 26 febrer 2021;

sessions síncrones 23 i

26 febrer de 2021

5

Propostes d'innovació educativa al voltant de les metodologies

actives en la docència

Juan Francisco Álvarez (UA)

En línia

de l'1 al 15 de març de 2021

10

Captura de vídeo per a la docència amb OBS Studio (Nivell Avançat)

Damián Monllor Satoca (UA)

En línia

del 15 al 19 març 2021;

sessions síncrones 16 i

19 març de 2021

5

LaTeX en el context docent

Juan Matías Sepulcre Martínez i Julio Mulero González (UA)

En línia

del 19 d'abril al 3 de maig

de 2021

10

Aprendre cooperant en els entorns virtuals: eines i

tècniques  d'aprenentatge entre iguals

Mayra Urrea Solano (UA)

En línia

del 22 al 26 de febrer de 2021

10

Creació d'activitats online ludificades amb Google

Spreadsheets. Francisco José Gallego Durán (UA)

En línia

del 22 al 30 d'abril de 2021

10

Curs per a conèixer com es pot aplicar la nova aula virtual

de la UA en classe. Héctor Gonzàlvez Escolano i 

Mª José Blanes Payá (UA)

En línia

del 15 al 22 de febrer de 2021

6

Fonaments de fotografia digital per a la docència  i la investigació

Basilio Pueo (UA)

En línia

del 8 al 14 de març de 2021

10

Fonaments d'enregistrament i edició de vídeos per a la docència i

la investigació. Basilio Pueo (UA)

En línia

del 22 al 28 de març de 2021

10

Observation and Practice (Curs 3 ProFtEAchIng)

María Tabuenca i Javier Fernández (UA)

En línia

del 2 al 23 de març de 2021

20

Propostes de cooperació i aprenentatge en entorns xarxa

Mayra Urrea (UA)

En línia

del 25 de gener a l'1 de febrer

de 2021

10

Ús de Google Meet i Adobe Connect per a proves orals i

presentacions. Daniel Puerto (UA)

En línia

del 8 al 12 de febrer de 2021

6

Dimensió III. Resultats

Denominació del curs

Modalitat

Dates

Hores

English Medium Instruction (EMI): Reflections, Awareness and Practice

(RAP) (ProF-tEAchIng-I3CE), Teresa Morell Moll i Natalia Norte (UA)

En línia

de l'11 al 19 de gener de 2021

30

Gestió de tallers  col·laboratius en Moodle (avaluació entre iguals)

Cristina Cachero (UA)

En línia

de l'1 al 8 de febrer de 2021

5

El portafolio i la seua  importància en l'avaluació formativa: aplicacions,

avantatges i desavantatges  del seu  ús

Maria Dolores Martinez Lirola (UA)

En línia

del 15 al 22 de febrer de 2021

10

L'avaluació formativa dels aprenentatges universitaris mitjançant 

rúbricas digitals

Daniel Cebrián (Universitat de Màlaga)

En línia

del 19 de febrer al 5 de març,

sessions síncrones 19 i

5 de març de 2021

10

L'avaluació en línia  en la docència  universitària

Marcos Gómez Puerta (UA)

En línia

de l'1 al 15 de març de 2021

10