Oferta Formativa ICE

Oferta formativa ICE


Aquesta oferta formativa dins del programa està dirigit al PDI de la Universitat d'Alacant, i s'organitza a través de cursos i tallers de formació relacionats amb experiències pràctiques de la Universitat i demandes específiques de les facultats i escoles. L'ICE estableix d'aquesta manera un sistema de formació basat en demandes i experiències pròpies de les diferents unitats universitàries, i es constitueix en un element d'intermediació entre necessitats i aportacions del professorat, individualment o en equip, arreplegant les sol·licituds i oferiments i organitzant els corresponents cursos i tallers necessaris.

Per a fer efectiva i dinàmica la comunicació entre els elements integrants del programa s'estableix un sistema directe a través de l'enllaç Suggeriments de la pàgina principal de la web de l'ICE. A més, la creació de la figura del coordinador/a de Facultat o Escola és fonamental per a dinamitzar i actualitzar aquest programa.

Aquesta unitat formativa és oberta i flexible, amb l'ànim d'arreplegar qualsevol demanda que sorgisca al llarg del curs i poder trobar un espai formatiu per a desenvolupar-lo. A través d'aquesta es potencia la formació oferida i generada en la Universitat d'Alacant