PLA DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT EN COMPETÈNCIES DIGITALS

Informació detallada dels cursos i tallers: fes clic ací

El Pla de Formació del Professorat en Competències Digitals és un programa obert i en continu procés de millora. En cas que desitge fer algun suggeriment sobre aquest programa o els cursos que integra, pot fer-nos-el arribar mitjançant la bústia de suggeriments de l'ICE

Presentació

En aquesta web es presenta la relació d'activitats formatives que conformen el Pla de formació del professorat en competències digitals del Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa i organitzat per l'ICE.

PLA VOLUNTARI PER AL PDI DE LA UA

Es tracta d'una acció formativa que té com a finalitat donar a conéixer les competències i habilitats vinculades especialment a l'ús de la tecnologia digital per part dels docents universitaris en un context on l'ensenyament presencial pot complementar-se (si no substituir-se en un moment donat) amb la docència online.

La majoria dels cursos/tallers que s'ofereixen a continuació ja formaven part de l'oferta formativa de l'ICE en el seu programa general de formació docent. Ara s'ha volgut reestructurar aquests cursos/tallers i conformar una unitat entorn del Pla esmentat. Aquests cursos i tallers es realitzaran sobre la base de tres nivells de formació diferents atés el punt de partida de coneixements dels participants:

  • Nivell A (nivell d'iniciació): introducció a la docència en línia, metodologies i eines bàsiques.
  • Nivell B (nivell intermedi): recursos TIC d'interés per al PDI en general, però que requereixen d'unes competències digitals prèvies.
  • Nivell C (nivell especialitzat): recursos TIC per a tasques específiques de docència i de nivell avançat.

Certificació

S'obtindrà la corresponent certificació d'aprofitament per part de l'ICE de cadascun dels cursos/tallers realitzats d'acord amb l'actual normativa universitària.

 

Relació d'activitats formatives (cursos i tallers) 2021

 

Pots trobar la informació dels cursos segons anem publicant-los fent clic ací

 

MÒDUL 1: INTRODUCCIÓ A LA DOCÈNCIA EN LÍNIA (10 h)

De la guia docent a la pràctica en l'aula universitària (10 h, nivell A)

 

MÒDUL 2: ÚS DELS DISPOSITIUS I PLATAFORMES QUE LA UA FACILITA PER A LA DOCÈNCIA EN LÍNIA (31 h)

Curs per a conéixer com es pot aplicar la nova aula virtual de la UA a classe (6 h, nivell A)

Gestió de tallers col·laboratius en Moodle (avaluació entre pars) (5 h, nivell C)

Moodle UA: de la A a la Z (20 h, nivell A)

 

MÒDUL 3: CONSTRUCCIÓ DE CONTINGUTS DIGITALS (66 h)

Captura de vídeo per a la docència amb OBS Studio (Nivell Avançat) (5 h, nivell B)

Captura de vídeo per a la docència amb OBS Studio (Nivell Bàsic) (5 h, nivell A)

Creant materials digitals accessibles i inclusius (5 h, nivell A)

Fonaments d'enregistrament i edició de vídeos per a la docència i la investigació (10 h., nivell B)

Fonaments de fotografia digital per a la docència i la investigació (10 h, nivell B)

LaTeX en el context docent (10 h, nivell C)

Taller d'edició digital d'imatges fotogràfiques amb Gimp (10 h, nivell B)

Taller de edición digital de ilustraciones con Inkscape (10 h, nivell B)

Ús de Google Meet i Adobe Connect per a proves orals i presentacions (6 h, nivell A)

 

MÒDUL 4: METODOLOGIES I RECURSOS QUE ES PODEN APLICAR EN LA DOCÈNCIA EN LÍNIA (45 h)

Aprendre cooperant en els entorns virtuals: eines i tècniques d'aprenentatge entre iguals (10 h, nivell A)

Creació d'activitats en línia gamificades amb Google Spreadsheets (10 h, nivell C)

Flipped classroom: experiències, tècniques i eines (10 h, nivell A)

MOOC i NOOC: tecnologia i metodologia (5 h, nivell B)

Propostes d'innovació educativa al voltant de les metodologies actives en la docència (10 h, nivell A)

Propostes de cooperació i aprenentatge en entorns en línia (12 h, nivell A)

 

MÒDUL 5: AVALUACIÓ EN LA DOCÈNCIA EN LÍNIA (20 h)

L'avaluació en línia en la docència universitària (10 h, nivell A)

L'avaluació formativa dels aprenentatges mitjançant rúbriques digitals (10 h, nivell C)

 

Cursos del Pla de Formació en Competències Digitals ordenats cronològicament per nivells

 

Edicions anteriors del Pla de Formació en Competències Digitals