Webinars ICE

Webinars setembre-desembre 2020

Programa De Formació Docent Entorn De La Docència Online - COVID 19

El professorat i alumnat de la UA està fent un gran esforç per adequar el model d'ensenyament-aprenentatge presencial a una modalitat dual.

Amb la finalitat de formar, orientar, ajudar i acompanyar el professorat en la seua tasca docent durant el període d'educació dual, l'ICE ha organitzat una sèrie de webinars setmanals en els quals es tractaran:

1. Dubtes, preguntes i consultes sobre aspectes concrets de la docència dual.

2. Presentació de bones pràctiques sobre docència dual de companys i companyes de la UA.

3. Presentació d'un tema d'interés.

Amb aquests webinars es pretén aclarir dubtes i preguntes freqüents entre el PDI de la UA a la manera d'un “fòrum audiovisual” sobre un tema en concret.

Organització

Coordinació:

 • Rosabel Roig Vila, directora de l'ICE
 • Jordi Antolí Martínez, coordinador acadèmic de l'ICE- Formació
 • Rocío Díez Ros, coordinadora acadèmica de l'ICE- PAT

Professorat convidat: segons els temes abordats i dubtes plantejats, es comptarà amb els col·laboradors especialitzats en la temàtica corresponent. 

Professorat col·laborador permanent:

 • Ángel Vilaplana
 • Carolina Lorenzo

Estructura

Cada webinar tindrà l'estructura següent:

1. Tema del dia

Durant aproximadament 10 minuts, es presentarà un tema d'interés (per exemple, flipped classroom, WebQuest, Hot Potatoes, seguiment de l'alumnat en Moodle, etc.).

2. Presentació de bones pràctiques sobre docència dual

Un company o companya de la UA presentarà una experiència educativa que realitza en les seues classes relacionada amb la docència dual.

3. Dubtes, preguntes i consultes sobre aspectes concrets de la docència dual.

S'atendran les preguntes, dubtes i consultes que el PDI haja formulat en el qüestionari següent abans de la celebració del webinar. Amb això, des de l'ICE se'n prepararà la resposta.

FORMULARI PER A PREGUNTES/DUBTES/CONSULTES

S'obrirà torn de preguntes en el webinar als assistents. Si alguna pregunta és molt específica i no pot atendre's, es farà en el següent webinar. 

Cronograma

 Cada setmana se celebrarà un webinar. Es pretén oferir la màxima varietat tant en els de dies de la setmana i franges horàries d'impartició per a, així, poder donar l'oportunitat d'assistir-hi al conjunt del PDI de la UA, independentment del seu horari de classe.

Duració de cada webinar: 2 hores. En cas que no hi haja preguntes o dubtes, el webinar podrà finalitzar abans.

Enllaç permanent a la videoconferència WEBINARS ICE: https://meet.google.com/eyr-gqau-rpz

 • Dates i hores del mes d'octubre:
  1. Webinar 1: dimecres, dia 14 d'octubre, a les 11 hs. 
  2. Webinar 2: dimarts, dia 20 d'octubre, a les 17:30 hs. 
  3. Webinar 3: dilluns, dia 26 d'octubre, a les 10 hs.
 • Dates i hores del mes de novembre
  1. Webinar 4: dilluns, dia 2 de novembre, a les 13 hs.
  2. Webinar 5: dimecres, dia 11 de novembre, a les 12 hs.
  3. Webinar 6: dimarts, dia 17 de novembre, a les 16:30 hs.
  4. Webinar 7: dimarts, dia 24 de novembre, a les 12 hs.
 • Dates i hores del mes de desembre
  1. Webinar 8: dimarts, dia 1 de desembre, a les 12 hs.
  2. Webinar 9: dimecres, dia 9 de desembre, a les 10 hs.

 

