MICROTALLERS TERCERA EDICIÓ GENER 2019 Microtallers

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo Microtallers   Microtallers
Microtallers

MICROTALLERS TERCERA EDICIÓ GENER 2019

Presentació

Els MICROTALLERS ICE són una nova iniciativa de formació que s'enquadra en el Programa Institucional Innovació, Investigació, Internacionalització i Col·laboració en Educació (I3CE) de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat d'Alacant, el qual abasta tots els programes, subprogrames i projectes dirigits des de l'ICE durant el període 2016-2020.

Aquesta iniciativa de formació està dirigida al Personal Docent i Investigador de la Universitat d'Alacant, i s'organitza a través de tallers de breu durada (entre 2 i 3 hores cada taller) relacionats amb temes d'interès en l'àmbit de la docència universitària. Així mateix, s'ofereixen diversos horaris per a un mateix taller, amb la finalitat de facilitar-hi l'assistència.

Aquests microtallers han de conjugar-se amb la resta d'accions desenvolupades a través del Programa de Formació Docent de l'ICE que, en conjunt, pretén oferir una oferta formativa diversa, oberta i flexible. 

Es tracta d'oferir una formació concreta i específica de curta durada sota el format de taller sobre diverses temàtiques. En aquest sentit, han col·laborat en alguns casos serveis i unitats de la UA, cosa indiquem en les fitxes descriptives dels respectius tallers, i als quals agraïm la seua col·laboració desinteressada. 

Al llarg de cada curs es convocaran, per tant, diverses edicions de tallers de manera que el professorat puga matricular-se en tants tallers com considere segons el cronograma establit. Iniciem, així, una primera edició de Microtallers ICE:

 

MICROTALLERS ICE tercera edició, gener 2019

  Relació d'assistents i Cronograma


Descripció dels tallers:


 

Taller 1: Elaboració d'exàmens tipus test amb el programa PyTest

Impartit per: Guillem de Vera

Descripció: Si en la teua assignatura realitzes o estàs pensant a realitzar exàmens tipus test, PyTest és una eina informàtica que et pot ser molt útil. Es tracta d'un programa de programari lliure que serveix per a elaborar exàmens tipus test a partir de bases de dades de preguntes. És útil per a qualsevol assignatura, però està especialment pensat per a assignatures de caràcter cientificotècnic, ja que permet la incorporació de figures, fórmules i enunciats. Com que és un programa que naix de l'experiència, és pràctic i minimitzarà els teus esforços en l'elaboració d'aquest tipus d'exàmens. El seu ús és bastant senzill i la distribució és lliure.

Llegir més

 

Taller 2: Aproximació a la resolució de conflictes

Impartit per: María Martínez Lirola

Descripció: Aquest curs aprofundeix sobre com sorgeixen els conflictes i els presenta com una oportunitat per créixer i avançar per tal de tenir relacions interpersonals satisfactòries. Es presentaran els diferents tipus de conflictes i les diferents posicions davant d’aquests. El curs acabarà assenyalant les actituds necessàries per resoldre els conflictes i oferint algunes claus per solucionar-los.

Llegir més

 

Taller 3: Creant materials digitals accessibles i inclusius

Impartit per: José María Fernández Gil

Descripció: Què percep una persona amb discapacitat en els meus materials? Els estudiants asseguts a les últimes fileres... arribaran a veure la pissarra? Què hauria de tenir en compte per a realitzar presentacions PowerPoint i apunts en Word i PDF? Descobreix i experimenta com crear materials docents accessibles per a tots els estudiants. El progrés de la tecnologia és imparable i en el procés de transformació digital de l'ensenyament és la nostra obligació de prestar una atenció especial i evitar les noves barreres digitals que, en ocasions, són més difícils de percebre que les barreres físiques. És molt senzill aconseguir materials accessibles i inclusius ... Si sabem com fer-ho!

