Saltar apartados

INTRODUCCIÓ AL PODERÓS I VERSÀTIL ENTORN R

CODI DEL CURS: 600037

IMPARTIT PER

Juan Ramón Rico Juan. Professor titular. Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics. UA.

DIRIGIT A

Personal docent i investigador de la Universitat d'Alacant.

OBJECTIUS

Es tracta d'oferir als assistents un primer contacte amb l'entorn R aplicat a la docència o la investigació d'una manera senzilla.

Adquirir nocions bàsiques sobre les estructures de dades, com crear diverses gràfiques o aplicar test estadístics (o de significació) ràpidament.

En la part final, s'hi presentaran alguns exemples avançats amb l'objectiu d'usar-los directament en docència.

CONTINGUTS

  • Part I: introducció general a R

1 Introducció i preliminars

2 Començant amb R

3 Operacions bàsiques

4 Variables i tipus bàsics

5 Gràfics bàsics

  • Part II: ús de paquets en R

1 Usant paquets o biblioteques

2 Gràfics avançats amb el paquet ggplot2

3 Carregar taules des d'un fitxer de text (CSV) o Excel (XLSX/XLS)

  • Part III: tests estadístics

1 Introducció

2 Test amb dues variables estadístiques

3 Test amb més de dues variables estadístiques

  • Part IV: exemples avançats

1 Generació automàtica de gràfics de piràmids de població per països i anys

2 Analitzar la qualitat d'un text mitjançant la diversitat de les paraules d'aquest

3 Generar fàcilment materials docents amb R Markdown

Activitats proposades per a la part NO presencial:

1. Generar 100 valors amb una funció normal, representar-la amb un diagrama de caixes i detectar-ne els valors atípics.Repetir l'exercici per a comprovar que els valors aleatoris són diferents cada vegada que el fem. Com es podria replicar l'exercici per a obtenir els mateixos valors aleatoris? (1h)

2. Usant el paquet ggplot2 i un fitxer propi amb alumnat (nom, gènere, grup i nota) crear un gràfic amb histogrames que representen les notes d'acord amb el gènere, el grup, i el gènere i el grup alhora. (1h)

3. Usant un fitxer propi de notes d'alumnat (amb nom, gènere, grup i nota) aplicarem els test estadístics t-test i Wilcoxon per a comparar les notes entre grups i entre gèneres per separat. Quins resultats n'obtenim? i quines conclusions podem extraure'n? (1h30')

4. Amb RStudio crear un fitxer R Markdown amb el nom de la nostra assignatura, una breu descripció i els resultats gràfics de l'activitat 2 (ggplot2) juntament amb els resultats dels test estadístics de l'activitat 3 (1h30').

MATERIALS

Presentació

AVALUACIÓ

Assistència a un 85%, com a mínim, de la durada total del curs, així com haver realitzat les tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades pel professorat.

INFORMACIÓ GENERAL

Durada: 15 hores (10 hores presencials i 5 hores no presencials).

Nombre de places: 20, atorgades per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció en línia habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Modalitat: semipresencial.

Llengua vehicular: castellà.

Termini d'inscripció: del 28 de maig, a partir de les 9.30 hores, al 6 de juny.


 

Dates i horari:

  • 11 de juny, de 9 a 14 hores.
  • 13 de juny, de 9 a 14 hores.

Lloc de realització: aula GB/INF1, edifici Germà Bernàcer

CERTIFICACIÓ

La Universitat d'Alacant podrà incloure la realització d'algun tipus de prova avaluadora per a poder obtenir el corresponent certificat d'aprofitament.

ADMESOS/ES:

L'ICE comunicarà a través de correu electrònic a totes les persones inscrites el 7 de juny l'admissió o no en el curs que hagen sol·licitat.


Aquelles persones que, en cas de no assistir al curs, no ho comuniquen a la Secretaria de l'ICE abans que comence, no podran participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.

 

Rv

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464