Contingut dels webinars

Webinar 1, dimecres, dia 14 d'octubre, a les 11 hs.
 1. Tema del dia: Ús de Moodle per a la docència dual. Rosabel Roig Vila (Directora de l'ICE). 
 2. "Presentació de bones pràctiques". Profa. convidada: Isabel María Gómez Trigueros (Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques, UA).
 3. Dubtes, preguntes i consultes recollides prèviament a través del formulari. Nota: es respondrà a totes les qüestions recollides al formulari i no sols a les referides al tema del dia. 
 4. Enllaç a la gravació del seminari (correspon solament a la part expositiva d'aquell): https://vertice.cpd.ua.es/229664
Webinar 2, dimarts, dia 20 d'octubre, a les 17:30 hs.
 1. Tema del dia: Ús de la webquest per a la docència dual. Rosabel Roig Vila (Directora de l'ICE)
 2. "Presentació de bones pràctiques". Profa. invitada: Isabel María Gómez Trigueros (Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques, UA)
 3. Dubtes, preguntes i consultes recollides prèviament a través del formulari. Nota: es respondrà a totes les qüestions recollides al formulari i no sols a les referides al tema del dia. 
 4. Enllaç a la gravació del seminari: https://vertice.cpd.ua.es/230024
Webinar 3, dilluns, dia 26 d'octubre, a les 10:00 hs.
 1. Tema del dia: Ús de l'aula virtual a la docència dual. Rosabel Roig Vila (Directora de l'ICE)
 2. "Presentació de bones pràctiques". Profes. convidades: Lucía Blanco Bartolomé (Departament d'Edificació i Urbanisme, UA), Mónica Ruiz Bañuls (Departament d'Innovació i Formació Didàctica, UA)
 3. Dubtes, preguntes i consultes recollides prèviament a través del formulari. Nota: es respondrà a totes les qüestions recollides al formulari i no sols a les referides al tema del dia. 
 4. Enllaç a la gravació del seminari: https://vertice.cpd.ua.es/230470
Webinar 4, dilluns, dia 2 de novembre, a les 13:00 hs. 
 1. Tema del dia: Ús de Moodle per a la docència dual. Rosabel Roig Vila (Directora de l'ICE).
 2. "Presentació de bones pràctiques". Profs. convidats: Natalia Norte (Departament de Filologia Anglesa, UA) y Salvador Castillo Bresó (Departament d'Innovació i Formació Didàctica).
 3. Enllaç a la gravació del seminari: https://vertice.cpd.ua.es/231105
Webinar 5, dimecres, dia 11 de novembre, a les 12 hs.
 1. Tema del dia: Vídeos com a recurs per a la docència. Rosabel Roig Vila (Directora de l'ICE).
 2. "Presentació de bones pràctiques". Profa. convidada: Cristina Romera (Departament de Geografia Humana, UA).
 3. Enllaç a la gravació del seminari: https://vertice.cpd.ua.es/232219
Webinar 6, dimarts, dia 17 de novembre, a les 16:30 hs.
 1. Tema del dia: Aplicació Discord
 2. "Presentació de bones pràctiques". Profs. convidats: Sebastián Miras i Rocío Serna (Departament d'Innovació i Formació Didàctica, UA).
 3. Enllaç a la gravació del seminari: https://vertice.cpd.ua.es/231968
Webinar 7, dimarts, dia 24 de novembre, a les 12 hs.
 1. Tema del dia: Aplicació Genially
 2. "Presentació de bones pràctiques". Profa. convidada: Ana Inés Antón Dayas (Departament d'Infermeria Comunitària, Medicina Preventiva i Salut Pública i Història de la Ciència)
 3. Enllaç a la gravació del seminari: https://vertice.cpd.ua.es/232351
Webinar 8, dimarts, dia 1 de desembre, a les 12 hs.
 1. Tema del dia: Epidemiologia i Prevenció de la COVID-19. Prof. Dr. José Tuells Hernández (director del  Secretariat per a la Prevenció i Promoció de la Salut)
 2. Enllaç a la gravació del seminari: https://vertice.cpd.ua.es/233066
Webinar 9, dimecres, dia 9 de desembre, a les 10 h.
 1. Tema del dia: Aprenentatge Servei. Rosabel Roig Vila (Directora de l'ICE).
 2. "Presentació de bones pràctiques". Profes. convidades: Julia Moltó (Departament d'Enginyeria Química) i Asunción Menargues (Departament de didàctica General i Didàctiques Específiques)
 3. Enllaç a la gravació del seminari: https://vertice.cpd.ua.es/233628
Webinar 10, dijous 17 de desembre (torn de matí: 9:30-11:30)

S'ha suspés el torn de vesprada per raons alienes a l'ICE

 1. Tema del dia: Recomanacions pràctiques de l'avaluació en línia. Prof. Dr. Salvador Palazón (delegat del rector per a la Inspecció General de Serveis) i Profa. Dra. M. Teresa Cantó (delegada del rector per a la Protecció de Dades de la UA)
 2. Continguts: Consideracions generals de protecció de dades. Eines autoritzades. Convocatòria. Identificació en les proves de l'alumnat. Desenvolupament de la prova. Qualificacions i custòdia de la prova.
 3. Enllaç a la videoconferència: https://meet.google.com/eyr-gqau-rpz
 4. Enllaç a la gravació del seminari: https://vertice.cpd.ua.es/234005
 5. Altres materials associats al seminari: Presentació 1, Presentació 2

A més dels professors convidats, en tots els webinares es comptarà con la col·laboració dels professors col·laboradors permanents. Així mateix, es comptarà con la participació dels coordinadores d'aquesta activitat.

 

Certificació

Aquests webinares no segueixen els tràmits dels cursos reglats de l'ICE. Per això, no es disposarà del tipus de certificat associat a aquests altres cursos.

Sí que es podrà sol·licitar diploma d'assistència de cada webinar. Per a fer-ho, s'haurà de fer la sol·licitud a l'inici de cada webinar. S'informarà en el webinar mateix del procediment per a l'obtenció del diploma.