Saltar apartados

FORMACIÓ CONTÍNUA 2019

 
PLA DE FORMACIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DE LA GENERALITAT
 

CONVOCATÒRIA: RESOLUCIÓ de 9 d'abril de 2019, de la Direcció general de Funció Pública, per la qual es convoquen les accions formatives del Pla de formació del personal al servei de la Generalitat, per a l'any 2019. DOCV Núm. 8529 de 15/04/2019.

TERMINI D'INSCRIPCIÓ: Del 16 d'abril al 7 de maig inclusivament

 

 

 
RELACIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS. ASSIGNACIÓ PER CURS

 

CURSOS PROGRAMATS
 
Curso Dates Com. Prof. Hores Places Mod. Ponent Univ.
Com preparar el concurs d'accés al cos de Professors Titulars d'Universitat: orientacions des de l'experiència en Ciències Socials i Jurídiques 6 de juny, de 10:00 a 14:00 hores; 13 de juny, de 10:00 a 12:00 hores. INV PDI 6 20 P Martín López, Jorge UA
Practice presenting for international conferences 3, 4, 5, 10 i 11 de juny de 9.30 a 13.30h LING PDI 20 20 P Teresa Morell Moll UA
Taller de fotografia i vídeo per a la millora de la docència i investigació 3, 5, 7, 10, 12 de juny, de 09.00 a 13.00 MET PDI 20 15 P Pueo Ortega, Basilio UA
El pòster com a forma de comunicació en congressos: Taller de concepció, disseny i producció gràfica del pòster acadèmic 6 i 7 de juny. Horari de 9:00h a 14:00h  INV PDI 10 20 P González Díaz, M. Cristina I Jesús Ángel López Ramón UA
Introducció al poderós i versàtil entorn R Dimarts, 11 de juny  (9h a 14h);
Dijous, 13 de juny (9h a 14h)
INV PDI 15 20 M Rico Juan, Juan Ramón UA
Com realitzar exercicis/exàmens tipus test segurs amb Google Forms i Moodle UA Dimecres 11 i divendres 13 de setembre, de 9 a 14 hores TEC PDI 10 20 P Rico Juan, Juan Ramón UA
Eines per a investigar: Qualitat i ètica en la recerca qualitativa Del 16 al 30 de setembre. Sessions presencials dilluns 16 i dilluns 30 de setembre, de 10.30 a 12.30 h. MET PDI 25 20 M Antoni Vicent Casasempere Satorres Ext.
Introducció al mesurament de test i qüestionaris en l'àmbit de la investigació 30 de setembre. De 16.00 a 20.00; 2 i 7 d'octubre de 16.00 a 20.00. INV PDI 12 20 P Veas Iniesta, Alejandro UA
Introducció al procés d'investigació quantitativa en les ciències socials 23-25 de setembre de 10 a 14 hores, 26 de setembre de 10 a 13 hores MET PDI 15 20 P Esther Chiner Sanz UA
Visibilitat d'investigador/a i la seua recerca: l'impacte acadèmic i social de les nostres publicacions, on publicar i que tenir en compte a l'hora de fer-ho Del 16 de setembre al 4 d'octubre INV PDI 20 45 O Mengual Andrés, Santiago UV
Acreditacions tàctiques, tècniques i estratègies per a sol·licitar-les Dues edicions

5, 6, 7, 12 i 13 de novembre, de 16 a 20h (Primera Edició)

 

14, 18, 25 y 26 de noviembre de 15 a 20h (Segona Edició)

INV PDI 20 20 P Vicent Martines Peres UA
Eines per a investigar: Tàctiques analítiques per a generar significat Del 15 al 30 de novembre, sessions presencials, dilluns 18 i 25 de novembre, de 10.30 a 12.30 h. MET PDI 25 20 M Antoni Vicent Casasempere Satorres Ext.
¿Com podem gestionar la nostra bibliografia? El nou Refworks 18 de novembre al 2 de desembre INV PDI 20 40 O Biblioteca Universitària UA
Trams o sexennis de recerca. Tècniques, tàctiques i estratègies per a sol·licitar-los. 19, 20, 21 i 27 de novembre. 4 sessions de 5 hs, de 15 a 20 h. INV PDI 20 20 P Vicent Martines Peres UA
 

