presentació

El programa PENSEM-ONLINE (Pla d'Ensenyaments SEMipresencials-ONLINE), del Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa té com a objectiu la promoció de l'ensenyament a distància, bé mitjançant cursos concrets oferits pel professorat, bé mitjançant la incorporació d'aquesta modalitat en titulacions oficials de Grau i Màster. És una de les accions d'innovació educativa emmarcades en el Programa Institucional Innovació, Investigació, Internacionalització i Col·laboració en Educació (I3CE), 2016-2020, de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat d'Alacant.

 

 

CATÀLEG CURSOS

 

Convocatòria Sol·licituds Assessorament Accions Derivades

 

Infografia a partir de la convocatòria (clic sobre imatge per a visualitzar)