Llegir més

 

Taller 4: Formació bàsica en primers auxilis

Impartit per: Ángela Sanjuán Quiles i Juana Perpiñá Galvañ

Descripció: La salut és el més important en la vida d'una persona. Hi ha moltes situacions que poden esdevenir-se en el dia a dia de les persones que ens envolten (familiars, amics, veïns, companys de treball, etc.) i que poden posar en perill la seua vida. Aprén com actuar davant d'una emergència! Si t'entrenes en RCP bàsica, pots evitar una mort prematura. En el curs també aprendràs quina ajuda bàsica has de prestar a una persona que ha patit una lesió o un accident fins que arribe l'assistència sanitària professional.

Llegir més

 

Taller 5: Com utilitzar les normes de publicació de l'American Psychological Association (APA) (sisena edició) en les publicacions científiques

Impartit per: Gladys Merma Molina

Descripció: Hi ha diferents raons per les quals els manuscrits que es presenten a les revistes per a ser avaluats són rebutjats, entre les quals el format. Els editors i els avaluadors poden reaccionar negativament fins i tot davant d'un manuscrit sòlid si aquest mostra una manca de cura en la preparació. En aquesta línia, l'objectiu del microtaller, de caràcter pràctic, és orientar els investigadors sobre l'ús correcte de les normes APA. Es tracta que els participants coneguen les claus d'aquesta normativa. S'abordaran qüestions com l'organització d'un article, la presentació dels resultats, la citació de la fonts i el llistat de referències.

Llegir més

 

Taller 6: Exposicions dinàmiques amb PREZI

 Impartit per: Ignasi Navarro Soria

Descripció: Amb el seu zoom tan característic, el programa Prezi s’estén imparablement i guanya terreny a altres programes de presentació menys dinàmics. En aquest curs coneixerem aquesta eina i les possibilitats de treball que ens ofereix per a la docència.

Llegir més

 

Taller 7: Turnitin - Programari de prevenció de plagi acadèmic i professional

Impartit per: Francisco Fernández Carrasco

Descripció: El plagi no és una pràctica nova, però la difusió de les TIC el facilita en gran mesura i en dificulta la detecció. Per ajudar a identificar i prevenir el plagi, la Universitat d’Alacant posa a la nostra disposició el programari antiplagi Turnitin. El voleu conéixer?

Llegir més

 

Taller 8: Juga en classe amb Kahoot

Impartit per: Hèctor Gonzàlvez Escolano

Descripció: La plataforma Kahoot és, potser, una de les eines de gamificació de més èxit actualment. En aquest curs aprendrem a aplicar la gamificació a les nostres classes mitjançant aquesta plataforma i a aprofitar-la en l’avaluació formativa del nostre alumnat.

Llegir més

Taller 9: Brain breaks: activa l'aula

Impartit per: Héctor Gonzàlvez Escolano

Descripció: Els brain breaks són activitats disruptives brevíssimes que s'incorporen a l'aula per a millorar el rendiment dels alumnes i l'ambient de la classe. Quan els apliques, et divertiràs com a docent, es divertiran com a alumnes i, el millor, descobriràs que milloren l'atenció i la concentració en classe. Si vols entrar en el món dels brain breaks, aquest és el teu taller, però... Seràs capaç d'aguantar 3 hores molt boges?

Llegir més

 

Taller 10: Ús de Twitter com a eina de comunicació i informació acadèmica

Impartit per: Juan Francisco Álvarez Herrero

Descripció: No tens un compte a Twitter? No saps molt bé en què consisteix? Si és així, aquest és el teu taller. En ell, aprendràs a crear-te un compte, a configurar el teu perfil, i a enviar els primers tuits i retuits. S'oferiran algunes pautes per gestionar correctament el compte i el saber estar a Twitter, fent ús de hashtags, llistes, etc. Amb tot això, coneixeràs les àmplies possibilitats que aquesta eina ofereix en l'àmbit acadèmic.

Llegir més

 


 

EDICIONS ANTERIORS:

MICROTALLERS ICE edició juny-juliol 2018

MICROTALLERS ICE edició gener-febrer 2018