MICROTALLERS SISENA EDICIÓ GENER 2021 Microtallers

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo Microtallers   Microtallers
Microtallers

MICROTALLERS SISENA EDICIÓ GENER 2021

Presentació

Els MICROTALLERS ICE són una nova iniciativa de formació que s'enquadra en el Programa Institucional Innovació, Investigació, Internacionalització i Col·laboració en Educació (I3CE) de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat d'Alacant, el qual abasta tots els programes, subprogrames i projectes dirigits des de l'ICE durant el període 2016-2020.

Aquesta iniciativa de formació està dirigida al Personal Docent i Investigador de la Universitat d'Alacant, i s'organitza a través de tallers de breu durada relacionats amb temes d'interès en l'àmbit de la docència universitària.

Aquests microtallers han de conjugar-se amb la resta d'accions desenvolupades a través del Programa de Formació Docent de l'ICE que, en conjunt, pretén oferir una oferta formativa diversa, oberta i flexible. 

Al llarg de cada curs es convocaran, per tant, diverses edicions de tallers de manera que el professorat puga matricular-se en tants tallers com considere segons el cronograma establit.

 

MICROTALLERS ICE sisena edició, gener 2021

  

  Cronograma i inscripció


Descripció dels tallers:


Taller 1: Videojocs, jocs seriosos i ludificació per a l'aprenentatge de segones llengües: recursos i possibilitats

Impartit per: José Ramón Calvo Ferrer i José Ramón Belda Medina

Descripció: El present taller pretén mostrar les diferents possibilitats que ofereixen els videojocs en els processos d'ensenyament-aprenentatge de llengües estrangeres. Així, s'ofereix una visió introductòria d'aquestes tecnologies i es duu a terme un recorregut a través de diferents videojocs i estratègies lúdiques que fomenten i possibiliten al jugador la millora de destreses lingüístiques de manera autònoma i ubiqua.

Llegir més

 

 

Taller 2: Ús d'aplicacions mòbils i multiplataforma per a la dinamització de l'ensenyament en línia: Nearpod

Impartit per: José Ramón Calvo Ferrer i José Ramón Belda Medina

Descripció: El present taller pretén mostrar les diferents possibilitats que ofereixen les aplicacions mòbils i multiplataforma en els processos d'ensenyament-aprenentatge de l'ensenyament en línia, basats principalment en la realització de diferents tipus d'exercicis en directe i la ludificació de manera virtual. Així, s'ofereix una visió introductòria de les aplicacions mòbils més actuals com a eines d'ensenyament-aprenentatge per a la dinamització de l'aula virtual i s'ofereix un entorn de pràctica amb les mateixes per al desenvolupament de continguts i control del progrés de l'alumnat.

Llegir més

 

 

 

EDICIONS ANTERIORS:

MICROTALLERS ICE edició gener 2020

MICROTALLERS ICE edició juny-juliol 2019

MICROTALLERS ICE edició gener 2019

MICROTALLERS ICE edició juny-juliol 2018

MICROTALLERS ICE edició gener-febrer 2018