SOL·LICITUDS

Inscripció cursos ProF-tEAchIng-I3CE:

 • Curs 1. Digital and Linguistic Tools for EMI (English as a Medium of Instruction) Teacher.
  • Dates de celebració: del 13 d'octubre al 19 de novembre de 2020.
  • Termini d'inscripció: pendent de publicació.
 • Curs 2. English Medium-Instruction (EMI): Reflections, Awareness and Practice (RAP).
  • Dates de celebració: gener de 2020.
  • Termini d'inscripció: finalitzat.
 • Curs 3. English. Observation and Practice.
  • Dates de celebració: febrer-abril de 2020.
  • Termini d'inscripció: finalitzat.

Requisits:

Durant la inscripció haurà d'adjuntar el certificat oficial de nivell B2 o d'haver completat i tenir certificat un curs d'AULES de nivell B2 Segona Part o superior en els últims 4 anys, només en cas que no estiguera inclòs en el seu expedient de formació (UACLOUD-FORME EXPEDIENT PERSONAL-FORMACION-CURSOS CERTIFICATS).

Criteris de selecció:

Només podran realitzar el curs les persones que complisquen els requisits específics del mateix.

Si el nombre de sol·licituds supera el nombre de places oferides, la selecció dels assistents es realitzarà per rigorós ordre d'entrada de les sol·licituds en el formulari d'inscripció en línia habilitat en aquesta pàgina.

Convalidacions:

El Programa ProF-tEAchIng-I3CE admet convalidacions d'alguns dels continguts que conformen l'Itinerario de Formació.

Durant la inscripció haurà d'adjuntar fitxa informativa de l'expedient (UACloud-Expedient Acadèmic-Fitxa informativa) per a sol·licitar alguna de les següents convalidacions:

 

Activitat de l’Itinerari de Formació

Activitat que convalida

Curs 1. Digital and Linguistic Tools for EMI (English as a Medium of Instruction)

Assignatura Llengua Anglesa d’Especialitat (Codi 500364) i assignatura TIC i Dinàmica d'Aula Aplicades al TILC (codi 500362), integrades en el Curs de Capacitació en Anglés de la UA

Curs 2. English Medium-Instruction (EMI): Reflections, Awareness and Practice

Curs: “English as a Medium of Instruction”, integrat en el pla de formació docent de l’ICE de la UA

Curs “Academic English for Teaching and Presenting”, integrat en el pla de formació docent de l’ICE de la UA

Curs: “English for Teaching Content Courses”, integrat en el pla de formació docent de l’ICE de la UA

 

Veure la Presentació del Programa ProF-tEAchIng

Veure les característiques de l'Itinerari de Formació ProF-tEAchIng

Veure el programa dels cursos que conformen Itinerari de Formació ProF-tEAchIng