FORMACIÓN EN LÍNIA

L'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat d'Alacant té una àmplia oferta d'activitats, tallers i cursos presencials orientats a la formació del professorat d'aquesta universitat.

Des de l'ICEes vol impulsar l'e-learning com a modalitat de formació flexible i necessària per a la formació permanent del professorat en el context universitari actual, a més de la formació presencial i semipresencial o blended-learning. L'ICE proposa, així, una oferta formativa i d'assessorament adaptada a les necessitats individuals i institucionals respectives amb el principal objectiu de millorar el nivell de qualitat de la docència universitària.

A partir del Programa Institucional Innovació, Recerca, Internacionalització i Col·laboració en Educació (I3CE) (2016-2020) d'aquest Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat d'Alacant, s'ha volgut reforçar l'oferta de cursos en línia de formació del professorat universitari.

L'entorn tecnològic que s'usa per a l'aprenentatge és MoodleUA, en el qual s'estructuren les diverses activitats formatives en línia que s'ofereixen en cada curs acadèmic.

En aquesta web de MoodleUA poden veure's els cursos en línia de:

curs 2018-19: enllaç.

curs 2019-20: enllaç

La relació de cursos s'anirà ampliant a mesura que es donen d'alta aquests cursos.

Cursos del Pla de formació del professorat en Competències Digitals:

Relació d'activitats formatives que conformen el Pla de formació del professorat en competències digitals del Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa i organitzat per l'ICE. 

 

RECURSOS EN LÍNIA PER A LA DOCÈNCIA

https://web.ua.es/va/ice/formacio/recursos-en-linia-per-a-la-docencia.html

logo