PRESENTACIÓ

  L'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat d'Alacant és la unitat o òrgan universitari competent per a la coordinació i gestió dels següents àmbits en aquesta universitat:
 • Formació permanent del professorat o desenvolupament professional docent en tots els nivells educatius.
 • Innovació educativa, tant en l'ensenyament presencial, com en la semipresencial i online.
Per tal de desplegar aquestes competències, es porten a terme, diversos programes i accions acadèmiques, com també tasques administratives, entre d'altres:
 • Programa Xarxes-I3CE
 • XARXES-INNOVAESTIC
 • Programa d'Acció Tutorial (PAT-I3CE)
 • Programa de Formació Docent (PFD-I3CE)
 • PENSEM-ONLINE
 • Programa COLABORA-I3CE
 • Programa ProF-tEAching
 • Edicions de textos acadèmics sobre formació, investigació i innovació educatives
 • Gestió, certificació i reconeixement d'activitats de formació relacionades amb la formació permanent del professorat
 

DIRECCIÓ

Rosana Satorre Cuerda 

 

COORDINACIÓ ACADÈMICA

Rocío Díez Ros

María Asunción Menargues Marcilla

 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

María José Martínez Doménech (Subdirectora)

Raquel Adrover Alcalá

Cristina Mansilla Martínez

Roberto Carlos Mateu Galiano

Sergio Andrés Mijangos Sánchez

Neus Pellín Buades

Ana María Pla Botella

Francisco Zaragoza García

Rosa Arnedo Martínez