 

Els dates dels activitats són susceptibles de modificacions posteriors

 
Nota: Programa de cursos publicat en  el DOCV Núm. 8529 de 15/04/2019

PDI: tot el PDI

NOV: PDI novell prioritàriament

 

COMPETÈNCIES:

MET COMPETÈNCIA METODOLÒGICA

LING COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA

TEC COMPETÈNCIA TECNOLÒGICA

COM COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERPERSONAL

INV COMPETÈNCIA INVESTIGADORA

CO COMPETÈNCIA ORIENTADORA

PAT COMPETÈNCIA PER A TREBALLAR EN EQUIP

DIR COMPETÈNCIA EN PLANIFICACIÓ I GESTIÓ

AD COMPETÈNCIA PER A ATENDRE A la DIVERSITAT

SA COMPETÈNCIA SOCI-CULTURAL I SALUT

 

INFORMACIÓ GENERAL:

Destinataris:


Els activitats van dirigides al personal docent i investigador (PDI) en actiu de la Universitat d'Alacant.

Procediment d'inscripció:

La inscripció als cursos que ofereix l'Institut de Ciències de l'Educació és pot fer únicament per la via del formulari d'aquesta pàgina web.


Criteris de selecció:

S'atendrà als següents criteris per ordre de prioritat:

1.1 Per a aquells cursos que tinguen requisits específics es comprovarà que efectivament els interessats i les interessades reuneixen aquests requisits.

1.2 Així mateix, s'atorgarà preferència, a qui no haja realitzat cursos de formació els 3 últims anys.

1.3 Tindran preferència durant un any, els qui s'hagen incorporat al servei actiu procedent del permís de maternitat o paternitat, o hagen reingresado des de la situació d'excedència per raons de guarda legal i atenció a persones majors dependents o persones amb discapacitat, (articule 60.1 de la LO 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes).

 
1.4 S'haurà d'equilibrar percentualment a la plantilla real la participació d'homes i dones en l'assistència als cursos de formació, de conformitat amb el que es disposa en l'article 44 de la Llei de la Generalitat Valenciana 9/2003, de 2 d'abril per a la igualtat de Dones i Homes.

1.5 En cas d'empat entre professorat sol·licitant en aplicació dels anteriors criteris, s'atendrà al rigorós ordre d'entrada de les sol·licituds (dia/hora).

En la selecció haurà de tenir-se en compte, d'una banda, la reserva de places per a persones amb discapacitat, establida i l'article 23 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat Valenciana, sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat i, d'altra banda, la reserva de places prevista en l'article 60.2 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a les empleades públiques, que reunisquen els requisits.
 

Relació d'admesos i admeses:

L'ICE comunicarà l'admissió personalment a les persones seleccionades, per correu electrònic, perquè confirmen l'assistència al curs.


Renúncies:

Si una persona seleccionada per a cursar una activitat no pot assistir per qualsevol motiu, ho ha de comunicar a l'ICE per a poder oferir la seua plaça a una altra persona interessada. Aquesta renúncia s'ha de fer amb una antelació mínima de dos dies hàbils abans del començament del curs, perquè la no asitencia no implique penalització.


Penalització:

Aquelles persones que no renuncien dins del termini fixat o que no completen l'assistència mínima estipulada en cada curs, seran penalitzades de manera que en les convocatòries següents dels cursos que s'inscriguen, ocuparen l'últim lloc en la llista d'espera.


Avaluació:

Als/les assistents els serà expedit per l'organisme convocant (Universitat d'Alacant) un certificat d'aprofitament, sempre que s'acredite l'assistència a un 85%, com a mínim, de la durada total del curs o seminari, així com, si escau, haver realitzat els tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades pel tutor/a o professor/a.
En el cas dels cursos en modalitat on-line solament s'expediran certificats d'aprofitament


Protecció de dades:

Les dades personals quedaren inclosos en el fitxer automatitzat de formació contínua de l'ICE de la Universitat d'Alacant,  el qual es compromet a no fer un ús diferent d'allò per a açò han sigut sol·licitats, segons la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades. Es pot exercir, per escrit, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació davant el Gerent de la Universitat d'Alacant.

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464